VRIJWILLIGERS VACCINATIECENTRA KUNNEN AANMELDEN VIA CENTRAAL PLATFORMGEMEENTERAADSCOMMISSIE 29 JANUARI - GEMEENTERAAD 1 FEBRUARIVRIJSTELLING VAN MONDMASKER VOOR LIPLEZEN
In ELZ (Eerstelijnszone) WE40, waartoe gemeenten Oostkamp, Beernem, Zedelgem en Jabbeke behoren, zijn de vaccinatiecentra De Valkaart in Oostkamp (voor de inwoners van Beernem en Oostkamp) en De Groene Meersen in Zedelgem (voor de inwoners van Jabbeke en Zedelgem) volop in opbouw. In...Wegens de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus, komen de gemeenteraadsleden niet samen in het gemeentehuis. De gemeenteraadscommissie van 29 januari 2021 verloopt digitaal via videoconferentie en kan live gevolgd worden via Het dragen van een mondmasker is een essentieel middel om samen COVID-19 te bestrijden. Voor doven en slechthorenden is zo’n klassiek mondmasker echter belemmerend aangezien ze niet meer de mogelijkheid hebben om te liplezen. Het is voor deze personen dus zeer moeilijk om op die manier te...
SUBSIDIE VEILIGE SCHOOLOMGEVING GOEDGEKEURDEERSTE VACCINATIES IN WOONZORGCENTRA JABBEKE GEZETVACATURE HALFTIJDS DESKUNDIGE-COÖRDINATOR GINTER
Vlaams minister Lydia Peeters heeft Gemeente Jabbeke een subsidie toegekend in het kader van veilige schoolomgevingen. De subsidie bedraagt 25.539,96 euro en zal ingezet worden om de verkeersveiligheid aan de Jabbeekse scholen te verhogen. Naast de subsidie investeert de gemeente zelf nog 8013,34...De start van de vaccinatiecampagne op grondgebied Jabbeke is intussen een feit. Maandag 11 januari werd om 14u15 het eerste vaccin geplaatst bij de langst verblijvende inwoner in het woonzorgcentrum Avondrust. Het personeel diende op twee dagen 145 vaccins toe. In het woonzorgcentrum Residentie...Voor de verdere professionalisering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Ginter zijn stad Torhout en de gemeenten Gistel, Kortemark, Koekelare, Oudenburg, Jabbeke, Ichtegem en Zedelgem op zoek naar een halftijds deskundige-coördinator voor...
LOTING KIEZERS VOORBEREIDENDE LIJST GEZWORENEN ONLINE TE VOLGENVRAGEN OMTRENT PROBLEMEN HUISVUILOPHALING IVBOVACCINATIECENTRA EERSTELIJNSZONE WE40 BEKEND GEMAAKT
De burgemeester deelt mee dat er op 18 januari 2021 om 16 uur in het gemeentehuis van en te Jabbeke, Dorpsstraat 3, met toepassing van de artikelen 218, 219 en 220 van het gerechtelijk wetboek, zal overgegaan worden tot de loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen zullen...Sinds vorig jaar wordt alle afhaling van restafval, groenafval, PMD en papier verzorgd door de intergemeentelijke samenwerking IVBO. IVBO heeft intussen een kleine wijziging doorgevoerd aan het vroegere afhaalschema, zoals op de door de inwoners reeds ontvangen afvalkalender. Zo wordt nu twee...Binnen de eerstelijnszone WE40 moesten Jabbeke, Zedelgem, Oostkamp en Beernem tot een overeenkomst komen voor de oprichting van vaccinatiecentra in de regio. Na overleg met de lokale besturen werd er gekozen om dit voor Jabbeke en Zedelgem te organiseren in de Groene Meersen te Zedelgem. Er werd...
RECYCLEER VOORTAAN JE OUDE MATRAS GRATIS OP HET CONTAINERPARKGEMEENTE JABBEKE ENGAGEERT ZICH VOOR HET KLIMAATVACATURE TWEE BEGELEID(ST)ERS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
Op 1 januari 2021 gaat de aanvaardingsplicht van matrassen van kracht. Producenten en invoerders van matrassen zijn vanaf dan verantwoordelijk voor de terugname en het beheer van afgedankte matrassen. Het nieuwe beheerorganisme Valumat zal die uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in goede...Onze gemeente heeft al sedert 2016 een duurzaam energieactieplan, waarin opgenomen staat hoe we binnen onze gemeente energie kunnen besparen en kunnen inzetten op hernieuwbare energie. Dit plan wordt nu opgeschaald tot een volwaardig klimaatplan, waarin we ook rekening houden met de...Het gemeentebestuur Jabbeke zoekt voor snelle indiensttreding gemotiveerde en enthousiaste kindbegeleid(st)ers voor de buitenschoolse opvang 'IBO Harlekijn'. Als kindbegeleid(st)er sta je in voor de opvang van kinderen van 2,5 tot 12 jaar, zowel voor- als naschools, op woensdagnamiddag...
OAZE-PLATFORM VOOR JONGE MAKERS ONLINEVACCINATIE TEGEN COVID-19 - ALLE INFORMATIE OVER VACCINERENBURGEMEESTERS LANCEREN GEZAMENLIJKE OPROEP NALEVEN CORONAREGELS
Het project ‘OAZE’ werd in februari al afgetrapt, nu volgt ook de lancering van het OAZE-platform op vrijdag 18 december. Dit platform biedt jonge makers de mogelijkheid om zichzelf in de spotlight te zetten, een netwerk op te bouwen met andere jonge makers uit de regio en een werkruimte binnen...Zorg en Gezondheid is volop bezig een vaccinatieprogramma uit te werken. We onderzoeken hoe zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk een vaccinatie kunnen krijgen. Op een veilige manier. Ook praten we met verschillende partijen over waar je een vaccinatie zal kunnen krijgen. Mogelijk start het...De burgemeesters van Brugge, Beernem, Damme, Oostkamp, Zedelgem en Jabbeke doen een gezamenlijke oproep aan de bevolking om zich strikt aan de coronamaatregelen te houden. De oproep komt er omdat de lokale ziekenhuizen meer dan ooit onder druk komen te staan door de coronacrisis. De...
VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR VLOETHEMVELDGEZAMELIJKE OPROEP OM CORONAMAATREGELEN NA TE LEVENCOVID-19 - NIEUWS UIT DE EERSTELINSZONE ELZ WE40
Op grensgebied van buurgemeenten Zedelgem en Jabbeke bevindt zich Vloethemveld. Dit voormalig militair domein is niet alleen op vlak van natuur een parel die behoort tot het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, maar heeft ook een belangrijke historische waarde door de aanwezigheid van...Burgemeesters van Brugge, Beernem, Damme, Oostkamp, Zedelgem en Jabbeke lanceren gezamenlijke oproep om coronamaatregelen na te leven De burgemeesters van Brugge, Beernem, Damme, Oostkamp, Zedelgem en Jabbeke doen een gezamenlijke oproep aan de bevolking om zich strikt aan de...De 4 lokale besturen van de gemeenten Beernem, Oostkamp, Zedelgem en Jabbeke werken samen in het kader van de eerstelijnszone, die 'ELZ WE40' genoemd wordt. Ter bestrijding van de Covid-19-pandemie werd een Covid-team samengesteld waarin elke gemeente vertegenwoordigd is. Voor de 4...
GEMEENTERAAD 14 DECEMBER LIVE (ONLINE!!)NIEUWE DIENSTVERLENING BIJ OCMW JABBEKE - TEGEMOETKOMING KOSTEN PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING T.G.V. COVID-19NATUUR EN BOS CONTROLEREN STRENGER OP LOSLOPENDE HONDEN
Wegens de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus, komen de gemeenteraadsleden niet samen in het gemeentehuis. De gemeenteraadscommissie verloopt digitaal via videoconferentie en kan live gevolgd worden via Het coronavirus laat niemand onberoerd. Zowat iedereen heeft het moeilijk met de noodzakelijke én herhaalde coronamaatregelen. De persoonlijke en maatschappelijke impact zijn groot: zorgverleners moeten zware prestaties leveren, bedrijven zien de economische gevolgen met lede ogen...Doodgebeten schapen en pony’s, opgejaagde paarden die in prikkeldraad belanden en wandelaars die aangevallen worden. Loslopende honden veroorzaakten het voorbije weekend tal van incidenten in onze natuurgebieden. Meer en meer mensen lappen de regels aan hun laars en laten hun honden onaangelijnd...
VERHALEN OVER CONSTANT PERMEKE GEZOCHTDE LIJN VERLENGT PAUZEKNOPACTIE EN LANCEERT DRUKTEBAROMETERTHERMOCAR SCANT HUIZEN OP ENERGIEVERLIES IN JABBEKE
Ken je iemand die kan vertellen over deze kunstenaar of heb jezelf verhalen over Constant Permeke? Dan is deze oproep iets voor jou! Het is hoogdringend tijd om de getuigenissen en de verhalen van één van de belangrijkste kunstenaars uit de vorige eeuw, Constant Permeke, op te nemen om...Tijd is kostbaar en je bepaalt zelf wat je ermee doet. En als je graag gaat waar je wilt, wanneer en hoe het je uitkomt, dan wil je ook een aangepast abonnement. Daarom heeft je jaarabonnement voortaan een pauzeknop. Dus als je morgen eens niet op bus of tram springt, kan je je abonnement...Dinsdagnacht 8 december rijdt de ‘thermocar’ van WVI opnieuw uit om de gevels van meer dan 1500 woningen in deelgemeenten Snellegem en Zerkegem te scannen op energieverliezen. "Bewoners zien met behulp van deze foto, meteen de probleemzones van hun woning”, zegt schepen voor leefmilieu, Claudia...
GEMEENTE JABBEKE STEUNT SCHRIJFMARATHON AMNESTY INTERNATIONALINZAMELING LANDBOUWFOLIE OP HET CONTAINERPARKPOLITIEBESLUIT GOUVERNEUR PROVINCIE WEST-VLAANDEREN - AANVULLENDE MAATREGELEN IN DE STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS COVID-19
Ieder jaar in december levert Amnesty’s Schrijfmarathon wereldwijd honderdduizenden brieven, solidariteitskaartjes en handtekeningen op. Met als enig doel: rechtvaardigheid eisen voor mensen van wie de basisrechten geschonden werden. Ook in deze ongewone tijden kan je je onbeperkt inzetten voor...Het is gekend dat de landbouwers elk seizoen te maken hebben met vele kilo’s landbouwfolie die nog gerecycleerd kunnen worden. Door de gebruikte folies te recycleren, besparen we fors op grondstoffen. Het is dan ook een eenvoudige manier om bij te dragen aan een duurzame toekomst en een gezonde...Politiebesluit van 3 december 2020 van de provinciegouverneur houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
AFVALKALENDER 2021 - !!! NIEUWE OPHAALMOMENTENDOORTOCHT VAN DE SINT TE JABBEKE - INDICATIEF TIJDSCHEMACORONA-UITDAGINGEN VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN
In de loop van de maand december ontvangt iedereen een nieuwe afvalkalender 2021 in de brievenbus. Deze kalender omvat informatie over het recyclagepark, de sorteerregels en uiteraard ook het kalendergedeelte. Op zaterdag 5 december (Zerkegem en Jabbeke) en zondag 6 december (Stalhille en Varsenare) maakt de goedheilig man een doortocht met zijn pieten op het Jabbeekse grondgebied. Uiteraard wenst hij de kinderen uit de gemeente alsnog even goeiedag te zeggen. Omwille van de huidige...We zijn er ons allemaal heel erg van bewust dat afstand houden cruciaal is in de bestrijding van het coronavirus. De anderhalve meter regel is iets waar we ons met zijn allen aan houden. Voor mensen die blind of slechtziend zijn is dit echter niet vanzelfsprekend. Het...
VOGELGRIEP - INFORMATIE HOBBYHOUDERS PLUIMVEE EN VOGELSPOLITIEBESLUIT GOUVERNEUR AANVULLENDE MAATREGELEN PROVINCIE WEST-VLAANDERENPOLITIEBESLUIT GOUVERNEUR AANVULLENDE MAATREGELEN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Als gevolg van het aantreffen van vogelgriep bij wilde vogels in enkele kustgemeenten, zijn er voorzorgsmaatregelen genomen die ook hobbyhouders van pluimvee en andere vogels in gans België betreffen. Onder hobbyhouders worden de gezinnen verstaan die enkele kippen in de tuin houden, maar ook...Politiebesluit van 2 november 2020 van de provinciegouverneur houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen. POLITIEBESLUIT PROVINCIE WEST-VLAANDEREN De gouverneur van de provincie...De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Gelet op het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden en in het bijzonder artikel 5, §1, e); Gelet op de wet van 6 maart 1818 met betrekking tot de straffen die moeten worden opgelegd voor...
TOCH AFGELASTINGEN KAMPEN EN INDOOR SPORTACTIVITEITEN -12-JARIGEN?DEFECT MELDEN AAN DE OPENBARE VERLICHTINGPOLITIEBESLUIT GOUVERNEUR VERPLICHT SLUITINGSUUR UITBATINGEN ALCOHOLISCHE DRANKEN IN AANBOD
Initieel was het gemeentebestuur in de overtuiging dat de activiteiten voor de -12 jarigen zouden kunnen doorgaan. Evenwel gelet op het ministerieel besluit dat op 28 oktober werd gepubliceerd en dat voorziet in...Een straatlamp die defect is, kan soms voor kleine of grote ongemakken zorgen. Denk maar aan het gevoel van onveiligheid of het ontstaan van gevaarlijke verkeerssituaties. Is er een lamp stuk van de straatverlichting bij jou in de buurt, zorg dan dat je steeds over de volgende...Besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen houdende de oplegging van een uniform en verplicht sluitingsuur vanaf 20u tot 5u 's morgens voor alle inrichtingen met alcoholische dranken in het aanbod, met inbegrip door middel van automaten. Artikel 1: Alle inrichtingen, met...
POLITIEBESLUIT GOUVERNEUR PLICHT TOT DRAGEN MONDMASKER GRONDGEBIED WEST-VLAANDERENLEERPLICHTONDERWIJS BLIJFT VOORLOPIG IN CODE GEELCODE ORANJE VOOR DE SPORT VANAF WOENSDAG 14 OKTOBER
Politiebesluit van 2 oktober 2020 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen. Artikel 1: Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en...Het leerplichtonderwijs blijft voorlopig in fase geel met een fijnmazige aanpak. Die aanpak blijft het mogelijk maken om indien nodig lokaal te schakelen naar een andere kleurencode....Vanaf woensdag 14 oktober geldt in Vlaanderen code oranje voor de sport. De situatie wordt geëvalueerd na de herfstvakantie. In het kort gelden deze regels voor de sport: In georganiseerd verband - mits naleving van de protocollen die gelden voor de...
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG SCHAKELT NAAR CODE ORANJENIEUWE RICHTLIJNEN COVID 19 DRANKGELEGENHEDEN EN RESTAURANTSDE CONTACTOPSPORINGSAPP - SAMEN CORONA VERSLAAN
Als gevolg van de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in ons land schakelt de kinderopvang vanaf woensdag 14 oktober over van code geel naar oranje. Ook binnen de Huizen van het Kind en de consultatiebureaus wordt er naar code oranje geschakeld. Net zoals iedereen wil dat...Op 9 oktober werden de nieuwe richtlijnen ter bestrijding van Covid 19 bekendgemaakt. Om elke discussie te vermijden worden voor café's en restaurants de nationale richtlijnen gedefinieerd. Drankgelegenheid: plaats toegankelijk voor het publiek bedoeld voor de consumptie van al...De Coronalert app is het nieuwe instrument in de strijd tegen COVID-19: een gratis en eenvoudig te gebruiken mobiele app om samen corona te verslaan. De app waarschuwt je als je in nauw contact bent geweest met iemand die besmet is met het virus. Ook voor contacten die je niet persoonlijk kent....
