EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEHALEN VIA HET SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS (VROEGER TWEEDEKANSONDERWIJS)
Inhoud


Hebt u uw diploma secundair onderwijs (SO) niet behaald? Dan kunt u via het volwassenenonderwijs (vroeger tweedekansonderwijs) in Vlaanderen en Brussel, toch nog uw diploma behalen. Een diploma secundair onderwijs dat u behaalt via het volwassenenonderwijs is gelijkwaardig aan een diploma secundair onderwijs dat leerlingen op school behalen.

Voorwaarden


Er zijn 2 mogelijkheden om een diploma secundair onderwijs te behalen via het volwassenenonderwijs:
  • U volgt een opleiding in het studiegebied Algemene Vorming op het niveau van het ASO, het vroegere tweedekansonderwijs.
  • U volgt een diplomagerichte opleiding, in combinatie met een opleiding Aanvullende algemene vorming (AAV). Ook de opleiding AAV behoort tot het studiegebied Algemene Vorming. Raadpleeg de lijst met diplomagerichte opleidingen.

Leeftijd

  • U moet minstens 18 jaar oud zijn.
  • Voor een opleiding die in september of later start, mag u zich ook inschrijven als u ten laatste op 31 december van dat jaar 18 jaar wordt.

Nationaliteit

  • Als u 18 jaar of ouder bent, moet u de Belgische nationaliteit bezitten of voldoen aan de voorwaarden voor wettig verblijf in België. Als u les volgt in de gevangenis moet u het wettig verblijft niet aantonen, maar wel een attest van detentie voorleggen.
  • Als u geen rijksregisternummer hebt moet u een document van wettig verblijf voorleggen. .

Procedure


Kies een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) dat het studiegebied Algemene Vorming en/of de diplomagerichte opleiding aanbiedt. U hoeft beide soorten opleidingen niet in hetzelfde centrum te volgen. CVO’s bepalen zelf hoe u moet inschrijven, tot wanneer dit mogelijk is, en wat u moet meebrengen. U vindt de concrete informatie hierover om de website van het CVO waar u wilt studeren.Het volwassenenonderwijs werkt modulair. U kunt per module inschrijven. Zo bepaalt u zelf het tempo van uw opleiding.
  • Als u slaagt voor een module krijgt u een deelcertificaat.
  • Als u slaagt voor alle modules in een opleiding op ASO-niveau, dan krijgt u een diploma secundair onderwijs.
Als u slaagt voor alle modules in een diplomagerichte opleiding én voor de opleiding AAV, dan krijgt u een diploma secundair onderwijs.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


U betaalt geen inschrijvingsgeld voor een opleiding in het studiegebied Algemene Vorming. U betaalt wel inschrijvingsgeld voor een diplomagerichte opleiding (maar niet voor de modules AAV). In een aantal gevallen kunt u het inschrijvingsgeld via een premie terugkrijgen.Naast het inschrijvingsgeld mag een CVO ook kosten aanrekenen voor cursusmateriaal.

Regelgeving


Artikel 42 van het 'Decreet van 15/07/2007' geeft de voorwaarden waaraan opleidingen in het volwassenenonderwijs moeten voldoen om tot een diploma secundair onderwijs te leiden.

Links


Onderwijs Vlaanderen - Een diploma secundair onderwijs halen in het volwassenenonderwijs

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs
Een diploma of getuigschrift secundair onderwijs behalen via de Examencommissie secundair onderwijs