Leven > Kindzorg > Vakantiewerking speelkriebels

VAKANTIEWERKING SPEELKRIEBELSvakantiewerking

Kinderen hebben ruimte nodig om vrienden te maken, ruimte nodig om met vrienden te spelen, op te trekken, plannen te maken, grenzen te verleggen. Daarom pakt de gemeente Jabbeke elk jaar uit tijdens de paas- en zomervakantie met ‘Speelkriebels’. Voor de overige vakanties kun je beroep doen op de buitenschoolse kinderopvang.

Speelkriebels is de geïntegreerde aanpak van de vakantiewerking van de dienst buitenschoolse kinderopvang en de gemeentelijke speelpleinwerking. Daarbij wordt gestreefd naar het samenbrengen van de kwaliteiten van beide initiatieven.

De geïntegreerde samenwerking tussen de buitenschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking is een duidelijk streven van de gemeente Jabbeke naar de beste kwaliteit van de opvang die ze aanbiedt. De beleidsvisie inzake kwaliteit van de kinderopvang uit zich niet enkel in een aangepast en geïntegreerd aanbod van activiteiten (waarbij ook aandacht wordt besteed aan de integratie van sport-, cultuur- en natuurinitiatieven), maar tevens in een aangepaste infrastructuur en accommodatie en gekwalificeerde begeleiding en personeel.

Kinderopvang is immers niet meer weg te denken uit onze samenleving. Opvanginitiatieven en personen die kinderen begeleiden, hebben een zeer belangrijke maatschappelijke taak. Goede kwalitatieve kinderopvang biedt jonge kinderen niet enkel verzorging en geborgenheid, maar stimuleert kinderen ook in hun fysische en psychische ontwikkeling. Kinderen ontmoeten er anderen en leren er van jongs af aan respectvol met elkaar omgaan.

Voor deze geïntegreerde samenwerking zijn we ook steeds op zoek naar animatoren en hoofdanimatoren.

📄 Sollicitatieformulier animatoren

📄 ​​​​​​​Sollicitatieformulier hoofdanimatoren