DREMPELWAARDES AANTAL BESMETTINGEN VOORLOPIG OVERSCHREDENOKTOBER 2020: MAAND VAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKERHEROPSTART SPINNINGLESSEN - WIJZIGING LOCATIE NAAR SPC HOF TER STRAETEN
De voorbije dagen werd in de gemeente Jabbeke een hoger aantal besmettingen met Covid-19 vastgesteld. Er moet benadrukt worden dat het hier evenwel om een eerste signaal gaat. De besmettingen in de gemeente worden gemonitord aan de hand van drie indicatoren met een...Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming tegen borstkanker. Laat van je 50ste tot en met je 69ste elke twee jaar een screeningsmammografie nemen. In juni 2001 startte de Vlaamse overheid met het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Het onderzoek moedigt vrouwen van 50 tot en met 69...Wegens de coronacrisis werden de spinninglessen vanaf half maart on hold gezet. Ondertussen werd er niet stilgezeten en is er na overleg met de lesgevers vastgesteld dat de voorziene spinningruimte in het Vrijetijdscentrum Jabbeke te klein en te weinig verlucht is om in alle veiligheid en volgens...
SLECHTHOREND OF DOOF IN TIJDEN VAN MONDMASKERSVOLTIJDS KINDERBEGELEIDER (40u) - GROEPSOPVANG - SAMENWERKENDE ONTHAALOUDERSNIEUW WEGDEK VAARTDIJK-ZUID IN JABBEKE EN OUDENBURG
Mondmaskers zijn het nieuwe normaal. Ook voor de meer dan 600.000 Vlamingen die doof of slechthorend zijn. Daarvan communiceert bijna 99 procent in gesproken taal. Zij maken gebruik van allerhande hoorhulpmiddelen om te kunnen blijven functioneren. Kleine kanttekening: een hoortoestel werkt niet...Voor onze groepsopvang De Zwaantjes zijn wij op zoek naar een voltijdse kinderbegeleider. Heb je een warm hart voor baby's, peuters en kleuters? Wil je hen de eerste stapjes in de wereld helpen zetten? Ondersteun je graag kinderen in hun ontwikkeling en ouders in hun opvoeding? Wil je graag...Vanaf maandag 21 september 2020 vernieuwt De Vlaamse Waterweg nv 5,7 kilometer van de Vaartdijk-Zuid langs het kanaal Gent-Oostende in Jabbeke en Oudenburg om fietsers meer comfort te bieden. Als alles vlot gaat, is het jaagpad volledig klaar eind november. Voor gebruikers is een omleiding...
VACATURE OCMW JABBEKE: 2 TECHNISCH BEAMBTEN POETSDIENSTAANGEPAST POLITIEBESLUIT VAN DE GOUVERNEUR OVER SEIZOENSARBEIDBOSEXPLOITATIEWERKEN IN HET BOS VAN VLOETHEMVELD
Ben je sociaal ingesteld, verricht je graag huishoudelijk werk en ben je op zoek naar een boeiende job vol afwisseling ? Dan is deze job beslist iets voor jou! Jouw voornaamste taken zijn het uitvoeren van huishoudelijke taken in de woonplaats van de gebruikers, zodat ze zo lang...Op 25/8 paste de gouverneur zijn besluit op de seizoensarbeid aan. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende: Registratie van temperatuurmeting kan wettelijk niet (is dus weg gelaten); Rode’ seizoensarbeiders dienen verplicht getest,’ oranje’ seizoensarbeiders:...Bossen beheren betekent evenveel als ze een grote toekomst bieden. Natuur en Bos wil bossen robuust en veerkrachtig maken en houden. Ook in het Vloethemveld. Dat wil zeggen: een grotere variatie realiseren met meer natuurwaarde. Zo worden ze sterker, zullen ze beter bestand zijn tegen droogtes en...
STRUCTUREEL ONDERHOUD AAN DE N367 - GISTELSTEENWEGPROEFPROJECT KNIP DOORNSTRAAT - KENNISGEVINGHERAANLEG GEDEELTE DORPSSTRAAT - BUSHALTE TERUG IN GEBRUIK
AWV heeft structurele werken gepland in de N 367 (Gistelsteenweg) en dit tussen de rotonde Okay en de brug over de E40. De werken omvatten het vernieuwen van de toplaag en lokaal de onderlaag van de bitumineuze verharding. Er wordt gefreesd tot maximaal 11cm diep en asfalt terug geplaatst....Stad Brugge wenst in het kader van de verkeersleefbaarheid in de Doornstraat (het sluipverkeer en de snelheid van het wegverkeer) een proefproject uit te voeren, met een zogenaamde 'knip' voor het gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de Jagersdreef. Omdat het traject Doornstraat-Bosweg...Op vrijdag 17 juli om 14u worden de bushaltes van de Lijn in Jabbeke-centrum terug in gebruik genomen na de heraanleg van busperrons, het vernieuwen van het straatmeubilair en groenaanleg. Na het bouwverlof worden nog enkele zaken verder afgewerkt met zeer beperkte hinder. BESTAANDE...
CORONACRISIS - GEMEENTELIJKE RELANCEMAATREGELENMONDMASKERS VANAF 11 JULI VERPLICHT IN VERSCHILLENDE BINNENRUIMTESTHUISLOKET REISTOELATING MINDERJARIG KIND
Door de gemeenteraad werden de volgende ondersteunende maatregelen goedgekeurd: Steunmaatregelen aan kwetsbare gezinnen via het OCMW Geraamd wordt dat OCMW Jabbeke uit verschillende ‘coronafondsen’ een bijkomende dotatie ontvangt van 38.919 euro. Door het OCMW...Het Overlegcomité van de verschillende regeringen heeft donderdagavond 9 juli beslist dat het dragen van een mondmasker vanaf zaterdag 11 juli verplicht is in verschillende binnenruimtes. Na overleg met de experten van de GEES heeft het Overlegcomité nu beslist om dat advies te volgen. Vanaf...Het digitaal loket van de Gemeente Jabbeke werd uitgebreid. Voortaan kunnen ouders het ‘attest reistoelating minderjarig kind’ online aanvragen. Het bespaart je een verplaatsing naar het gemeentehuis. Zo kun je jouw reis gemakkelijk thuis voorbereiden! Het digitaal loket van...
STROPERSPAD KRIJGT WIJZIGING VERKEERSREGELINGOMBOUW VERLICHTINGSPARK NAAR DUURZAME LEDSVACATURE KINDERBEGELEIDER GROEPSOPVANG - VERVANGING
Op de scheiding van de dreef van het Stroperspad en de dreef aan de visvijver van de Molenvissers wordt binnenkort een wijziging van de verkeersregeling doorgevoerd. In het Stroperspad wordt er enkel nog beperkt verkeer toegelaten. Enkel plaatselijk verkeer voor voetgangers, fietsers,...De gemeente Jabbeke heeft beslist om haar integrale openbare verlichtingspark tegen 2030 om te bouwen naar ultrazuinige ledverlichting. Om dat mogelijk te maken, tekende de gemeente een overeenkomst met netbedrijf Fluvius. Via de versnelde ombouw mikt Jabbeke vooral op een forse daling van haar...Voor onze groepsopvang De Zwaantjes zijn wij dringend op zoek naar een vervangend kinderbegeleider voor de overbrugging van het verlof van onze vaste kinderbegeleiders. In de groepsopvang worden tot maximum 16 kinderen opgevangen tussen 0 en 2,5 jaar. Vanaf 9 kinderen wordt er steeds met 2...
INFO JABBEKE - EDITIE JULI 2020 BINNENKORT BIJ U IN DE BUSREIZEN IN TIJDEN VAN CORONA - ADVIEZEN EN MAATREGELENINSCHRIJVINGEN ZOMERVAKANTIE AUGUSTUS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VAN 22 JUNI TOT 1 JULI
Met de fusie van gemeenten na januari 1977, werd meteen ook het gemeentelijk berichtenblad gelanceerd (info 1e jaargang, nr. 1, januari 1977). Intussen is het infoberichtenblad geëvolueerd en werden reeds meer dan 300 edities uitgegeven. Als thema werd gekozen voor projecten. INFO...De Europese Unie en al haar lidstaten bereiden een veilige heropening van Europa voor. Hoewel de bescherming van de volksgezondheid onze prioriteit blijft, willen we dat iedereen kan genieten van zijn vakantie, zich kan herenigen met familie en vrienden en voor elk doel kan reizen. Deze...Speelplezier voor de kinderen staat in de zomervakantie voorop. Om de opvang veilig, vlot en aangenaam te laten verlopen, zijn we nu alvast gestart met de voorbereidingen. We volgen daarbij nauwgezet de richtlijnen van het Agentschap Opgroeien (voorheen Kind en Gezin). Waar gaat de...
GA LEKKER LOKAAL VAN 1 JULI TOT EN MET 31 AUGUSTUSSTART HERAANLEG GEDEELTE DORPSSTRAATMONDMASKERS FEDERALE OVERHEID - PRAKTISCHE RICHTLIJNEN
Vanaf 1/7/2020 gaat de actie 'Ga lekker lokaal' terug van start. De organisatie gebeurt door de Jabbeekse Fairtrade werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit 7 leden waarvan twee nagelnieuw nl. Marijke Snauwaert (Varsenare) en Sofie Snauwaert (Jabbeke). De oude getrouwen zijn Isabelle Louis, Johan...Vandaag start de werfvoorbereiding voor de heraanleg van een gedeelte van de Dorpsstraat. Het betreft de aanleg van busperrons, het vernieuwen van het straatmeubilair en groenaanleg. BESTAANDE TOESTAND Vanaf maandag 15 juni start de verdeling van de stoffen mondmaskers die de federale overheid ter beschikking stelt aan de inwoners. Deze maskers maken deel uit van de versoepeling van de maatregelen. Je kan ze afhalen bij je apotheek. Wie kan een stoffen mondmasker...
SPRING SPAARZAAM OM MET DRINK- EN REGENWATERHERVATTING AVONDLIJNEN VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJNKUNSTACADEMIES GEMEENTE JABBEKE - INSCHRIJVEN
Water is een natuurproduct waar we zuinig mee om moeten gaan. Daarnaast is spaarzaam omgaan met water goed voor de portemonnee. Daarom willen we je met deze tips bewuster maken van het waterverbruik. Water besparen in huis Houd de kraan zo veel mogelijk dicht. Laat de...De Nationale Veiligheidsraad heeft op 24 april een gefaseerde heropstart aangekondigd. De light lockdown werd vanaf 4 mei in fases (onder voorbehoud van de evolutie van het ziektebeeld) afgebouwd. Vanaf 4 mei reed vervoersmaatschappij De Lijn opnieuw volgens de normale dienstregeling zoals op een...Ontdek de vele mogelijkheden van de Kunstacademie Jabbeke. De Stedelijke Academie Brugge DKO en het Stedelijk Conservatorium Brugge zorgen er samen met de gemeente Jabbeke voor dat je op verschillende plaatsen in de gemeente voor beeldende kunst, muziek en woordkunst-drama terecht...
HEROPENING BUURTHUIS DE POST OP 12 JUNIDOORGANG CATHILLEWEG OP 9 JUNI ONDERBROKENKERMISWEEKEND JABBEKE WORDT GEANNULEERD WEGENS COVID-19
Vanaf vrijdag 12 juni kun je opnieuw terecht in het vertrouwde Buurthuis De Post, gelegen in de Kapellestraat 1 te Jabbeke en dit van maandag tot donderdag vanaf 9u30 en op vrijdag vanaf 9u. Het Buurthuis is in de maanden juni, juli en augustus dagelijks geopend, uitgezonderd op zaterdag, zondag...Wegens het plaatsen van een snelmontagekraan over een gebouw ter hoogte van huisnummer 86 wordt er een een mobiele kraan in de Cathilleweg opgesteld. Hiervoor wordt de straat volledig is afgesloten op 9 juni tussen 7u en 12u. Een omleiding wordt voorzien via onderstaand...Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 18 mei 2020 in navolging van de coronacrisis en bijhorende maatregelen dat alle gemeentelijke of gemeentelijk ondersteunde evenementen en activiteiten tot en met 31 augustus worden geannuleerd. De federale maatregelen die...
GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK JABBEKE TERUG OPEN VANAF 25 MEIBEDELING GEMEENTELIJKE MONDMASKERS VOLTOOIDVERKOOPSPROCEDURE MET WEDSTRIJDONTWERP PARKWEG - EINDDATUM VERDAAGD
Eindelijk is het zover. Na 10 weken sluiting gaat bibliotheek Jabbeke terug open op maandag 25 mei 2020. Je kan opnieuw zelf materialen terugbrengen, uitlenen en het internet consulteren. Lezen ter plaatse is nog niet mogelijk. Afspraken voor het gebruik van de bibliotheek :...Woensdag 20 mei 14u30 werd gestart met de bedeling van de gemeentelijke mondmaskers. De mondmaskers voor de 6- tot 12-jarigen werden nog niet geleverd en worden aanvullend bedeeld, net als de federale mondmaskers. Mocht u evenwel nog geen mondmaskers hebben ontvangen, ons personeel en talrijke... De gemeenteraad startte een verkoopsprocedure met wedstrijdontwerp op voor een uitzonderlijke erfgoedsite gelegen langs de Stationsstraat. De gemeente daagt kandidaat-kopers uit tot indiening van een wedstrijdontwerp waarin het beschermde én niet beschermde militair erfgoed op deze unieke plek...
GEMEENTE JABBEKE BIEDT STUDIEMOGELIJKHEID AAN STUDENTENGEMEENTE LANCEERT CAMPAGNE 'KOOP LOKAAL IN JABBEKE EN WIN!'AANDACHT VOOR GEWICHT HUISVUILZAKKEN
Vanaf vandaag kunnen studenten het Vrijetijdscentrum gebruiken om te studeren. De studieplaatsen zijn beschikbaar van maandag tot vrijdag (8u tot 18u). De student kan zich elke dag aanmelden in de inkomsas van het Vrijetijdscentrum. Er wordt uiteraard rekening gehouden met social...De coronacrisis treft niet alleen individuen maar ook onze lokale economie. Zo zijn tal van lokale handelaars noodzakelijkerwijs gedwongen om hun zaak te sluiten of waren ze alvast enige tijd gesloten. De gemeente Jabbeke wil dan ook op alle mogelijke manieren een ondersteuning...Sinds eind vorig jaar staat IVBO in Jabbeke in voor de afvalophaling in deelgemeente Zerkegem. Vanaf 1 april 2020 zamelt IVBO ook in de rest van Jabbeke het afval in. De afvalkalender blijft ongewijzigd. In Jabbeke werd het huisvuil tot voor kort ingezameld door Danny Verscheure, met...
NATIONALE VEILIGHEIDSRAAD TEKENT EXITSTRATEGIE UITHUISARTSENPRAKTIJKEN STARTEN TERUG OP MET ORGANISATIE LOKALE TESTING EN CONTACT TRACINGHEROPSTART POETSDIENST EN DIENST HUISHOUDHULP VANAF 4 MEI
Het zijn verwarrende tijden. We vechten massaal tegen een onzichtbare vijand. En net door die onzichtbaarheid is het voor velen moeilijk te begrijpen dat de maatregelen van de federale overheid zo streng zijn. Toch is het van levensbelang om de maatregelen te volgen! Enkel zo...Vanaf 4 mei zal de reguliere huisartsenzorg geleidelijk aan weer opgestart worden. Het veilig heropstarten van de zorg in de huisartsenpraktijk heeft als doel de noodzakelijke zorg te verlenen aan chronische patiënten, een antwoord te bieden op acute zorgvragen en te vermijden dat patiënten zich...Vanaf maandag 4 mei 2020 herneemt OCMW Jabbeke de dienstverlening poetsdienst en huishoudhulp. In het kader van de coronamaatregelen werden deze diensten tijdelijk opgeschort, maar alle personeel gaat terug aan de slag vanaf volgende week. De poetshulpen en huishoudhulpen worden...
