Bestuur > Beleid > Reglementen & subsidies

REGLEMENTEN, GEMEENTESUBSIDIES EN -TOELAGENHieronder kun je de reglementen van het Lokaal Bestuur Jabbeke vinden, gevolgd door de gemeentelijke subsidies en -toelagen met het respectievelijke aanvraagformulier.

 REGLEMENTEN VAN HET LOKAAL BESTUUR  

 DE GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD  

  ALGEMENE GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN  

  POLITIEREGLEMENTEN  

  GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN KINDEROPVANG  

  GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN JEUGDBELEID  

  GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN CULTUUR  

  GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN SPORT  

  GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN BIBLIOTHEEK  

  GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN LEEFMILIEU  

  GEMEENTELIJKE SUBSIDIES EN TOELAGEN AAN VERENIGINGEN  

  REGLEMENTEN PERSONEEL  

 GEMEENTESUBSIDIES EN -TOELAGEN VAN HET LOKAAL BESTUUR  

Indien er geen specifieke aanvraagformulieren zijn, kan de toelage schriftelijk aangevraagd worden via het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke of via het emailadres gemeentehuis@jabbeke.be.

  GEMEENTELIJKE SUBSIDIES EN TOELAGEN AAN INWONERS  

  GEMEENTELIJKE SUBSIDIES EN TOELAGEN AAN VERENIGINGEN  

  GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN LEEFMILIEU  

 GEMEENTELIJKE AANVRAAGFORMULIEREN SUBSIDIES EN TOELAGEN  

Momenteel wordt er gewerkt aan de digitale formulieren. Om zeker te zijn dat uw aanvraag verstuurd is, mailt u dit voor de zekerheid aanvullend via gemeentehuis@jabbeke.be.