EEN DIPLOMA OF GETUIGSCHRIFT SECUNDAIR ONDERWIJS BEHALEN VIA DE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS
Inhoud


Bij de Examencommissie secundair onderwijs kunt u in uw eigen tempo een getuigschrift of diploma secundair onderwijs behalen. Studeren voor de Examencommissie is zelfstudie. Er worden geen lessen gegeven of cursussen ter beschikking gesteld. De Examencommissie organiseert alleen examens.

Voorwaarden


Iedereen kan deelnemen aan de examens van de Examencommissie secundair onderwijs. Leeftijd, nationaliteit of vooropleiding spelen geen rol. Als u nog leerplichtig bent moet u:

Procedure


Infosessie

Bekijk de online infosessie over de Examencommissie secundair onderwijs.

Inschrijven

Nadat u de online infosessie hebt bekeken kunt u zich inschrijven. U kunt kiezen uit een gevarieerd aanbod studierichtingen.

Examens plannen

Nadat u het inschrijvingsgeld betaald hebt kunt u examens plannen.

Vrijstellingen

Afhankelijk van uw voorgeschiedenis kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een vrijstelling.

Leerstof en studiemateriaal

De Examencommissie secundair onderwijs organiseert geen lessen, alles is zelfstudie. De leerstof voor elk vak is vastgelegd in vakfiches. Lees meer over de leerstof en het studiemateriaal voor de Examencommissie.

Examens afleggen

Wees op tijd aanwezig voor het examen en zorg dat u alle benodigdheden bij hebt. Lees meer over examens afleggen bij de Examencommissie.

Resultaten en deliberatie

U ontvangt uw resultaten binnen de maand na uw examen. Er is geen spoedprocedure. Als u alle vakken van uw studierichting hebt afgelegd volgt er een deliberatie. Bent u geslaagd? Dan wordt uw diploma of getuigschrift opgestuurd.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kosten
U betaalt 38 euro inschrijvingsgeld per studierichting en per graad. Inschrijvingsgeld wordt nooit terugbetaald.

Regelgeving


Het examenreglement van de Examencommissie secundair onderwijs (nieuwe versie 1 juli 2021). Elke kandidaat die zich inschrijft voor een studierichting, verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met het reglement via het Kandidatenplatform van de Examencommissie.

Links


Examencommissie secundair onderwijs

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Naric en Examencommissie

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Een diploma secundair onderwijs behalen
Een diploma secundair onderwijs behalen via het secundair volwassenenonderwijs (vroeger tweedekansonderwijs)
Een getuigschrift basisonderwijs behalen via de Examencommissie basisonderwijs