JABBEKE NEEMT INITIATIEF IN TIJDEN VAN CORONABIBLIOTHEEK JABBEKE GESTART MET AFHAALDIENSTSVK WOONDIENST JOGI WERFT WOONBEHEERDER AAN
Ook in tijden van corona levert de gemeente Jabbeke tal van inspanningen om samen door deze crisis te komen. Alle initiatieven kun je terugvinden op onze coronawebsite www.jabbeke.be/corona. Daar kun je ook alles terug vinden over onze...De gemeentelijke bibliotheek en haar filialen blijven tot nader order gesloten. Vanaf 6 april wordt er evenwel gestart met een eigen afhaaldienst, met uiteraard voorop alle veiligheidsmaatregelen voor zowel de bewoner als het personeel. Gebruik maken van de afhaaldienst kan in drie...De woningbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer van het patrimonium van Woondienst JOGI. Dit houdt volgende taken in: opvolging van uitvoering onderhoud en herstellingen, afstemming met onderhoudsfirma, opname huurschade en plaatsbeschrijving, nutsvoorzieningen behandelen, kortom de...
ONTDEK HOE JIJ WIL WONEN IN DE TOEKOMST VIA DE WOONTESTNIEUWE DATA VORMSEL EN EERSTE COMMUNIEBOVENGRONDSE GLASBOLLEN KAPELLESTRAAT TIJDELIJK VERHUISD
Hoe we wonen verandert razendsnel. Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk. Daarom lanceert de Vlaamse overheid samen met je gemeente- of stadsbestuur 'Thuis in de Toekomst'. Via een online woontest geef jij...Het Bisdom Brugge beslistte eerder dat er dit schooljaar geen vormsels of eerste communies meer zouden doorgaan en opschoven naar volgend schooljaar. Zo liet Lode Aerts, Bisschop van Brugge in een brief aan de kinderen, ouders, grootouders, peters en meters, juffen en meesters, teams en...Wegens de aanleg van het park in het inbreidingsproject Jabbeke zijn de bovengrondse glasbollen sinds 8 april (tijdelijk) verhuisd naar de Pieter Derudderstraat.
CONTAINERPARK HEROPENT ONDER STRIKTE VOORWAARDENOOK AANDACHT IN CORONATIJD VOOR ONZE 80-PLUSSERSNATIONALE DONEERACTIE 'CHEER FOR CHAMPIONS'
Alle Vlaamse recyclageparken mogen op 7 april opnieuw de deuren openen, zolang de veiligheidsmaatregelen kunnen worden gegarandeerd en de afvalophaling niet in het gedrang komt. Zo liet minister Zuhal Demir weten op 31 maart 2020. Het gemeentelijk containerpark zal aldus vanaf...OCMW Jabbeke startte met het opbellen van alle alleenstaande en meest kwetsbare 80-plussers in Jabbeke, enerzijds om bij deze doelgroep te informeren naar eventuele hulpvragen en anderzijds om de eenzaamheid te doorbreken in volle coronacrisis. Het is immers belangrijk om in deze crisistijd...Op woensdag 25 maart lanceerden 10 organisaties samen de actie 'Cheer for champions'. Met een team van een kleine honderd professionals werd er gewerkt aan een campagne en doneerplatform om financiële giften mogelijk te maken. Zorgmedewerkers die impact ondervinden van de coronacrisis lijden...
GEEN VORMSELS OF EERSTE COMMUNIES DIT SCHOOJAARDE WATERGROEP WAARSCHUWT VOOR VALSE FACTURENFOD FINANCIEËN WAARSCHUWT VOOR PHISHING MAILS
Bisdom Brugge heeft beslist dat er dit schooljaar geen vormsels of eerste communies meer zullen doorgaan, ze schuiven op naar volgend schooljaar. Zo liet Lode Aerts, Bisschop van Brugge in een brief aan de kinderen, ouders, grootouders, peters en meters, juffen en meesters, teams en catechisten...De Watergroep kreeg van enkele klanten de melding dat er momenteel valse facturen de ronde doen. Kreeg je een e-mail van afzender 'Watergroep' in je mailbox met als onderwerp 'Eind jaarafrekening' of 'De jaarrekening'? Wissen! Hoe herken ik een e-mail van De...Cybercriminelen blijven de naam van FOD Financiën misbruiken. Zo zijn er momenteel opnieuw e-mails in omloop met de melding ‘Aanmaning van Belastingaangifte 2019’ en ogen zeer professioneel. Reageer nooit op dit soort e-mails en klik zeker nooit op een link. De FOD Financiën zal u nooit...
BLOEDCOLLECTE RODE KRUIS GAAT DOOR OP 2 APRILACTIVITEITENAGENDA EDITIE APRIL 2020 ACHTERHAALDJABBEKE INFORMEERT OVER MAATREGELEN TEGEN CORONA
Het inzamelen van bloed is een levensnoodzakelijke zaak. De voorraden moeten zoveel mogelijk optimaal gehouden worden anders dreigt er een tekort aan bloed en bloedbestanddelen. Het schepencollege kan bij uitzondering instemmen dat deze activiteit op 2 april 2020 kan...De samenloop van de doorlooptijd voor het opmaken van de gemeentelijke ActiviteitenAgenda (opmaak, drukwerk en verzending via Bpost) en de intussen genomen maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus met de sluiting van de culturele centra en de afgelasting van alle... Redirect Voor alle updates verwijzen we graag naar ons webonderdeel
UITZONDERLIJK EN VOORLOPIG VERSOEPELDE ADMINISTRATIEVE MAATREGELENOPROEP INLEVEREN MONDMASKERS IN APOTHEKEN GEMEENTEAANGEPASTE DIENSTREGELING DE LIJN VANAF 18 MAART
Om de verspreiding van dit virus te vermijden en de continuïteit van de essentiële diensten voor de bevolking te garanderen vindt u hieronder verschillende versoepelde maatregelen voor wat betreft de aspecten bevolking en afgifte van identiteitskaarten voor Belgen. Aspecten...Door het nijpend tekort aan mondmaskers wordt vanuit de medische wereld opgeroepen om mondmaskers via de bevolking in te zamelen. Inwoners van de gemeente Jabbeke kunnen mondmaskers die zij thuis bewaren, inleveren bij alle apotheken van de gemeente: Apotheek Coorevits,...Update: Om de richtlijn over social distancing te garanderen, voert De Lijn twee extra maatregelen in voor haar dienstverlening. De overheid vraagt alle burgers om 1,5 meter afstand te houden om besmettingsgevaar in te dijken. Om voldoende afstand te garanderen, laat De Lijn...
FIETSERS TOEGELATEN IN STRATEN MET UITGEZONDERD PLAATSELIJKE VERKEERHUWELIJKSJUBILARISSEN WORDEN GEVIERD IN SPC HOF TER STRAETENSTRUCTUREEL ONDERHOUD OP- EN AFRIT E40 GISTEL UITGESTELD
Bij sommige weggebruikers, dan vooral bij fietsers, is er soms nogal verwarring of fietsers al of niet in een straat mogen rijden waar het verkeersbord C3 (verboden toegang) gecombineerd met het onderbord 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer' aanwezig is. De wetgeving is daarover...Op zondag 14 juni 2020 worden de huwelijksjubilarissen die respectievelijk 70, 65, 60 en 50 jaar gehuwd zijn in 2019 in de bloemetjes gezet. In de onderstaande lijst kunt u de namen terugvinden. Op verzoek van een aantal koppels werd hun naam niet opgenomen in deze publicatielijst. 50...Normaal gezien zouden maandag 9 maart structurele onderhoudswerken starten aan de op- en afrit nr. 5 Gistel op de E40 in de rijrichting Brussel. Maar de weersvoorspellingen geven ook voor die week veel regen aan waardoor de werken niet kunnen starten. AWV zoekt naar een nieuwe startdatum. Van...
JABBEKE-APP - EFFICIËNTERE DIENSTVERLENINGVACATURE TECHNISCH ASSISTENT MILIEUTEAM (M/V)INFORMATIE STOPZETTING ANALOGE RADIO- EN TELEVISIESIGNAAL
Vanaf begin november werd de nieuwe gemeentelijke Jabbeke-app uitgerold. De app zorgt ervoor dat inwoners nog beter kunnen worden geïnformeerd en dat de dienstverlening naar een hoger niveau wordt getild. De app die zowel op smartphone als tablet kan worden geïnstalleerd en gebruikt (Android –...Gemeente Jabbeke is op zoek naar een dynamische en gedreven medewerker voor het milieuteam. FUNCTIEOMSCHRIJVING Met het milieuteam zorg je ervoor dat de gemeente er net bij ligt. Je ruimt afval, zwerfvuil en sluikstorten op. Zo help je mee een aangename, schone...In het najaar van 2019 kondigde Telenet aan dat het in de loop van 2020 het analoge radio- en televisiesignaal op zijn kabel stop zal zetten. Deze verouderde technologie neemt veel ruimte in op het kabelnetwerk. Daarom lanceert Telenet 'De Signaal Switch'. Zo optimaliseren ze hun netwerk voor de...
GEEN UITLEEN TUSSEN 23 MAART EN 2 APRIL IN ALLE BIBLIOTHEKENVERPLAATSING VIJFSTAMMIGE LINDEBOOM CENTRUM JABBEKESPORTLAUREATEN GEVIERD IN SPC HOF TER STRAETEN
Eind maart 2020 stappen alle West-Vlaamse bibliotheken over naar een gloednieuw bibliotheeksysteem. Om de overstap in goede banen te leiden, moet de software worden afgesloten. Dit betekent een tijdelijk stopzetten van alle uitleen, inname en verlenging in alle bibliotheken. Praktisch :...Voor de realisatie van het inbreidingsproject in de kern van Jabbeke, is de gemeente gestart met de verplaatsing van een grote lindeboom, en dat is een uniek gebeuren in een landelijke gemeente. Hiervoor volgt de gemeente Jabbeke het advies van landschapsarchitect Paul Deroose die de...Op vrijdag 14 februari 2020 werden in het SPC Hof ter Straeten in een nokvolle theaterzaal naar jaarlijkse traditie de Sportlaureaten 2019 gehuldigd. Graag geven we u een overzicht van de winnaars. #SPORTERSBELEVENMEER
SPEELKRIEBELS ZOEKT KANDIDAAT-MONITOREN EN -HOOFDMONITORENBEGELEIDING PERSOON NAAR RIJBEWIJS CATEGORIE BBURGERBEVRAGING GEMEENTE- EN STADSMONITOR OP KOMST
De gemeente Jabbeke is steeds op zoek naar enthousiaste animatoren en hoofdanimatoren voor de vakantiewerking Speelkriebels, zowel voor in de paasvakantie als in de zomervakantie. ANIMATOR VERSUS HOOFDANIMATOR SPEELKRIEBELS ANIMATOR Heb je zin om voor...De regels om een persoon te begeleiden naar een rijbewijs categorie B, zijn sinds januari 2019 versoepeld. Vanaf dan mag de partner van een persoon met wie hij of zij samenwoont (ook feitelijk samenwonen), de (klein- en pleeg)kinderen, zussen en broers van voornoemde leren rijden. Er...Het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid biedt verschillende lokale beleidsmonitoren aan om het beleid voor te bereiden en te ondersteunen om betere beleidsbeslissingen te nemen. De Gemeente- & Stadsmonitor bevat meer dan 200 cijferreeksen, die de staat van elke Vlaamse gemeente...
BELANGRIJKE WIJZIGING INGAVE ACTIVITEITENAANPASSING TARIEVEN DE LIJN VANAF 1 FEBRUARIWERKEN BEGRAAFPLAATS OUDENBURGWEG VARSENARE
Opgelet: het activiteitenformulier van het e-loket is niet meer in gebruik. Alle activiteiten zullen overgenomen worden die door de verenigingen zelf ingegeven worden in de Uitdatabank van Vlaanderen (www.uitdatabank.be). Een korte...Op 1 februari past De Lijn de tarieven van een aantal van de vervoerbewijzen aan. Een belangrijke wijziging is dat je vanaf 1 juli 2020 geen vervoerbewijzen meer kan kopen bij de chauffeur. Tot die tijd is enkel het ticket voor 3 euro nog beschikbaar bij de chauffeur. Vanaf dit voorjaar voorziet...Vorig jaar werd door de gemeenteraad goedkeuring verleend voor het uitvoeren van inrichting en verfraaiingswerken op de begraafplaats in de Oudenburgweg te Varsenare. Vanaf deze week starten deze werken. De werken die worden uitgevoerd zijn: Opbreken hoofdpad op het oudste...
BOOMPLANTACTIE IN SAMENWERKING MET ANB EN KSA DE BLAUWE TORREAANVANG VERBETERINGSWERKEN IN DE MOSSELSTRAATHET BEVOLKINGSONDERZOEK DIKKEDARMKANKER – MEER MENSEN ONTVANGEN STOELGANGTEST
Op zaterdag 25 januari organiseert het Agentschap Natuur en Bos in samenwerking met de gemeente Jabbeke en KSA De Blauwe Torre een boomplantactie van 10u tot 14u. Heb je een schop en wat vrijwillige tijd? Draag dan samen met de gemeente Jabbeke, KSA De Blauwe Torre en de ANB-boswachter...In het kader van onderhoudswerken aan landbouwwegen worden er grondige renovatiewerken uitgevoerd in een deel van de Mosselstraat. De werken worden uitgevoerd in het gedeelte van de Mosselstraat tussen het Steedje en de Barletegemweg. De werken omvatten: Het vervangen van een...Op 1 januari 2020 is de beginleeftijd voor het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker verlaagd van 51 jaar naar 50 jaar. In maart zetten we dit bevolkingsonderzoek in de kijker. Vroegtijdige opsporing biedt de beste bescherming tegen dikkedarmkanker. Doe daarom van je 50ste t.e.m. je 74ste elke twee...
JABBEKE ENGAGEERT ZICH IN CULTUURREGIO GINTEROMBOUW DIGITALE METER VAN START IN JABBEKEGROEPSOPVANG DE ZWAANTJES OFFICIEEL INGEHULDIGD
Op 1 januari 2020 is de gemeente Jabbeke toegetreden tot het intergemeentelijk samenwerkingsband Ginter. Hierin werken 8 gemeenten aan gemeenschappelijke belangen en projecten op het vlak van cultuur, erfgoed en bibliotheken. Voor de nieuwe samenwerkingsperiode 2020-2025 staat er heel wat op...Netbedrijf Fluvius start binnenkort met de plaatsing van digitale verbruiksmeters voor elektriciteit en aardgas in stad/gemeente. Die meters worden geplaatst bij gezinnen met zonnepanelen, met budgetmeters of met een ‘slimme meter’ uit voorbije onderzoeksprojecten. De plaatsing van de digitale...Op 2 januari 2020 opent de nieuwe Groepsopvang De Zwaantjes haar deuren in de Constant Permekelaan 2 te Jabbeke. Onthaalouders Greet Vandepitte, Wendy Vigneron en Melissa Deputter zullen er het beste van zichzelf geven om samen 15 à 16 baby’s en peuters tussen 0 en 3 jaar een warm nest aan te...
GASTGEZINNEN GEZOCHT VOOR TSJERNOBYLKINDEREN HOOP VOOR DE TOEKOMSTAANKOOP POLYVALENTE AANHANGWAGEN DIENST GEMEENTEWERKENDIPLOMA-UITREIKING TIENER TECHNIEKACADEMIE JABBEKE
Tsjernobylkinderen - Hoop voor de Toekomst vzw biedt kinderen uit Wit-Rusland 1 (of 2) maand(en) een gezondheidsvakantie aan in een West-Vlaams gastgezin. Onze zustervereniging Hope for the Future in Minsk selecteert de kinderen uit heel Wit-Rusland. Zij kunnen als geen ander bepalen...Door het gemeentebestuur werd een polyvalente aanhangwagen met een bijhorende bladzuiger en hakselaar aangekocht voor de dienst gemeentewerken. De polyvalente aanhangwagen heeft een volume van 12,5 m³ en kan uitgerust worden met een bladzuiger unit en een hakselaar. Deze unit...Op woensdag 11 december kregen de deelnemers uit het vijfde en zesde leerjaar van de Tiener Techniekacademie Jabbeke hun diploma uitgereikt voor de twaalf gevolgde technieksessies. Met de baseline ‘Richting Morgen’ wordt de kern van de boodschap in de verf gezet: wetenschap,...
