Leven > Ondernemen > Middenstand > Unizo jabbeke

UNIZO JABBEKE

UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, is de grootste belangenvereniging voor zelfstandige ondernemers, KMO's en vrije beroepers, in Vlaanderen en Brussel. We laten zowel op nationaal als op regionaal en lokaal niveau de stem van onze leden-ondernemers klinken, bij beleidsverantwoordelijken, diverse instanties en in adviesorganen. Daarnaast bieden we onze leden-ondernemers een ruim pakket aan diensten, begeleiding en activiteiten, zodat ze beter gewapend hun bedrijfsactiviteiten kunnen ontplooien.

Als belangenvereniging staat UNIZO dichter dan wie ook bij haar leden-ondernemers. En daar vormt deze website een mooie illustratie van. Ondernemers met vragen, problemen of interesse in een bepaalde activiteit hoeven hiervoor niet meteen naar het 'verre' UNIZO-nationaal secretariaat, maar kunnen net zo goed terecht bij ons. We hebben in Jabbeke immers een actieve UNIZO-afdelingswerking, gedragen door de vrijwillige inzet van verschillende lokale zelfstandige ondernemers. Heb je een vraag of opmerking, neem gerust contact op met ons.

 WEGWIJS IN DE ECONOMISCHE KAART JABBEKE 

Via onderstaande link komt u op de website www.economischekaart.be/jabbeke terecht. U opteert vervolgens voor 'kies een rubriek' en via de uitklapmodule alle activiteiten vervolgens het door u gezochte item in 'handel' of 'horeca'.