Vrije tijd > Organiseren > Promotie

PROMOTIE VAN ACTIVITEITEN ACTIVITEITENAGENDA JABBEKE EN DE UITDATABANK 

Opgelet: het activiteitenformulier van het e-loket is niet meer in gebruik. Alle activiteiten die door de organisatie/organisator zelf worden ingegeven, worden overgenomen van de Uitdatabank van Vlaanderen (www.uitdatabank.be). Gelieve daar uw activiteiten in te geven. Een korte handleiding van hoe dit werkt kun je hieronder in de videohandleiding vinden.

De ActiviteitenAgenda Jabbeke:

 • is een maandelijkse publicatie waarin alle activiteiten kunnen worden opgenomen tussen de eerste en laatste dag van de publicatiemaand
 • is een uitgifte van het Lokaal Bestuur Jabbeke
 • wordt huis-aan-huis bedeeld tegen het einde van de maand voorafgaand aan de publicatiemaand
 • wordt telkens afgesloten om 17u30 op de vooravond van de 10de van de maand voorafgaandelijk aan de publicatiemaand (indien de 10de van de maand op een zaterdag, zondag of maandag valt, wordt de ActiviteitenAgenda afgesloten op de voorafgaande vrijdagavond)

De redactie van de ActiviteitenAgenda beslist over de opname van activiteiten in de ActiviteitenAgenda en over de inlassing van eventuele extra ruimte. Er worden in de ActiviteitenAgenda enkel activiteiten geplaatst die betrekking hebben op de publicatiemaand, tenzij de beschikbare ruimte in de ActiviteitenAgenda aanvullende publicaties toelaat.

De activiteiten die worden gepubliceerd in de ActiviteitenAgenda:

 • moeten ingericht worden op het grondgebied Jabbeke of worden ingericht door een Jabbeekse vereniging
 • moeten toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden
 • mogen geen commercieel karakter hebben

Inkomgelden, tombolaprijzen en dergelijke, worden niet gepubliceerd. Lessenreeksen of activiteiten die op een vast tijdstip terugkeren, worden enkel vermeld bij aanvang van de reeks. Enkel sportwedstrijden van de eerste ploegen die plaatsvinden op het grondgebied Jabbeke kunnen worden gepubliceerd.

Activiteiten die worden ingericht of worden ondersteund door de lokale overheid krijgen voorrang in de publicatie.

 FYSIEKE EN DIGITALE BANNERS 

Gemeente Jabbeke zorgt naast de ActiviteitenAgenda voor de promotionele ondersteuning van organisatoren met fysieke en digitale banners. De fysieke banners heb je zeker al op de invalswegen op het grondgebied opgemerkt. De digitale banners zijn ontwerpen die op meer dan twintig verschillende schermen spelen in zowel de gemeentelijke infrastructuur als bij de middenstand. Voor beiden zijn er een aantal aanvraag- en toelatingsvoorwaarden.

 DE FYSIEKE BANNERS 

 • per aanvraag kunnen er slechts drie banners worden voorzien
 • de aanvraag kan enkel gebeuren door verenigingen en organisatoren, niet door individuën
 • de activiteit moet plaatsvinden op het grondgebied Jabbeke, toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden en mag geen commercieel karakter hebben
 • activiteiten die enkel voor leden of voor een beperkt publiek toegankelijk zijn, komen niet in aanmerking
 • de activiteiten behoren niet tot de reguliere werking (de periodieke activiteiten)
 • activiteiten dienen steeds een neutraal karakter te hebben
 • de aanvraag wordt minimum vijf weken vóór de activiteit aangevraagd via communicatie@jabbeke.be
 • bij de aanvraag zitten alle benodigde gegevens en is er een verwijzing naar de activiteit op de Uitdatabank
 • grafische elementen mogen steeds worden aangeleverd, hier wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden
 • het definitieve ontwerp blijft evenwel het recht van het redactieteam
 • in de mate van het mogelijke worden de fysieke banners uitgehangen rond de locatie van de activiteit/het evenement

 DE DIGITALE BANNERS 

 • de aanvraag kan enkel gebeuren door verenigingen en organisatoren, niet door individuën
 • de activiteit moet plaatsvinden op het grondgebied Jabbeke, toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden en mag geen commercieel karakter hebben
 • activiteiten die enkel voor leden of voor een beperkt publiek toegankelijk zijn, komen niet in aanmerking
 • de activiteiten behoren niet tot de reguliere werking (de periodieke activiteiten)
 • activiteiten dienen steeds een neutraal karakter te hebben
 • de aanvraag wordt minimum vijf weken vóór de activiteit aangevraagd via communicatie@jabbeke.be
 • bij de aanvraag zitten alle benodigde gegevens en is er een verwijzing naar de activiteit op de Uitdatabank
 • grafische elementen mogen steeds worden aangeleverd, hier wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden
 • het definitieve ontwerp blijft evenwel het recht van het redactieteam

Wie een fysieke banner aanvraagt, kan steeds opteren om ook een digitale banner te laten ontwerpen.

Het gemeentebestuur behoudt het recht een aanvraag tot publicatie zij het op de gemeentelijke website, zij het in de activiteitenkalender, zij het als banner of op de digitale schermen, niet te weerhouden.

Meer informatie?