32656- OMGEVING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 28-03-2024 tot en met 26-04-2024 - Noordstraat 26 - het wijziging van functie + heropbouw zonevreemde woning+ renovatie schuurOvereenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering brengen wij u in kennis dat er een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend door Hazell Jeffrey Jon

De aanvraag heeft betrekking op het adres Noordstraat 26 met kadastrale ligging 2de afdeling, sectie A nr. 0438 G.

Kort omschreven gaat de aanvraag over het wijziging van functie + heropbouw zonevreemde woning+ renovatie schuur.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is het college van burgemeester en schepenen

De aanvraag OMV_2024037351 ligt van 28-03-2024 tot en met 26-04-2024 ter inzage op het gemeentehuis van Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke.
Voor inzage gelieve telefonisch een afspraak te maken op het telefoonnummer 050/81.02.11.
Het volledige omgevingsvergunningsdossier kan u eveneens inkijken via het Inzageloket

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over deze aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
  • analoog per brief op het volgend adres: Gemeente Jabbeke, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
  • per e-mail
  • digitaal via het Inzageloket