GROEPSAANKOOP GROENE ENERGIE WEST-VLAANDERENINRICHTING VAN FIETSSTRATEN IN DE SCHOOLOMGEVINGENNIEUWE LESSENREEKS JUNIOR TECHNIEKACADEMIE
Tot en met 11 februari 2020 kan je je opnieuw vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie West-Vlaanderen. Hoe meer mensen zich inschrijven, hoe interessanter het aanbod! Al meer dan 250.000 gezinnen en bedrijven gingen jou voor. Inschrijven is...Door de gemeenteraad werd in zitting van 2 september 2019 een politiereglement goedgekeurd voor de inrichting van fietsstraten in de schoolomgevingen. Enkele weken terug werden de fietsstraten gerealiseerd in de schoolomgeving van de school van Varsenare. Op dinsdag 4 december werd de...Zit je in het 3de of 4de leerjaar? Ben je graag creatief bezig? Schrijf je dan vanaf 7 december (00u00) snel in voor de Junior Techniekacademie. Inschrijven kan vanaf 7 december (00u00) via
OPROEP KUNSTPROJECT ROND KRIJGSGEVANGENENKAMP VLOETHEMVELDINDIENEN KANDIDATUREN SPORTLAUREATEN 2019WAARSCHUWING ILLEGALE WEBSITES BETALENDE UITTREKSELS STRAFREGISTER
Het Vloethemveld is een natuurgebied van ongeveer 330 hectare met een verborgen verleden. Het is een heel gevarieerd gebied, met bos, heide, schrale graslanden en voedselarm water. Je vindt er ongerepte natuur, militair erfgoed en de herinnering aan een krijgsgevangenenkamp door de kunst van zijn...Ken je iemand in je club of heb je zelf gedurende 2019 speciale sportprijzen behaald, ben je met sport bezig op gewestelijk, Provinciaal, Vlaams, nationaal of op internationaal niveau, inwoner van Jabbeke, al dan niet aangesloten bij een sportclub van Jabbeke, minimum 15 jaar trainer bij een...Het Centraal Strafregister stelt vast dat sinds kort betalende aanvragen tot het bekomen van een uittreksel uit het strafregister, met machtiging van de burger, werden overgemaakt, alsook aan de gemeentebesturen, door info@strafregister.be. Zo is er als voorbeeld de website
HARMONIE JABBEKE IN NIEUWE OUTFIT MET STEUN VAN DE GEMEENTEINTERNATIONALE AANDACHT ORGEL KERK STALHILLEMET EGOVFLOW EEN VOLAUTOMATISCH THUISLOKET
Afgelopen zondag presenteerde de gemeente Jabbeke de nieuwe uniformen van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Jabbeke aan het publiek. Het werd een feestelijke muzikale optocht in en rond het centrum, langs de kerk en een fotostop aan het Permekemuseum. De gemeente gaf vorig jaar...Een 60-tal organisten, orgelliefhebbers en beiaardiers kwamen 18 oktober 2019 een bezoekje brengen aan het orgel van de Sint-Jan Baptistkerk in Stalhille. Dit bezoek maakte deel uit van een rondreis van een week langs vele kerken in Vlaanderen, georganiseerd door Internationale Orgelreizen uit...Dringend een attest of uittreksel nodig, maar lukt het niet om naar het gemeentehuis te gaan? Geen zorgen, vanaf nu kunt u terecht in het eGovFlow-loket van de gemeente Jabbeke. Daarmee kan je op ieder moment van de dag je attesten of uittreksels aanvragen. Via eGovFlow kan je thuis een...
HERDENKING WAPENSTILSTAND - 11 NOVEMBERVIERINGOKTOBER IS MAAND VAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKERBOSWEG SNELLEGEM AFGESLOTEN VOOR VERKEER OP 30/09 EN 1/10
De 11-novemberviering start in de deelgemeenten met de jaarlijkse hulde aan het monument der gesneuvelden en wordt hulde gebracht met neerlegging van bloemen en een korte toespraak. U wordt van harte uitgenodigd om samen met het gemeentebestuur de gesneuvelden te herdenken. Graag laten we u het...Voorkomen is beter dan genezen! Laat je daarom tijdig screenen via een bevolkingsonderzoek, je huisarts, werkgever of op eigen initiatief. Informeer je over de betrouwbare mogelijkheden op De Bosweg te Snellegem zal ter hoogte van huisnummer 45 op 30 september en 1 oktober volledig voor het verkeer zijn afgesloten en dit tussen 7u en 18u. Ter hoogte van huisnummer 45 worden een een achttal dode bomen gerooid. De vellingswerken worden uitgevoerd met een kraan vanop de rijweg....
CATHILLEWEG OP 27 SEPTEMBER VOLLEDIG AFGESLOTEN VOOR VERKEERAANLEG EERSTE FIETSSTRAAT IN SCHOOLOMGEVING VARSENAREUPDATE LENING VLAAMS WONINGFONDS NIEUWE VASTE RENTE
Op vrijdag 27 september neemt VBS Het Boompje uit Stalhille deel aan de jaarlijkse Strapdag. Hiertoe zal de Cathilleweg van aan de Kalsijdeweg tot aan huisnummer 80 volledig worden afgesloten voor het verkeer en dit tussen 8u30 en 15u. Op de Strapdag blijft de auto aan de kant en komen...Door de gemeenteraad werd in zitting van 2 september laatstleden een politiereglement goedgekeurd voor de inrichting van fietsstraten in de schoolomgevingen. Vandaag worden de eerste fietsstraten aangelegd rond de schoolomgeving in Varsenare. Het bevat een zone met een deel van de...Update; De hoge vastgoedprijzen in uw stad of gemeente zijn u ongetwijfeld bekend. Eén van de gevolgen hiervan was dat een toenemend aantal woningen niet langer kon worden gefinancierd met een sociale lening van het Vlaams Woningfonds. Dankzij een recente beslissing van de Vlaamse...
VERKEERSCAMPAGNE 'MODDER OP DE WEG'EEN RENOVATIECOACH VOOR UW RENOVATIEBEGELEIDINGOPLEIDING GEMACHTIGD OPZICHTER DOOR PZ KOUTER
Elk jaar zorgt de oogstperiode voor vervuilde wegen tijdens het oogstseizoen. Daarom doet de gemeente mee aan de jaarlijkse campagne van ‘Modder op de weg’. Doelstelling van deze campagne is de landbouwwegen tijdens de oogstperiode proper en vooral veilig te houden. Als gemeente stellen...Zijn de kosten voor elektriciteit, aardgas of stookolie ook voor u een dure aangelegenheid? Heeft u er al aan gedacht om uw woning energiezuiniger te maken, maar weet u niet waar te beginnen? Vervangt u nu best eerst de ramen, isoleert u beter eerst het dak of investeert u best in een nieuwe...Al meer dan tien jaar organiseert de PZ Kouter opleidingen tot gemachtigd opzichter voor scholen, verenigingen en instellingen. Leerkrachten, (personeels)leden of geëngageerde ouders worden op die manier in de mogelijkheid gesteld een opleiding tot gemachtigd opzichter te...
MAATREGELEN WEST-VLAANDEREN INZAKE DE WATERSCHAARSTEZORG DAT JE NIETS MIST DOOR DE GRIEPACTIES IN HET KADER VAN DE MAAND VAN DE SPORTCLUB
West-Vlaanderen wordt na 2017 en 2018 opnieuw getroffen door grote droogte. Een 'provinciaal droogteoverleg' onder leiding van de gouverneur coördineert de aanpak tijdens een droogteperiode. Sedert het 'provinciaal droogteoverleg' van 10 juli 2019 zijn er beperkende maatregelen van...Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf half oktober je griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts. Waarom haal je best een griepprik? Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je gezondheidsproblemen zoals diabetes,...Wie wil beginnen met sporten moet soms wat drempels overwinnen. Lopen, fietsen, zwemmen? Het lijkt je allemaal wel leuk, maar... op je eentje sporten is ook maar alleen. Wie houdt van wat competitie heeft behoefte aan een uitdagende tegenstander, en wie sport voor het plezier wil achteraf...
TERUG NAAR SCHOOL - VRIJDAGAVOND GROOTSTE RISICOMOMENTANTWERP CONCOURS D'ÉLÉGANCE VIERT JAGUAR & 70 JAAR JABBEKE LANDSPEEDRECORDBEVRAGING NAAR AANLEIDING WEEK VAN DE MOBLITEIT
Uit een nieuwe statistische analyse van Vias blijkt dat meer dan 4 op de 10 kinderen en jongeren die betrokken waren bij een letselongeval, op weg waren van of naar school. Terug van de school naar huis gaan is 1,5 keer gevaarlijker dan het traject naar de school. Hoe verder de week vordert, hoe...Bekijk de foto's op onze Facebookpagina gemeente Jabbeke. Antwerp Concours D’Elegance is een internationale elegantiewedstrijd voor bijzondere collectiewagens uit...Naar aanleiding van de week van de mobiliteit (16 - 22 september) lanceert Autodelen.net en KVLV in samenwerking met VVSG een bevraging over mobiliteit in je buurt Wil jij je stem laten doorwegen op het mobiliteitsdebat? Dan is dit je kans! Hoe verplaats jij je meestal en wat is er in...
POLITIEBESLUIT GOUVERNEUR TOT OPHEFFING VAN HET POLITIEBESLUIT BETREFFENDE BRANDGEVAAR IN DE PROVINCIE WEST-VLAANDERENCONTROLEER OF JE PUTWATER GEZOND ISBEWONERSINFORMATIE HOLIDAY SUITES TRIATLON 4 AUGUSTUS
Het politiebesluit van de gouverneur van 23 juli 2019 betreffende brandgevaar in de provincie West-Vlaanderen wordt opgeheven. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, wordt bekend gemaakt via de gemeentelijke communicatiekanalen en wordt onmiddellijk van...Putwater is grondwater dat je zelf oppompt. De meeste waterputten die mensen hebben of laten boren, zijn niet écht diep en ook niet altijd genoeg beschermd tegen alle mogelijke soorten vervuiling. Denk bijvoorbeeld aan pesticiden, rioolwater, besmetting na een overstroming, een mesthoop, … Maar...Met deze informatie willen de organisatie Traitlon Jabbeke u graag op de hoogte brengen van deze organisatie op zondag 4 augustus 2019. Er zullen twee wedstrijden doorgaan: de 'Holiday Suites Start to Triatlon' voor beginners en lokale sportievelingen en de 'Holiday Suites 111 Triatlon' voor de...
OCMW EN RUDDERSSTOVE SLAAN HANDEN IN ELKAARCAPTATIEVERBOD IJZERBEKKEN VAN KRACHTGEZAMENLIJKE AANPAK VAN DE PROCESSIERUPS
De welzijnsvereniging Ruddersstove (OCMW Brugge) en OCMW Jabbeke gaan samen maaltijdzorg voor het Brugse Ommeland aanbieden. De samenwerking startte op 1 juni en komt er na een uitgebreide verkenningsronde, waarbij beide organisaties de sterktes van hun dienstverlening konden ontdekken....Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in de waterlopen van het Ijzerbekken alarmerend laag. Daarom besliste gouverneur Carl Decaluwé samen met het provinciaal droogteoverleg om vanaf vandaag een captatieverbod voor dit gebied in te stellen. Er mag geen water meer gecapteerd worden uit alle...Met dit warme weer zijn de insecten volop actief. Zo is ook de eikenprocessierups de afgelopen dagen in onze provincie gesignaleerd. Nuttige diertjes, maar soms zorgen ze voor overlast en (enkel) dan moeten ze bestreden worden. Maar dat is geen taak voor de brandweer. De...
DIGITALE ENERGIEMETER - JE MOET MINDER, JE KAN MEERCREATIEVE BEELDATELIERS VOOR KINDEREN 2019-202021 LOKALE BESTUREN MAKEN VAN GEZOND LEVEN PRIORITEIT
Op 1 juli start netbedrijf Fluvius met de plaatsing van de nieuwe digitale meters voor elektriciteit en aardgas. Nog voor het einde van 2022 worden er 1,8 miljoen nieuwe meters geplaatst. In de komende vijftien jaar worden er 6,1 miljoen geplaatst en krijgen alle Vlaamse gezinnen en kleine...Voor het werkingsjaar 2019-2020 worden opnieuw creatieve ateliers beeldende en audiovisuele kunsten voor kinderen ingericht in SPC Hof ter Straeten en het Vrijetijdscentrum. BEELDATELIER Tekenen, schilderen, boetseren.. je gaat aan de slag met kleur, lijn, vorm,...Op 19 juni 2019 vond in het statige stadhuis van Brugge de eerste jaarlijkse Preventietop plaats. De schepenen van gezondheid van de lokale besturen uit de regio Brugge-Oostende-Veurne tekenden present en wisselden ervaringen uit over hoe ze een gezonde leefstijl in een gezonde omgeving bij hun...
EINDE PUBLIEKE RAADPLEGING START- EN PROCESNOTA VENTILUSINSCHRIJVING SPEELKRIEBELS ZOMERVAKANTIE AUGUSTUSKENNISGEVING DIVIDEND ASPIRAVI SAMEN CVBA WERKJAAR 2018
Op donderdag 27 juni 2019 liep de publieke raadpleging over de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ventilus af. Ventilus moet het mogelijk maken om de klimaatdoelstellingen te bereiken en een sterk en betrouwbaar elektriciteitsnet te realiseren. In de afgelopen...Inschrijven voor de opvangdagen in de buitenschoolse kinderopvang gebeurt online. Dit gebeurt op eenzelfde manier voor de opvangdagen in de verschillende vakanties. De inschrijvingen voor de zomervakantie (maand augustus) lopen van 20 juni tot en met 29 juni 2019. Gedurende die periode...Aspiravi Samen cvba keert aan haar meer dan 3.200 burger-coöperanten opnieuw een mooi dividend van 3,5% uit voor hun investering in hernieuwbare energie voor het voorbije werkjaar 2018. De coöperatieve vennootschap draagt bij tot de bouw van windturbines in Vlaanderen. De burger-coöperanten...
GRATIS PROBEERACTIE DE LIJN VOOR HET EERSTE SECUNDAIRJAGUAR TESTPILOOT NORMAN DEWIS OVERLEDENWARME DAGEN IS ZORG DRAGEN
Ook dit jaar krijgen jongeren die de overstap maken naar het secundaire onderwijs een gratis abonnement van de Lijn voor de maand september. Hiermee wil de Lijn de kinderen laten kennis maken met het openbaar vervoer en de voordelen van een Buzzy Pazz, het jongerenabonnement van de...Norman Dewis, testpiloot voor Jaguar in de periode tussen 1952 en 1985 en na zijn pensioen de wereld rondreizend Jaguar-ambassadeur is op 98-jarige leeftijd overleden. Jaguar heeft een bijzondere band met Jabbeke. In de periode 1949 tot 1953 reden testpiloten verschillende records op de...Die warme dagen. We verlangen er met zijn allen elk jaar opnieuw naar. Maar dat lekkere weer heeft soms minder prettige gevolgen. Want elk jaar sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Stevige zonnestralen op komst? Bereid je goed voor en breng tijdens deze periode een extra...
VACATURE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DE NIEUWE POLDERBOFAS WIJST DE WEG BIJ RISICOGROND DOOR TANKSTATIONSPOORWEGWERKEN OVERWEG KWETSHAGESTRAAT 24-25 JUNI
De Nieuwe Polder van Blankenberge is een lokaal openbaar bestuur met als taak de zorg voor het beheer, het behoud en het herstellen van de watersystemen overeenkomstig de beginselen van het integraal waterbeleid. De Polder is bevoegd voor de kwantitatieve waterhuishouding op het grondgebied van...Ben je of was je ooit uitbater van een tankstation? Of stond er op je eigendom ooit een tankstation? Dan kan de bodem eventueel verontreinigd zijn. Is dat het geval, dan kan je een beroep doen op BOFAS. Het bodemsaneringsfonds voor tankstations betaalt gemaakte kosten terug of saneert de grond...iNFRABEL verleent meer duidelijkheid in verband met de planning voor het afsluiten van de overweg in de in Kwetshaegestraat (overweg 80) in Jabbeke. De overwegbekleding zal definitief uitgebroken worden vanaf de nacht van 24 op 25 juni 2019 en dit vanaf 23h30. De overweg zal dus ten laatste op 24...
