Bestuur > Bestuur > Bijzonder comité sociale dienst

HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENSTHet Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) beslist over de individuele dossiers (toekenning, terugvordering, herziening en schorsing) voor maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het bekrachtigt dringende hulpverleningsbeslissingen van de voorzitter en geeft op eigen initiatief of op verzoek advies over het gemeente- of OCMW-beleid.​​​​​

Matthias Vanhessche (CD&V)
Lid BCSD
Matthias.Vanhessche@jabbeke.be
Carine Vandermeersch (CD&V)
Lid BCSD
Carine.Vandermeersch@jabbeke.be
Joël Acke (CD&V)
Lid BCSD
0478/72 11 36
Joel.Acke@jabbeke.be
Anja Bouché (CD&V)
Lid BCSD
Anja.Bouche@jabbeke.be
Veronique Declerck (N-VA)
Lid BCSD
Veronique.Declerck1@jabbeke.be
Thierry Tempere (Vooruit)
Lid BCSD
Dwarsstraat 2 GVA1
8490 Jabbeke
0497/21.25.45
Thierry.Tempere@jabbeke.be