32658 - OMGEVING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 28-03-2024 tot en met 26-04-2024 - Marienhovedreef 25 - Tijdelijke bemalingswerken voor bouwen kelder nieuwbouwwoningOvereenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering brengen wij u in kennis dat er een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend door Valentin Kjeld

De aanvraag heeft betrekking op het adres Marienhovedreef 25 met kadastrale ligging 5de afdeling, sectie C nr. 0712 B.

Kort omschreven gaat de aanvraag over tijdelijke bemalingswerken voor bouwen kelder nieuwbouwwo-ning.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is het college van burgemeester en schepenen

De aanvraag OMV_2024028165 ligt van 28-03-2024 tot en met 26-04-2024 ter inzage op het gemeentehuis van Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke.
Voor inzage gelieve telefonisch een afspraak te maken op het telefoonnummer 050/81.02.11.
Het volledige omgevingsvergunningsdossier kan u eveneens inkijken via het Inzageloket

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over deze aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
  • analoog per brief op het volgend adres: Gemeente Jabbeke, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
  • per e-mail
  • digitaal via het Inzageloket