VERKIEZINGSUITSLAGEN VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 26 MEI 2019HULPLIJN 1712 VRAAGT BLIJVENDE AANDACHT VOOR KINDEREN EN JONGEREN MET VRAGEN OVER GEWELDVACATURE KINDERBEGELEIDERS GROEPSOPVANG EN SAMEN WERKENDE ONTHAALOUDERS
Op zondag 26 mei werd gestemd voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Hieronder laten we u de stemresultaten van de verkiezingen. U kunt de stemresultaten rechtstreeks via de website consulteren. De...In een ideale wereld heeft elk kind één of meer vertrouwenspersonen bij wie het altijd terecht kan. De campagne die Hulplijn 1712 lanceerde, richt zich specifiek tot kinderen. De goede raad die ze meegeeft, luidt als volgt: ‘Doet iemand je pijn? Praat er over met iemand die je steunt, die je...Heb je een warm hart voor baby's, peuters en kleuters? Wil je hen de eerste stapjes in de wereld helpen zetten? Ondersteun je graag kinderen in hun ontwikkeling? Wil je graag kinderen opvangen, maar is het niet praktisch om dit bij je thuis te doen? Hou je werk en privé graag...
HUWELIJKSJUBILARISSEN WORDEN GEVIERD IN SPC HOF TER STRAETENWAARSCHUWING LANDBOUWERS VOOR VERHOOGD ZOUTGEHALTEHERAANLEG ZEBRAPAD IN DE DORPSSTRAAT - DOORGANG ONDERBROKEN
Op zondag 16 juni 2019 worden de huwelijksjubilarissen die respectievelijk 70, 65, 60 en 50 jaar gehuwd zijn in 2018 in de bloemetjes gezet. In de onderstaande lijst kunt u de namen terugvinden van de koppels die respectievelijk 70, 65, 60 en 50 jaar (zullen) gehuwd zijn. Op verzoek van een...De aanhoudende droogte veroorzaakt opnieuw een hoger zoutgehalte in de waterlopen in het kust-en poldergebied. In normale omstandigheden wordt het zoute grondwater weggeduwd door zoet oppervlaktewater. Het vaststellen van hoge geleidbaarheidswaarden op sommige polderwaterlopen dwingt...In de Dorpsstraat wordt ter hoogte van de aansluiting met de Stationsstraat het zebrapad opnieuw aangelegd. Om deze werken te kunnen uitvoeren wordt de Dorpsstraat ter hoogte van nr. 3 (gemeentehuis Jabbeke) volledig afgesloten voor alle doorgaand verkeer en dit gedurende één week. De...
TIJDELIJKE VERKEERSHINDER DEEL OUDE DORPSWEGTOEGANG BEGRAAFPLAATS EN MASKOBOS TIJDELIJK ONDERBROKENDOORGANG DE MANLAAN TIJDELIJK ONDERBROKEN WEGENS VELLEN BOMEN
De herinrichtingswerken in de Koning Albertstraat zijn bijna volledig afgewerkt. Aansluitend op deze werken zijn er nog bijkomende verbeteringswerken voorzien in de Oude Dorpsweg. Gelet op de huidige slechte staat van de asfaltweg in de Oude dorpsweg - deel tussen de Gistelsteenweg en de Koning...De populieren dreef als toegang naar het Maskobos naast begraafplaats Aartrijksesteenweg zijn kaprijp. Hierbij zijn een aantal exemplaren binnenin diep uitgehold en vormen ze een veiligheidsrisico. Om de vellingswerken veilig te laten verlopen wordt zowel de toegang tot het Maskobos aan...De essen in de de Manlaan tussen de Zandstraat en de Hogeweg zijn ziek en dienen te worden geveld. De vellingswerken worden uitgevoerd met een kraan vanop de rijweg. Hierdoor zal de rijweg volledig onderbroken zijn voor doorgaand verkeer. De omleiding verloopt via de Grote Moerstraat....
INFO-MOMENT TOEKOMSTIGE ANIMATOREN EN GEÏNTERESSEERDEN SPEELKRIEBELS JABBEKEOPROEP TOT HET INDIENEN KANDIDATUREN GECOROAANVRAGEN TOT ERKENNING STORMWEER 10 MAART ALS RAMP
Speelkriebels Jabbeke is nog steeds op zoek naar enthousiaste animatoren voor zowel paas- als zomervakantie. Graag nodigen wij jou daarom uit op een infomoment voor toekomstige animatoren én geïnteresseerden. Dit infomoment gaat door op woensdag 27 maart om 15u30 in het...De leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening worden benoemd voor een periode van 6 jaar. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad wordt er overgegaan tot de benoeming van de commissie. Het aantal leden van de GECORO is afhankelijk van het aantal inwoners van de...Het afgelopen weekend raasde een storm over Vlaanderen die heel wat schade aanrichtte. Minister-president Geert Bourgeois laat onderzoeken of dit stormweer erkend kan worden als algemene ramp. De procedure voor schadevergoeding loopt in meerdere stappen. Eerst moeten de gemeenten aan...
HULP BIJ HET INVULLEN VAN UW BELASTINGAANGIFTEEINDELOOPBAANPLANNING EN PENSIOENVOORBEREIDING ZELFSTANDIGENREGENVAL PERIODE 21 MEI TOT 10 JUNI 2018 ERKEND ALS RAMP
De FOD Financiën helpt u graag bij het invullen van uw belastingaangifte. ONLINE? SIMPEL, SNEL EN ECOLOGISCH! Uw gedeeltelijk vooraf ingevulde aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte is online beschikbaar vanaf begin mei. U heeft hier toegang toe, ook al...Dit voorjaar plant Integraal vzw in samenwerking met verschillende beroeps- en sectororganisaties een 3-delige infocyclus over eindeloopbaanplanning en pensioenvoorbereiding voor zelfstandigen. De sessies richten zich tot zelfstandige 55+ die zich willen voorbereiden op een...De Vlaamse Regering heeft op 21 december 2018 de overvloedige regenval van 21 mei tot 10 juni 2018 als algemene ramp erkend. Dit besluit is verschenen in het Belgisch...
CONFORMITEITSATTEST WEEGT DOOR IN NIEUW VLAAMS HUURDECREETTIJDELIJKE HERLOCALISERING DIENSTEN LEEFMILIEU EN SECRETARIEMERKNAMEN EANDIS EN INFRAX WORDEN FLUVIUS
Verhuur je een woning? Deze moet voldoen aan alle wettelijke vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid volgens de Vlaamse Wooncode. Een woning die niet beantwoordt aan de elementaire vereisten, mag niet worden verhuurd. Als je het pand toch verhuurt, kan de huurder aan de...Op 4 maart 2019 start de bouw van het nieuw gemeentehuis te Jabbeke. Omwille van de verbouwingen verhuizen de dienst leefmilieu, het management en de dienst secretarie tijdelijk naar een andere locatie. De dienst bevolking en burgerlijke stand blijven in het gemeentehuis Jabbeke volgens de...Eandis en Infrax, de twee bedrijven die elk in een deel van Vlaanderen instonden voor onder meer de distributie van gas en elektriciteit, heten vanaf 7 februari overal Fluvius. Zo heeft Vlaanderen nu één nutsbedrijf dat de meeste publieke nutsleidingen groepeert. De klant kan voortaan bijgevolg...
AANPASSINGEN WETGEVING VOORLOPIGE RIJBEWIJZENREGISTRATIE ALS VRIJWILLIGER VOOR VERKIEZINGEN 26 MEI 2019AANPASSING WETGEVING INZET VRIJWILLIGE SECURITY
Vanaf 1/2/2019 wordt er een nieuw voorlopig rijbewijs ingevoerd, genaamd M12. Dit voorlopig rijbewijs is bedoeld voor kandidaten waarvan het voorlopig rijbewijs is verlopen en die geen 3 jaar wensen te wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs M18 of M36 aan te vragen. Het voorlopig...Zoals bekend vinden op 26 mei 2019 verkiezingen plaats voor het federale , het Vlaams én het Europees parlement. Om de verkiezingen correct en vlot te laten verlopen moet het hoofdbureau beroep doen op de inzet van vele burgers. We zijn dan ook op zoek naar burgers die bereid zijn om...In een bruisende en dynamische gemeente als Jabbeke worden heel wat evenementen georganiseerd. Voor al deze evenementen is het aspect veiligheid uiteraard een bepalende factor voor het welslagen. Tijdens evenementen wordt voor de veiligheid vaak beroep gedaan op vrijwilligers. De...
BEWEGEN OP VERWIJZING HELPT INWONERS MEER BEWEGENLOKALE POLITIE VRAAGT EXTRA AANDACHT VOOR SLUIKSTORTGEVOLGEN BREXIT VOOR HET RIJBEWIJS
Gemeente Jabbeke is gestart met het project ‘Bewegen Op Verwijzing’, een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven en met steun van de Vlaamse overheid. Dankzij dit project kunnen de huisartsen inwoners van gemeente Jabbeke met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar een Bewegen Op...Afval in de openbare ruimte veroorzaakt niet alleen ergernis. Het is ook duur. De opruiming van het zwerfvuil kost meer dan 60 miljoen euro per jaar. Dat is bijna 10 euro per inwoner. In Vlaanderen en haar gemeenten gaat het over duizenden tonnen afval per jaar. Het gaat hierbij niet alleen om...Het Verenigd Koninkrijk (VK) verlaat de Europese Unie (EU) op 29 maart 2019. Tot dan hebben het VK en de EU tijd om over zowel de voorwaarden voor de terugtrekking van het VK uit de EU te onderhandelen als over een politieke verklaring inzake het toekomstig kader tussen de EU en het VK. Deze...
DOORGANG ZANDSTRAAT TIJDELIJK ONDERBROKENVIER PERSONEELSLEDEN OP PENSIOENGEMEENTE EN OCMW JABBEKE WORDEN ÉÉN
In het gedeelte van de Zandstraat tussen de Manlaan en de grens met Sint-Andries zijn de bomen aan een snoeibeurt toe. Deze werken worden uitgevoerd door een externe firma met een hoogtewerker. Het is noodzakelijk om tijdens de werkuren (8 tot 17u30) de volledige straat af te sluiten...Op vrijdag 4 januari werden in het Vrijetijdscentrum de personeelsleden gevierd die dit jaar op pensioen zijn gegaan: Carine Maene, Stien Coene, Danny Dewaegemaecker en Jean De Backer. Allen hebben er een rijkgevulde carrière opzitten en voor hun jarenlange inzet werd vanuit het gemeentebestuur...2019 ... een jaar van nieuwe uitdagingen Gemeente en OCMW Jabbeke worden één Laten we onze verbeelding bundelen om er samen voor te gaan Wij bieden u onze beste wensen aan voor een veelbelovend 2019
RECYCLE-APP GEEFT EEN ANTWOORD OP AL UW VRAGENOPRECHTE LIEFDE OF BEDROG - VOORKOM VRIENDSCHAPSFRAUDEUPDATE WERKEN VARSENAREWEG: DOORGANG TIJDELIJK ONDERBROKEN
Wat zijn de openingsuren van het containerpark? Wordt PMD deze week ingezameld of volgende week? En waar kunt u terecht met gebruikte batterijen? Sinds 1 januari vindt u het antwoord gewoon op uw smartphone of tablet dankzij de app Recycle. OPHAALKALENDER Raadpleeg...Wist je dat oplichters vaak gebruikmaken van valse profielen om je vertrouwen te winnen? Fraude komt overal voor. Ook op sociale media en datingsites. Vaak lijken oplichters zó betrouwbaar, dat het niet eens zo moeilijk is om met je centen te gaan lopen. Ze proberen je in de val te lokken door...UPDATE: De voorbereidende werken voor het verkavelingsproject in de Varsenareweg ter hoogte van huisnummer 27 kennen enige vertraging. Hierdoor wordt de signalisatievergunning verlengd tot 30 november 2018. De duur van de werken wordt voorzien op 15 werkdagen. In de...
ZORG DAT JE COOL ÉN GOED ZICHTBAAR BENTVERKEERSREMMER OUDE DORPSWEG VARSENARE - PROEFOPSTELLINGVERKEERSHINDER RIOLERINGS- EN WEGENISWERKEN KONING ALBERTSTRAAT
7 op de 10 jongeren zijn liever cool dan zichtbaar op de fiets. De overgrote meerderheid onder hen draagt zelden of nooit fluorescerende of reflecterende accessoires. En jammer genoeg zien we dat ook in de ongevallenstatistieken, want vooral jongeren zijn het slachtoffer bij fietsongevallen in...Er werden eerder verkeer vertragende maatregelen uitgewerkt aan het westelijk gedeelte van de Oude Dorpsweg. Het is de bedoeling om dit ook door te trekken aan het oostelijke gedeelte (tussen de Zandstraat en het rond punt). In het door de gemeenteraad goedgekeurd ontwerp is er voorzien...In navolging van de riolerings- en wegeniswerken in de Koning Albertstraat en de uitvoering van de verbinding tussen de bestaande riolering van de Gistelsteenweg en de nieuwe riolering in de Koning Albertstraat zal er in de week van 12 november 2018 tijdelijke verkeershinder zijn op de...
HOE HERFST EN WINTER HET VERKEER BEÏNVLOEDENDIGITALE COMMUNICATIE MET DE OVERHEID VIA E-BOXLAATSTE FASE WERKEN ISENBAERTSTRAAT
De herfst is voor de landbouwers en loonwerkers een seizoen van veel werken en dit gaat jammer genoeg ook samen met modder op de weg. De provincie West-Vlaanderen organiseert elk jaar een campagne ‘Modder op de weg’ en dit van 1 september tot 31 december. De oogstperiode zorgt vaak voor...Communiceren met de overheid? Vanaf nu kan dat helemaal digitaal, dankzij de verdere digitalisering van de dienstverlening. Van mobiele identificatie (via itsme®), tot eInvoicing en de eBox. Een makkelijke, snelle en veilige interactie met de overheid? Doe dat maar digitaal. Makkelijk...In het kader van de verbeteringswerken in de Isenbaertstraat is men in het stadium van de afwerking van de rijweg. Hiertoe dienen nog asfalteringswerken te worden uitgevoerd. Op vrijdag 19 oktober 2018 wordt de bestaande toplaag van de asfalt afgefreesd over de volledige...
VERKEERSHINDER NACHTEGAAL- EN SPANJAARDSTRAATVERZAMELEN EN OPHALEN VAN VALLENDE BLADERENGEWIJZIGDE UITVOERING PLAATSEN BLOEMEN OP BEGRAAFPLAATS
Op maandag 22 oktober worden de voorbereidende werken voor het uitvoeren van de riolerings- en wegeniswerken in de Spanjaardstraat en de Nachtegaalstraat in Stalhille opgestart. Na het herfstverlof wordt dan in de week van 5 november gestart met de effectieve aanleg van de nieuwe riolering in de...De bladeren krijgen in de herfst mooie kleuren in alle variaties bruin, rood en geel, daarnaast beginnen ze ook van de bomen te vallen. Eens ze beginnen te vallen komen de harken en de bladblazers boven. Hoe u de vallende bladeren van de laanbomen te lijf gaat, leggen we via deze weg graag kort...De acht begraafplaatsen op onze gemeente werden de voorbije maanden hervormd naar een groener en door de diensten beter te onderhouden zones. Vele zones werden ingezaaid met gras, werden aangeplant met bodembedekkers of bedekt met boomschors tegen onkruidgroei. Om dit verder te kunnen...
