Vrije tijd > Organiseren > Digitale schermen

PUBLICATIE/PROMOTIE OP DE DIGITALE SCHERMEN AANVRAAG TOT PUBLICATIE/PROMOTIE OP DE DIGITALE SCHERMEN 

  • de aanvraag kan enkel gebeuren door verenigingen en organisatoren, niet door individuën
  • de activiteit moet plaatsvinden op het grondgebied Jabbeke, toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden en mag geen commercieel karakter hebben
  • activiteiten die enkel voor leden of voor een beperkt publiek toegankelijk zijn, komen niet in aanmerking
  • activiteiten dienen steeds een neutraal karakter te hebben
  • de aanvraag wordt minimum vijf weken vóór de activiteit aangevraagd via communicatie@jabbeke.be
  • bij de aanvraag zitten alle benodigde gegevens en is er een verwijzing naar de activiteit op de Uitdatabank
  • grafische elementen mogen steeds worden aangeleverd, hier wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden
  • het definitieve ontwerp blijft evenwel het recht van het redactieteam

Het gemeentebestuur behoudt het recht een aanvraag tot publicatie zij het op de gemeentelijke website, zij het in de activiteitenkalender, zij het als banner of op de digitale schermen, niet te weerhouden.

Meer informatie?