VERKIEZINGEN - UITSLAGEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018NIEUWE AMBULANCE HET VLAAMSE KRUIS VOORGESTELDOPROEP AAN DE VORMSELKANDIDATEN
Op zondag 14 oktober werd gestemd voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen. Hieronder laten we u de lokale stemresultaten van de gemeenteraadsverkiezingen. Op vrijdag 28 september was er de officiële persvoorstelling van de nieuwe ambulance van Het Vlaamse Kruis. De aankoop kon mede gebeuren door de financiële en logistieke ondersteuning van de gemeente Jabbeke. Het Vlaamse Kruis Jabbeke is ontstaan in 1968 onder impuls van Omer Demonie,...Wie in het zesde leerjaar zit in andere scholen dan de plaatselijke scholen in Jabbeke, maar op Jabbeke of Stalhille wonen, wordt verzocht zich zo snel als mogelijk aan te melden bij Angela Vanroose, angela.vanroose@telenet.be. Zo blijf je...
JABBEEKS SENIORENFEEST OPNIEUW GROOT SUCCESVOLGENDE TERREINUPDATE GRB 2018 GEGUNDMEER DAN 96 REGISTRATIES ALS ORGAANDONOR OP 23 SEPTEMBER
Op maandag 1 oktober vond het jaarlijkse seniorenfeest plaats. Lisa Del Bo en Luc Steeno bezorgden de meer dan 600 aanwezigen opnieuw een unieke en ontspannende namiddag. (function(d, s,...Het Grootschalig Referentie Bestand of Basiskaart Vlaanderen (GRB) is een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen. Het is een gemeenschappelijke geografische basis waarop alle gebruikers eigen gegevens kunnen enten. Het GRB bevat enkel geografische en...Update:Op zondag 23 september registreerden er in het gemeentehuis Varsenare meer dan 96 mensen zich als orgaandonor. We danken onze bevolking alvast voor deze geweldige opkomst. Nog niet geregistreerd? Geen probleem, u kunt zich alsnog dagelijks tijdens de openingsuren van het...
HULPVERLENINGSZONE1 WEST-VLAANDEREN ZOEKT VRIJWILLIGERSSTEM OP JE FAVORIETE LOKALE ENERGIEPROJECTNATIONALE CAMPAGNE TEGEN WONINGINBRAKEN 1 DAG NIET
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen zoekt vrijwillige hulpverleners-ambulanciers (m/v) (bezoldigd) voor post Jabbeke en voor post Middelkerke. Zin om jouw gemeente een duurzaam duwtje in de rug te geven? Stem dan voor zondag 7 oktober op je favoriete energieproject. Als voldoende inwoners hetzelfde doen, dan draagt ook de Vlaamse overheid haar steentje bij. Ons energiesysteem staat voor grote uitdagingen. Om de opwarming van...Om inbraken te bestrijden, werken de FOD Binnenlandse Zaken, de federale politie, de provincies, de politiezones en de gemeenten, samen met de burgers, verenigingen en private partners om de vijfde nationale actiedag inzake de strijd tegen inbraken te organiseren. Deze dag vindt plaats op 26...
MELDING DROEVE OVERLIJDEN URBAIN VANBOSSELACTIES IN HET KADER VAN MAAND VAN DE SPORTCLUBACADEMIE-ATELIERS ANIMATIEFILM EN BEELDATELIER VAN START
Wij vernemen het overlijden op 6 september van dhr. Urbain Vanbossel. Urbain Vanbossel was in de periode van 01 januari 2001 tot 31 december 2006 een heel actief en verdienstelijk gemeenteraadslid voor CD&V. Urbain had het zelfde engagement in het lokaal bestuur als zijn echtgenote mevr. Yvonne...Wie wil beginnen met sporten moet soms wat drempels overwinnen. Lopen, fietsen, zwemmen? Het lijkt je allemaal wel leuk, maar... op je eentje sporten is ook maar alleen. Wie houdt van wat competitie heeft behoefte aan een uitdagende tegenstander, en wie sport voor het plezier wil achteraf...Heb je er altijd van gedroomd om zelf animatiefilms te maken? Dan ben je hier aan het juiste adres! Vanaf september 2018 startte de gemeente Jabbeke in samenwerking met de Academie Brugge DKO twee Academie-Ateliers voor de kinderen van het eerste tot en met het derde leerjaar (6 tot en met 8...
HERAANLEG KONING ALBERTSTRAAT VARSENAREGROTE VERBETERINGSWERKEN ISENBAERTSTRAAT - AANVANGBUREN BIJ KUNSTENAARS EXPOSEREN OOK TE JABBEKE
Op maandag 10 september worden de riolerings- en wegeniswerken in de Koning Alberstraat te Varsenare aangevat. Het betreft hier de uitvoering van rioleringswerken en de volledige heraanleg van de bovenbouw. Er wordt gestart in het eerste deel tussen de Oude Dorpsweg tot aan de Sint...In het kader van onderhoudswerken aan landbouwwegen worden er grondige renovatiewerken uitgevoerd in een deel van de Isenbaertstraat. De werken worden uitgevoerd in het gedeelte van de Isenbaertstraat tussen de Gistelsteenweg en de Eernegemweg, namelijk vanaf de verkeersdrempel aan nr. 20 tot aan...In het weekend van 20 en 21 oktober stellen tal van Jabbeekse kunstenaars hun atelierdeuren open voor het publiek. Ze laten je kennismaken met hun artistieke creaties. Het aanbod is zeer gevarieerd: beeldhouwkunst, design, fotografie, glas, grafiek, grafische vormgeving, juweel, keramiek,...
ARBEIDSLAUREATEN GEHULDIGD OP GEMEENTEHUISMIS DE NACHT VAN JABBEKE XLCUSIVE 2018 NIETGEMEENTE JABBEKE ONTVANGT CERTIFICAAT INCLUSIEVE ONDERNEMING 2018
Op maandag 3 september 2018 kregen de heer Robert Lescrauwaet en de heer Patrick Deketelaere uit handen van de burgemeester het brevet voor het gouden ereteken die door de Koning aan hem toegekend werd. De Nacht van Jabbeke Xclusive is reeds jaren het gratis festival voor alle inwoners van Jabbeke de laatste zaterdag van augustus. Geniet van exclusieve live-optredens in een volledig ingekleed Vrijetijdscentrum, waarbij de avond wordt opgewarmd door onze house dj. Naast stijlvolle dranken en...Gemeente Jabbeke heeft het referentiebewijs van 'Inclusieve onderneming 2018' ontvangen van coachingsorganisatie Loca Consult. Deze bevestigt dat de gemeente Jabbeke zich in de loop van 2017 heeft ingezet om mensen in te schakelen op de arbeidsmarkt door Werkplekleren op haar werkvloer...
GEEN EXTRA KOSTEN MEER VOOR BETALEN MET KAARTMETEEN VERWITTIGD BIJ EEN NOODSITUATIE VIA BE-ALERTERFGOEDCEL REEDS ÉÉN JAAR VOLOP ACTIEF
Vanaf 9 augustus 2018 mogen handelaars geen extra kosten meer aanrekenen voor elektronische betalingen met de bankkaart, via overschrijving of via domiciliëring. Kom alles te weten in 11 vragen en antwoorden. Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze gemeente, willen we jou graag snel verwittigen. Daarom kan onze gemeente vanaf nu gebruik maken van BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of...Onder de vleugels van het gemeentebestuur werd in 2017 een erfgoedcel opgericht. Deze erfgoedcel is nu een vol jaar in actie met vijf vrijwilligers en heeft reeds heel wat materiaal bijeen gekregen. De erfgoedcel beschikt reeds over een paar duizend artikels die ooit gepubliceerd werden over onze...
VERNIEUWDE SPEELZONE KAPELLESTRAAT INGEHULDIGDBUURTHUIS DE POST OFFICIEEL GEOPEND25 NIEUWE GIDSEN VOOR VLOETHEMVELD
De speelzone aan de Kapellestraat werd recent uitgebreid met een multisportterrein en een avonturengedeelte. Daarnaast werden de bestaande toestellen volledig geactualiseerd en werd er 100.000 kg zand aangevoerd. Alvast heel veel speelplezier gewenst! Het multisportterrein aan SPC Hof ter...Door de gemeenteraad werd beslist om het vroegere lokale postsorteercentrum in gebruik te nemen als buurthuis. Buurthuis de Post wordt als dienstencentrum uitgebaat met de medewerking van OCMW Jabbeke. Met het buurthuis wordt gepoogd om de burgerparticipatie bij het lokaal sociaal...Het verhaal begon voor 25 cursisten in februari 2018, bij de start van de opleiding gids 'Vloethemveld' bij het CVO Spermalie. Met succes hebben zij allen de opleidingsmodule afgewerkt en staan klaar als nieuwe ambassadeur van het Kamp Vloethemveld om bezoekers op een enthousiaste wijze te laten...
NIEUW AANGIFTESYSTEEM VOOR BEWAKINGSCAMERA'S BESCHIKBAARFEESTELIJKE HEROPENING NOORDSTRAAT - ETTELGEMSTRAATBUURTHUIS DE POST OP 1 JUNI GEOPEND
Ongeacht of u een camerabewakingssysteem gebruikt aan de ingang van uw woning, in een supermarkt, of zelfs op een industriële site, let op! Vanaf 25 mei 2018 treden de wijzigingen met betrekking tot het gebruik van bewakingscamera's in werking. Voortaan dienen uw bewakingscamera’s te worden...In de omgeving van de Noordstraat en de Ettelgemstraat te Zerkegem was er een tijdje terug heel wat hinder bij de uitvoering van de riolerings- en wegeniswerken. Het gemeentebestuur is zich er van bewust dat dergelijke grote werken heel wat buurthinder met zich meebrengt en besliste...Door de gemeenteraad werd beslist om het vroegere lokale postsorteercentrum in gebruik te nemen als buurthuis. Buurthuis de Post wordt als dienstencentrum uitgebaat met de medewerking van OCMW Jabbeke. Met het buurthuis wordt gepoogd om de burgerparticipatie bij het lokaal sociaal initiatief te...
VERVOLG WANDELTOCHTEN 10.000 STAPPENCLASHVRAAG GRATIS UW ERKENNING ALS AMBACHTSMAN OF -VROUW AANEEN TWEEDE LEVEN VOOR KURK- EN KAARSRESTEN
Wil je meer bewegen? Dat kan heel eenvoudig: met 10.000 stappen per dag of 8000 voor 65-plussers beweeg je al voldoende voor een goede gezondheid. Lijkt 10.000 stappen onhaalbaar? Geen paniek, elke stap meer is een overwinning op zich! Elke stap telt! Gemeente Jabbeke wil je graag...Sinds juni 2016 kunnen vakmannen en -vrouwen een wettelijke erkenning aanvragen om hun ambachtelijke activiteit en knowhow te valoriseren. Tot nu toe vroegen 1.647 ambachtslieden deze erkenning aan en 1.017 kregen ze ook, vooral in de sectoren van voeding, luxeproducten, hout, textiel en...Gooi je kurken stoppen en restjes kaarsen niet langer in de huisvuilzak, maar breng ze voortaan naar het conrtainerpark. Door ze apart in te zamelen, kunnen deze materialen gerecycleerd worden tot nieuwe producten. Voortaan kan je tercht op het containerpark met kurkafval zoals kurken...
OPENING PETANQUEVELDEN EN PANNATERREINEN VRIJETIJDSCENTRUMVERKEERSHINDER RIOLERINGS- EN WEGENISWERKEN KALSIJDEWEGBUURTHUIS DE POST ZOEKT VRIJWILLIGERS
Op vrijdag 11 mei werden aan het Vrijetijdscentrum de petanquevelden en het pannavoetbalterrein officieel in gebruik genomen. Door een steeds toenemende vraag van de verschillende Jabbeekse verenigingen (onder meer Neos Jabbeke, Vlaamse Actieve Senioren Jabbeke, enz..) om aanvullende...Op maandag 7 mei worden de riolerings – en wegeniswerken in de Kalsijdeweg in Stalhille aangevat. Het betreft hier de uitvoering van rioleringswerken en de volledige heraanleg van de Kalsijdeweg in het gedeelte vanaf de Cathilleweg tot aan het kruispunt met de Paddegatstraat. Het einde van de...Het buurthuis is een ontmoetingsplaats voor Jabbekenaren en bezoekers waar alle leeftijds- en bevolkingsgroepen hun plek kunnen vinden. Draag je je gemeente een warm hart toe? Wil je iets voor je gemeente betekenen? Zet je je graag in voor anderen? Ben je vrij en gewillig? Kom dan zeker...
DEELNAME VERKIEZINGEN ALS KIESGERECHTIGDE OF NIET-EU-BURGERPERIODISCHE AFSLUITING POPSTAELSTRAAT EN KRUISPUNT LEGEWEGDOE MET GEMEENTE JABBEKE MEE AAN DE 10.000 STAPPENCLASH
Er wordt vastgesteld dat een grote meerderheid van de niet-Belgische inwoners van Vlaamse en Brusselse gemeenten geen gebruik maakt van zijn mogelijkheid op gemeentelijke stemrecht. Dat blijkt uit de cijfers bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en 2012. Drie organisaties die...In functie van de werken ten behoeve de verkaveling Varsenare Noord willen we u graag op de hoogte brengen van de volgende fase, namelijk het afsluiten van de Popstaelstraat inclusief kruispunt Popstaelstraat-Legeweg in functie van de aan te leggen nutsleidingen en heraanleg...Wil je meer bewegen? Dat kan heel eenvoudig: met 10.000 stappen per dag of 8000 voor 65-plussers beweeg je al voldoende voor een goede gezondheid. Lijkt 10.000 stappen onhaalbaar? Geen paniek, elke stap meer is een overwinning op zich! Elke stap telt! Gemeente Jabbeke wil je graag...
TIPS OM OPLICHTERS AAN DE LIJN TE HERKENNENPRIJZEN UITGEREIKT JAARLIJKSE MARKTKRIEBELSACTIESPORTLAUREATEN 2017 EN SPORTRAAD GEVIERD IN VRIJETIJDSCENTRUM
U kreeg een mooi aanbod per telefoon, maar u weet niet wie u belde of hoeveel het u kost? Dan is de kans groot dat u werd opgebeld door een oplichter. Heel wat consumenten komen in contact met onbetrouwbare televerkopers. Zo ontving de FOD Economie in 2017 meer dan 5.400 meldingen over...Op vrijdag 30 maart werden op de lokale markt de prijzen uitgereikt van de jaarlijkse actie Marktkriebels. Een proficiat aan alle winnaars! Op vrijdag 23 maart 2018 werden in het Vrijetijdscentrum Jabbeke in een nokvolle theaterzaal naar jaarlijkse traditie de Sportlaureaten 2017 gehuldigd. Tijdens de viering werd ook aandacht gegeven aan het 40-jarig bestaan van sportraad die opgericht werd op 9 oktober 1978. Hiervoor werden...
BOOMPLANTACTIE ZORGT VOOR UITBREIDING MASKOBOSVOORSTELLING PROEFPROJECT DIGITAL SIGNAGE JABBEKEINGEBRUIKNAME ONDERGRONDSE GLASCONTAINERS TE VARSENARE
Op dinsdag 27 maart 2018 werd door de gemeente, in samenwerking met Natuurpunt Jabbeke, een plantactie georganiseerd. Daarbij is er medewerking van serviceclub Rotary Jabbeke. Jaarlijks organiseert Rotary Jabbeke een jeugddag voor alle 5de leerjaren van de scholen van Jabbeke, waaraan een 8-tal...Elke gemeente hecht veel belang aan een gedegen communicatie ten aanzien van haar inwoners. Voor Jabbeke gebeurt dit onder meer via de gemeentelijke website, de sociale mediakanalen, de ActiviteitenAgenda en de gemeentelijke bannerberichten. De bovengrondse glasbollen in de dreef van de Hof van Straeten te Varsenare zijn vervangen door ondergrondse glascontainers. De vier nieuwe ondergrondse glascontainers werden via de IVBO geplaatst aan de ingang van de parking bij het Sport- en Cultuurcentrum te Varsenare. De omgevingsaanleg...
JABBEKE OP FOCUS MET VIER UNIEKE STADSPROJECTEN (USP)OPENSTELLEN VACATURES TECHNISCH ASSISTENT GROENDIENST/TRACTORBESTUURDERINZAMELACTIE PESTICIDEN OP HET CONTAINERPARK
Gemeente Jabbeke heeft samengewerkt met Focus-WTV in het kader van de uitzendingenreeks Unieke Stads/DorpsProjecten. In de week van 19 tot 23 maart worden de kleine filmpjes uitgezonden. Er werd gekozen voor de gemeentelijke projecten rond woonproject Varsenare-Noord, het nieuwe...De gemeente Jabbeke stelt de vacatures 'Technisch assistent groendienst' en 'Technisch assistent tractorbestuurder' open. VACATURE TECHNISCH ASSISTENT GROENDIENST Je verzorgt het onderhoud van de groenzones in de gemeente en helpt zo mee een aangename en nette...Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd aan ruim 2000 Vlamingen gevraagd of ze nog pesticiden gebruiken in hun tuin. Er is goed nieuws: 53% gebruikt er geen. Van de 47% die het wel nog doen, is de helft bereid over te stappen op alternatieven. Wel, die mensen willen we een duwtje in de rug geven,...
AANPLANTING GEBOORTEBOMEN AAN DE ZONE AVONTURENSPORTSNELHEIDCONTROLES IN DE POLITIEZONE KOUTEROFFICIËLE OPENING FIETSPAD AARTRIJKSESTEENWEG
Op initiatief van de Gemeente Jabbeke werden er op 10 maart 2018 om 15 uur geboortebomen aangeplant en dit in samenwerking met de Gezinsbond Groot-Jabbeke en Natuurpunt Jabbeke. Er waren 103 kinderen, geboren in 2016, uitgenodigd. De bomen werden aangeplant in de zone voor avonturensporten in de...Snelheid is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Eind 2017 kocht de politiezone Kouter een nieuwe mobiele digitale flitscamera aan. Dit gesofisticeerde toestel kan meerdere rijvakken tegelijkertijd flitsen. Tevens is het met dit nieuwe toestel toegelaten om te flitsen op de...Op zaterdag 10 maart 2018 zal om 11u een officiële opening plaatsvinden van het vernieuwde fietspad langs de Aartrijksesteenweg. Het provinciebestuur West-Vlaanderen en het gemeentebestuur van Jabbeke nodigen de aangelanden uit om hieraan deel te nemen en zal hiervoor een receptie...
JABBEKE BETERE VAN DE KLAS IN BEVOLKINGSONDERZOEKINFOMARKT INFRASTRUCTUUR- WERKEN TE STALHILLEHULPVERLENINGSZONE 1 STELT VACATURES OPEN POST JABBEKE
In Jabbeke neemt 62,2% van de doelgroep deel aan het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker. En dat is beter dan het Vlaamse gemiddelde! Een pluim dus voor iedereen die zich inzet voor dit onderzoek of er aan deelneemt, ook van minister Van Deurzen. Sinds eind 2017 zijn de Aquafinwerken in Stalhille voltooid en wordt voortaan het afvalwater via een nieuwe persleiding verpompt naar de waterzuivering van Jabbeke. De gemeente Jabbeke wenst in navolging van dit project in de komende periode riolerings- en wegeniswerken uitvoeren ter hoogte van...Hulpverleningszone Zone 1 verenigt 17 gemeenten, 9 brandweerposten en 2 voorposten. Het grondgebied van Zone 1 gaat van Middelkerke naar Knokke-Heist tot Torhout. Vanuit de 9 brandweerposten en de 2 voorposten zorgen brandweerlieden en ambulanciers voor de preventie, de bescherming en hulp bij...
EERSTE HULP BIJ EEN GASGEUR OF EEN GASLEKVOORLOPIGE EINDE VOOR PROEFPROJECT MARKTVERVOER SENIOREN EN MINDERVALIDENGEMEENTELIJKE AMBACHTELIJKE VERKAVELING STATIONSSTRAAT - AFSLUITING KANIDATENTLIJST - START VERKOOPPROCEDURE
Bij gasgeur in je huis komt veiligheid op de eerste plaats! Weet dat elektrische apparaten, lampen en je gsm vonken kunnen veroorzaken als je ze aan- of uitschakelt. Die vonken kunnen het gas doen ontvlammen. Bij een sterke gasgeur (je hoort duidelijk een gaslek, je ruikt een...Wegens beperkt succes wordt het proefproject 'vervoer senioren en mindervaliden naar de wekelijkse markt' tijdelijk stopgezet. Een herneming wordt evenwel als mogelijkheid voor de toekomst behouden. Wekelijks kan er op vrijdagmorgen vanaf 8 uur genoten worden van de lokale markt...De gemeenteraad heeft op 6 november 2017 haar goedkeuring verleent voor de opstart van de verkoopprocedure voor de verkoop van enkele percelen in de ambachtelijke verkaveling Stationsstraat. Het betreft vier percelen met een totale oppervlakte van ca 20.000m² die gelegen zijn langs de...
GEDEELTE LEGEWEG WORDT AFGESLOTEN VOOR VERKEERBOGAERTSTADION - ZONE VOOR SPORTPARK - AFSLUITING KANDIDATENLIJST - START VERKOOPPROCEDUREGEMEENTE JABBEKE VERLEENT SCHRIJFBAAR AUTONOMIE
Naar aanleiding van de wegenis- en rioleringswerken in het kader van de realisatie van de verkaveling Varsenare-Noord werd een gedeelte van de Legeweg sinds november afgesloten voor doorgaand verkeer. De aangelanden die ontsluiting hebben langs de Legeweg zullen altijd één richting uitkunnen om...De gemeenteraad heeft op 6 november 2017 haar goedkeuring verleent voor de opstart van de verkoopprocedure voor de verkoop van een perceel gelegen in Vlamingveld. Het betreft een hoekperceel met een oppervlakte van ca 12.800m² dat gelegen is tussen het recreatiedomein Klein Strand en de...Na een gebruik van een 15-tal jaar van het pand gelegen in de Eernegeweg te Jabbeke (Snellegem) door Schrijfbaar van vzw De Kade, heeft de gemeenteraad op 18 december 2017 beslist om deze vzw volledige autonomie te verlenen aldaar. Dit door de verkoop van het pand aan vzw De Kade. Het...
INBREIDINGSGEBIED JABBEKE - VERKOOP EN TOELICHTINGVLAAMSE CAMPAGNE EEN NOOT VOOR DEMENTIEOPLOSSING VOOR DE LANDBOUWFOLIES
Jabbeke heeft vele jaren terug het moedige initiatief genomen om de oude sporthal, de lokalen voor de jeugd- en de judovereniging en de bibliotheek in het centrum te verlaten ten voordele van het Vrijetijdscentrum Jabbeke. Van in het begin werd ervoor gekozen om de vrije ruimte in het...Wist je dat er naar schatting 122.000 personen met dementie in Vlaanderen zijn en dat dit aantal meer dan zal verdubbelen tegen 2060 (tot 251.000 personen), als gevolg van de vergrijzing van de bevolking? Dat één op vier Vlamingen zorg verleent of hulp aanbiedt op een niet...Wegens afnameproblemen in China worden er in de verwerkingssector van de landbouwfolies nu belangrijke verwerkingskosten aangerekend. Waar begin dit jaar er nog geen kosten op het containerpark moesten aangerekend worden, is dit nu niet langer mogelijk. Het schepencollege heeft een...
MAAK EEN NOODPLAN VOOR JE FAMILIEOVERLEGMOGELIJKHEID MET HET OMGEVINGSTEAMJABBEKE ONDERTEKENDE CHARTER GELETTERDE GEMEENTE
Om snel te kunnen reageren in een noodsituatie, is het belangrijk dat je je goed voorbereid bent. Ken je alle evacuatiewegen thuis? Weet je bij wie je terecht kan als je tijdelijk je huis niet in kan? Weet je waar je snel de elektriciteit of de gas kan afsluiten? We willen iedereen...Het nieuw opgerichte Omgevingsteam biedt de mogelijkheid om met het oog op een (omgevings)vergunningsaanvraag (tem 31/12/2017: stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning en socio-economische vergunning) een informeel voorafgaand overleg te hebben met de bevoegde ambtelijke diensten en een...Alle West-Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden het Charter Geletterde Gemeente, een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de twee West-Vlaamse Centra voor Basiseducatie, open-school. Op donderdag 19 oktober 2017 overhandigde open-school drie exemplaren van een...
VACATURES WOONBEGELEIDER EN WOONBEHEERDERKASTELEN EN ABDIJEN IN HET BRUGSE OMMELANDEERSTE BIEDING INBREIDINGSPROJECT IS GROOT SUCCES!
SVK Woondienst JOGI is op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. Stuur je sollicitatiebrief, samen met je curriculum vitae en een kopie van je diploma naar SVK Woondienst JOGI, t.a.v. de examenjury, Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem of mail naar Het Brugse Ommeland ademt geschiedenis. Meer dan honderd kastelen verstoppen er zich diep in de bossen. En authentieke abdijen maken al eeuwenlang ongestoord deel uit van het historische decor. In 2017 wordt dit bijzondere erfgoed, samen met de vele verhalen die eraan verbonden zijn, in de kijker...Vandaag ging bij de notaris de eerste zitdag door van de verkoop van het inbreidingsproject achteraan het gemeentehuis, zoals bekendgemaakt onder deze publicatie Er werden liefst 17 schriftelijke biedingen...
GEDEELTELIJK DOVEN VAN DE OPENBARE VERLICHTINGDRIJVEND VLOT VERVOLLEDIGT NIEUWE AANLEGSTEIGERWOONPUNT HEEFT NU OOK LOKET IN JABBEKE
De netbeheerder INFRAX is gestart met de omschakeling van de openbare verlichting waarbij een deel van de straatlampen gedoofd worden tijdens de nacht. Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagnacht gaan de straatlampen uit tussen 23u30 en 04u30. WAAR DOVEN DE...De gemeente Jabbeke wordt doorkruist door vele wegen, alsook door de waterweg het kanaal Gent-Oostende. De jaagpaden langs dit kanaal hebben een zeer recreatieve waarde die niet alleen op toeristisch vlak maar ook sportief vlak meedragen in het gebruik ervan. Vanaf september 2017 opende Woonpunt ook een loket in Jabbeke. De gemeente Jabbeke sloot hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af met Woonpunt. De intergemeentelijke dienst Woonpunt bestaat al sinds 2010 in Gistel, Ichtegem en Oudenburg. Vanaf september 2017 is er een nieuw loket in...
TOEGANG TOT UW DOSSIER IN HET RIJKSREGISTERGEMEENTE JABBEKE HEEFT MILIEUBEWUSTE MEDEWERKERSORGAANDONATIE KAN OOK JOUW LEVEN REDDEN
'Mijn dossier' is een online toepassing die toegang geeft tot uw dossier in het Rijksregister. Via de toepassing 'Mijn Dossier' kunt u: uw gegevens in het Rijksregister checken zien wie uw gegevens de laatste 6 maanden geraadpleegd heeft bepaalde attesten (vb....Van 11 tot en met 22 september komt de Testkaravaan naar het gemeentebestuur van Jabbeke. De Testkaravaan, is een initiatief van het provinciebestuur West-Vlaanderen, en verwijst naar de brede waaier aan vervoermiddelen die de werknemers gedurende een 2 weken gratis kunnen proberen voor hun...LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. LEIF West-Vlaanderen voert dit najaar een sensibilisatiecampagne rond orgaandonatie omwille van de behoefte aan donoren...
EEDAFLEGGING PETER-JAN HALLEMEERSCHMARINO VANHOENACKER WINT 16e IRONMAN MONT-TREMBLANTBEL NIEUW NUMMER 1722 BIJ STORM OF WATEROVERLAST
Op 4 september 2017 kon dhr. Peter-Jan Hallemeersch de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid van de gemeente Jabbeke in opvolging van het mandaat van dhr. Jacques Monteyne (†). Foto eedaflegging in handen...Marino Vanhoenacker heeft de Ironman in Canadese Mont-Tremblant op zijn naam geschreven. Het is al de 16de Ironman-overwinning uit de carrière van de triatleet. De 41-jarige West-Vlaming legde de 3,86 km zwemmen, 180,2 km fietsen en de marathon in Québec af in 8u21:29. 'Bink Marino'... Vanaf 1 augustus 2017 bel je het nummer 1722 tijdens storm of wateroverlast als je de brandweer nodig hebt, maar er niemand (potentieel) in levensgevaar is. De Federale Overheidsdienst...
VERZILTING IN HET KUST- EN POLDERGEBIED OPGEMETENSPORTEN NA SCHOOL OP EEN VOORDELIGE MANIEROFFICIËLE HEROPENING GISTELSTEENWEG VARSENARE
De VMM onderzoekt vanaf 18 juli 2017 de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied. Dat onderzoek gebeurt vanuit de lucht per helikopter en kadert in het Europese Topsoil-project. De vluchten starten op 18 juli 2017 en zullen een 3-tal weken duren. Er kan alleen gevlogen...Als het kriebelt na de lessen, moet je SNS-en! Ben jij iemand die graag van alles wat doet? Of wil je gewoon iets anders proberen? Dan is de SNS-pas iets voor jou. Niet twijfelen, doen! SNS is een sportpas voor leerlingen van het secundair onderwijs, waarmee je na de schooluren kan...Sinds het najaar van 2015 tot dit voorjaar waren er riolerings- en wegeniswerken in de Gistelsteenweg te Varsenare. Het gemeentebestuur is zich er van bewust dat dergelijke grote werken heel wat buurthinder met zich meebrengt. Het college van burgemeester en schepenen heeft dan ook beslist om de...
AANLEG- EN HENGELSTEIGER OP 24 JUNI OFFICIEEL GEOPENDONDERZOEK NAAR VERPLAATSINGSGEDRAG VAN 45-PLUSSERSONDERZOEK VERZILTING GRONDWATER IN KUST- EN POLDERGEBIED
In overleg met de beheerder van het kanaal, Waterwegen en Zeekanaal NV, wordt gewerkt aan een duurzaam en dynamisch beheer van de bevaarbare waterloop het kanaal Gent-Oostende. Hiervoor heeft de gemeente ter hoogte van de Nieuwegebrug een aanlegsteiger gebouwd van 20 meter lang voor...De Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel voeren een grootschalig onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag te voet en met de gewone of elektrische fiets bij mensen van +45 jaar in Vlaanderen en Nederland. Ook als u zich weinig of niet te voet of met de fiets verplaatst zijn zij...De VMM onderzoekt vanaf 20 juni 2017 de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied. Dat onderzoek gebeurt vanuit de lucht per helikopter. Dit onderzoek kadert in het Europese Topsoil-project. Topsoil is een project binnen het Interreg VB North Sea Region programma. Het...
RESERVATIESYSTEEM BELBUS WORDT GEWIJZIGDTERREINOPNAMES IN HET KADER VAN HET BEHEERPLAN MOUBEEK-VLOETHEMVELDWERKZAAMHEDEN AAN DE NUTSLEIDINGEN GROTE MOERSTRAAT
Om het beschikbare aanbod van de Lijn optimaal te benutten, werd de werking van de Belbus geëvalueerd. Vanaf 1 juli 2017 zal de werking van het reservatiesysteem worden aangepast. Het nieuwe reservatiesysteem zoekt op basis van het volledige aanbod van de Lijn naar de meest passende oplossing...In het kader van het landinrichtingsplan Moubeek Vloethemveld, fase 1 wordt de komende maanden gewerkt aan een beheerplan voor het beschermd landschap. Een beheerplan formuleert de visie op beheer van het erfgoedlandschap samen met concrete maatregelen om de beheerdoelen te...De geplande werkzaamheden aan de nutsleidingen in de Grote Moerstraat zullen een wegonderbreking met zich meebrengen in de Legeweg en dit vanaf 29 mei tot 10 juni. Begin augustus start de heraanleg van de Grote Moerstraat, Messem, gedeelte Legeweg en Hogeweg. Als voorbereiding op de...
TRIUMPH TR2 WORLD RECORD BREAKER CAR EVEN TERUG IN JABBEKEGEMEENTEBESTUUR EN BIBLIOTHEEK OVERHANDIGEN CHEQUEOVER HUURKAMERS EN GEMEENTEHUIZEN
In samenwerking met het gemeentebestuur Jabbeke kwam de originele Triump TR2 Sports, World Record Breaker Car terug naar Jabbeke. Op zaterdag 20 mei werd de wagen samen met enkele andere Triumphjuweeltjes tentoongesteld op het voorplein aan het Vrijetijdscentrum. Er was de gelegenheid om de...De verkoop van afgeschreven bibliotheekboeken ten voordele van het goede doel heeft tot nu toe 1.000 euro opgebracht. Deze opbrengst wordt gestort op rekening van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) en was initieel bedoeld voor de kas voor acute noodhulp. De...Zoals gebruikelijk in de 19de eeuw tot ver in de 20ste eeuw waren de gemeentehuizen van onze deelgemeenten gevestigd in een huurkamer van een herberg of café. Deelgemeente Jabbeke
HUGO BROOS DERDE EREBURGER VAN JABBEKEEERSTE ZONNEKAART VLAANDEREN BESCHIKBAARDE JUISTE BRIEF IN DE JUISTE BRIEVENBUS
Hugo Broos werd op dinsdag 2 mei gehuldigd als ereburger van Jabbeke. In zitting van de gemeenteraad van 6 maart 2017 werd besloten om Hugo, woonachtig te Varsenare, omwille van zijn lange en voorbeeldstellende carrière - bekroond met het behalen van de titel in de Afrikacup 2017 als trainer van...Op 20 maart stelde Vlaams Minister van Energie, Bart Tommelein de eerste Vlaamse Zonnekaart voor. Hoe geschikt is jouw dak voor zonnepanelen of een zonneboiler? Hoeveel kost de installatie? Wat is de terugverdientijd? Met deze vragen kan je vanaf vandaag terecht op De juiste brief in de juiste brievenbus, dat is de opdracht van Bpost. Bpost behandelt gemiddeld 10 miljoen brieven en 100.000 pakjes per dag. Zoals voor het adresseren van elektronische post of voor het vormen van telefoonnummers, moeten een aantal regels in acht worden genomen om de taak van de...
OFFICIËLE OPENING HONDENSPEELWEIDERUPSEN DIE DE AANDACHT (MAAR SOMS MEER) PRIKKELENDUURZAAM COMFORT MET DE TIPS VAN HANDIGE KLANTENGIDS INFRAX
Op zaterdag 25 maart eerstkomende wordt de hondenspeelweide om 11u officieel geopend. Inschrijven kan via gemeentehuis@jabbeke.be vóór 23 maart met vermelding van het aantal aanwezige personen en het aantal...Elk jaar vanaf april komen er uit sommige delen van de ruime kustregio meldingen van mensen die ongerust zijn na het zien van rupsen. Anderen hebben zelfs last van gezondheidsklachten nadat ze in contact geweest zijn met bepaalde rupsen. Sommigen denken dat het gaat om eikenprocessierupsen, maar...Infrax heeft begin januari een gloednieuwe klantengids voor 2017 gelanceerd. De netbeheerder heeft dit jaar gekozen voor een praktische brochure die een heel jaar nuttig blijft. “365 dagen duurzaam comfort” bevat 52 praktische tips om elke week van het jaar energie te besparen. De brochure...
SOCIALE LENING VLAAMS WONINGFONDS ALS VLAAMSE STEUNMAATREGELINTERVIEWERS ONDERZOEKSBUREAU OP PAD IN DE GEMEENTENIEUWE HUISARTSENWACHTDIENST NOORD WEST-VLAANDEREN
De voorbije periode kon je het reeds lezen in de pers en andere media: woonleningen worden opnieuw duurder. Het officiële tarief voor een krediet op twintig jaar is boven de psychologische grens van drie procent gestegen. Bij het Vlaams Woningfonds daarentegen kan men voorlopig blijven...Tussen 14 september en eind december 2016 kunnen er interviewers op pad zijn binnen de gemeente Jabbeke. Deze interviews kaderen in de tweejaarlijkse deelname van België aan de European Social Survey, uitgevoerd door de KU Leuven. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de politieke,...Vanaf het weekend van 14 oktober 2016 opent de nieuwe huisartsenwachtdienst Noord West-Vlaanderen (1733) de deuren op 2 nieuwe locaties en met uitgebreide openingsuren: Huisartsenwachtpost Brugge, spoedgevallen campus AZ Sint-Jan, Ruddershove Brugge weekend: open van...
EEN GOED ZICHTBAAR HUISNUMMER KAN VAN LEVENSBELANG ZIJNNIEUWE DIENSTVERLENING STUDIE- EN OPVOEDINGSONDERSTEUNINGZOMEROMMETJES IN DE KASTEELBOSSEN
Een goed zichtbaar huisnummer is van cruciaal belang om je woning in geval van nood te kunnen terugvinden. Teveel woningen hebben geen of een slecht zichtbaar huisnummer. Daarnaast moet een huisnummer ook in het donker goed leesbaar zijn, in geval van nood telt immers elke...OCMW Jabbeke is gestart met studie- en opvoedingsondersteuning als nieuwe dienstverlening voor kinderen van de derde kleuterklas en de eerste jaren van het lager onderwijs. Deze dienstverlening gebeurt in samenwerking met vzw De Katrol, waarbij Laura Moerman voor OCMW Jabbeke fungeert als...Ontdek de Kasteelbossen ten zuidwesten van Brugge op grondgebied van Sint-Andries, Sint-Michiels, Zedelgem en Jabbeke. Deze zomer kan je deze groene boscluster bezoeken aan de hand van drie leuke ommetjes, inclusief gratis toegang tot het Kasteel van Loppem en de doolhof bij het kasteel. Actie...
GEMEENTE NEEMT NIEUWE AARDGASVOERTUIGEN IN GEBRUIKOP STAP MET DE KIDS IN DE KASTEELBOSSENKORTE KETEN ALS DUURZAAM AFZETSYSTEEM
Voor de dienst gemeentewerken van de gemeente Jabbeke werden twee lichte vrachtwagens aangekocht. De twee voertuigen rijden op aardgas en zijn de eerste dergelijke milieuvriendelijke voertuigen die de dienst gemeentewerken in dienst neemt. Daarnaast is er ook nog het elektrisch voertuig dat...Ten zuidwesten van Brugge, op het grondgebied van Sint-Andries, Sint-Michiels, Zedelgem en Jabbeke liggen de Kasteelbossen. Deze grote boscluster is de grootste groene long in deze stedelijke omgeving. Ze bestaat uit Tillegem, Beisbroek, Tudor, Magdalenagoed en de bossen rond het kasteel van...De korte keten is een duurzaam afzetsysteem waarbij een rechtstreekse relatie bestaat tussen de producent en de consument. In de korte keten verkoopt de producent rechtstreeks aan de consument. De weg tot in je bord is vaak lang voor voedsel, zelfs bij productie in eigen regio. Want de...
MAAK GEBRUIK VAN DE GRATIS DIGITALE DIENSTENWEBSITE JONGEREN VAN 12-18 JAAR MET VRAGEN OF PROBLEMENBRANDVEILIGHEID MET HET OOG OP HET TOERISTISCH SEIZOEN
De bibliotheek heeft een aantal gratis digitale diensten waarvan je gebruik kan maken na registratie van je e-mailgegevens. Heb jij jouw e-mailadres al doorgegeven aan de bib ? Is je e-mail recent veranderd en heb je dit nog niet aangepast ? We nodigen je graag uit om een correct...Al eens gehoord van het zorgteam van de politie? Nee? Het zorgteam van de politie staat je bij wanneer je een probleem hebt. Het team bestaat uit twee diensten: de dienst jeugd & gezin en de dienst politionele slachtofferbejegening. Het zorgteam van de PZ Kouter wordt gevormd door Cindy Somers,...De dienst pro-actie van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen heeft als doel alle burgers te sensibiliseren in verband met brandveiligheid. Binnenkort staat het toeristisch seizoen opnieuw voor de deur. Brandveiligheid is een zaak van en voor iedereen. Ook op reis of tijdens een barbecue kan...
EEN ROOKMELDER LAAT JE NIET STIKKENFILMAVOND ORGAANDONATIE IN VRIJETIJDSCENTRUM JABBEKEMMC JABBEKE ZOEKT VRIJWILLIGER-CHAUFFEURS
België telt elk jaar meer dan 10.000 branden. Hierbij vallen jaarlijks doden en zwaargewonden. Een brand verspreidt zich sneller dan je denkt! In drie minuten kan een brand je woning of je kantoor in lichterlaaie zetten. Op tijd gewaarschuwd worden, is dus van levensbelang. Een rookmelder zorgt...Op 19 november werd er een filmavond over orgaandonatie georganiseerd in de theaterzaal van het Vrijetijdscentrum. Het betreft de film ADEM. Na de voorstelling kwam een getransplanteerde spreken over zijn ervaringen. Adem is het speelfilmdebuut van regisseur Hans Van Nuffel....Een groeiende dienst, steeds meer cliënten, maar nog té weinig vrijwilligers om het allemaal rond te krijgen. Dé uitdaging voor MMC Jabbeke is nog meer vrijwilligers te vinden. Heeft u zin om zich vrijwillig te engageren, dan is deze dienstverlening misschien iets voor u. WAT DOET...
IN MEMORIAM MARCEL CLICTEUR - GEMEENTESECRETARIS 1953-1987GEZONDHEIDSBEURS IN JABBEEKS VRIJETIJDSCENTRUM GROOT SUCCESCULTUURRAAD LEGT DATABANK JABBEEKSE KUNSTENAARS AAN
Het gemeentebestuur verneemt het overlijden op 28 mei van ere-gemeentesecretaris Marcel Clicteur. Marcel begon zijn loopbaan in 1947 bij de gemeente in het kader van de naoorlogse ravitaillering. Vanaf 1953 was hij gemeentesecretaris van Stalhille en vanaf 1959 van Jabbeke. Hij bleef in het ambt...In Jabbeke vormen de 65+’ers een belangrijke groep inwoners waaraan gemeente en OCMW extra aandacht wensten te schenken. Daarom nodigden we alle 65+’ers uit voor de gratis gezondheidsbeurs die doorging op 20 mei 2015 in het Vrijetijdscentrum Jabbeke. De...Om overzicht te krijgen van wat er leeft in Jabbeke wil de cultuurraad een databank aanleggen met de gegevens van praktiserende kunstenaars. Ben jij een kunstenaar, ambachtsman, creatieveling ? Laat ons weten wie je bent en waar je mee bezig bent. Vul daarom dit formulier in en mail...
VEILIGHEIDSDAG VEILIG MOTORRIJDEN WEST-VLAANDERENPROJECT METER-/PETERSCHAP WANDEL- EN FIETSROUTES VAN STARTTOELICHTING GELDIGHEID RIJBEWIJZEN VAN VÓÓR 1989
Door het stijgend aantal (letsel)ongevallen met motorfietsen wordt op initiatief van de gouverneur West-Vlaanderen voor de eerste keer een "dag veilig motorrijden" georganiseerd. Deze sensibiliseringsdag gaat door op zaterdag 9 mei 2015 met start en aankomst in het politicommisariaat PZ...Jabbeke telt zeven officiële wandel- en fietsroutes : Permekepad, Baekelandtpad, Nachtegaalpad, Ter Wallepad, Blauwe Torenpad, Permeke Achterna en de Romain Maesroute. Deze lusvormige routes die de recreant op een aangename manier kennis laat maken met de mooiste plekjes in Jabbeke, vormen sinds...Als gevolg van de berichtgeving in de media over de geldigheid van oude rijbewijzen, uitgereikt vóór 1 januari 1989, wordt enige toelichting verschaft. De rijbewijzen in kwestie zijn nog steeds geldig (tot 2033). Er kan zich evenwel een probleem voordoen voor bepaalde geldige...
GRATIS FAIRTRADEKOFFIE VOOR JABBEEKSE VERENIGINGENVERENIGINGEN KUNNEN OPNIEUW EEN WEGBERM ADOPTERENJABBEKE KRIJGT TITEL VAN FAIR TRADE-GEMEENTE
Organiseer je als Jabbeekse vereniging een evenement (bvb lente-ontbijt, ledenvergadering, receptie,...) dan bestaat de mogelijkheid om van het gemeentebestuur Jabbeke één kilo Fairtrade koffie cadeau te krijgen (maximaal één keer per jaar). Als enige voorwaarde wordt verzocht om...In het kader van het opruimen en verwijderen van zwerfvuil in en rond de wegbermen, wordt aan de Jabbeekse verenigingen de mogelijkheid geboden tot het adopteren van wegbermen. Onder het adopteren van wegbermen wordt het verwijderen van zwerfvuil uit de desbetreffende wegberm en bijhorende...De gemeenteraad van Jabbeke heeft in oktober 2012 de resolutie onderschreven om Fair Trade Gemeente te worden. Dankzij de inzet van de lokale stuurgroep, handelaars, ondernemingen, scholen en horecazaken kon de gemeente Jabbeke aan de zes opgelegde criteria voldoen zodat ze de Fair Trade-titel...
AANVRAAG NIEUWE PUK-CODE IDENTITEITSKAART OOK ONLINEBROCHURE VEILIG WONEN - EEN ZAAK VAN IEDEREENGEEN GEZEVER - HOE TE BELLEN NAAR NOODNUMMERS
Met de elektronische identiteitskaart kan men een document digitaal ondertekenen en op afstand, bijvoorbeeld via het internet, bewijzen dat men wel degelijk de persoon is die men beweert te zijn (authenticatie). Om misbruik te vermijden zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart,...Word je geconfronteerd met inbraak of brand? Dan heeft dat nefaste gevolgen. Zelfs slachtoffers die hier ongedeerd uit komen, kampen vaak met trauma’s. Voorkomen is beter dan genezen. Neem daarom de juiste maatregelen om dieven en vlammen geen kans te geven. De politie en de brandweer helpen je...Stel: je friteuse vat vuur, je moeder valt van de trap of je ziet iemand inbreken in het huis van je buurman. Je belt een noodnummer omdat je dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie. Een operator aan de andere kant van de lijn stelt je een aantal vragen, vertelt...
BE-ALERT - ALARMERING BIJ EEN NOODSITUATIENIEUWE ONLINE TOEPASSING UITLEENTERMIJN - MIJN BIBLIOTHEEKZET GEEN PUBLICITEIT OP HET OPENBAAR DOMEIN!
In heel wat noodsituaties is een snelle verwittiging van de bevolking cruciaal. De manier waarop u wordt verwittigd, hangt af van de beschikbare kanalen op gemeentelijk en provinciaal vlak. Het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken werkt aan de modernisering... 'Mijn bibliotheek' is de nieuwe online toepassing om de uitleentermijn van je ontleende materialen te verlengen en om materialen te reserveren. En er is meer. Met ‘Mijn Bibliotheek’ kun je : verlengen en reserveren in alle bibliotheken waarvan je lid bent, de...Bij de gemeente komen geregeld klachten binnen betreffende reclame- en aanwijzingsborden voor verenigingen en manifestaties, zonder toelating geplaatst op het openbaar domein van de gemeente. Er is een vaste beleidslijn om geen vergunning te geven voor publicitaire, aankondigings- of...
CERTIFIËRING JABBEKE CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTANDINZAMELING BESTRIJDINGSMIDDELEN - ZONDER IS GEZONDERLEG EENS EEN SPEELSTRAAT VOOR JE DEUR
Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) heeft verklaard dat de gemeente Jabbeke voldoet aan de door de stuurgroep GDI-Vlaanderen opgelegde criteria voor initiële validatie van het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) binnen het eigen...Slakken in je moestuin, planten tussen de tegels van het voetpad of in de grasmat van het sportveld, pleinen en parken onderhouden... We grijpen gemakshalve naar pesticiden. Die producten werken doorgaans goed, maar ze zijn schadelijk voor de gezondheid en voor de natuur. Ze vervuilen het water...Spelen op straat, ravotten met de kinderen van de buren, de straat volkliederen met stoepkrijt, een partijtje voetbal vlak voor de deur, welk kind droomt daar niet van? De speelstraat maakt het mogelijk! Eén week lang worden verkeer en geparkeerde auto's uit de straat geband en...