32654- OMGEVING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 28-03-2024 tot en met 26-04-2024 - Gistelsteenweg 214 Gistelsteenweg 216 Gistelsteenweg 218 - het plaatsen van (licht) reclameOvereenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering brengen wij u in kennis dat er een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend door KwaWEST (Vandenbroucke Jeroen)

De aanvraag heeft betrekking op het adres Gistelsteenweg 214, 216, 218 met kadastrale ligging 1ste afdeling, sectie B nr. 0746 A.

Kort omschreven gaat de aanvraag over het plaatsen van (licht) reclame.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is het college van burgemeester en schepenen

De aanvraag OMV_2024024392 ligt van 28-03-2024 tot en met 26-04-2024 ter inzage op het gemeentehuis van Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke.
Voor inzage gelieve telefonisch een afspraak te maken op het telefoonnummer 050/81.02.11.
Het volledige omgevingsvergunningsdossier kan u eveneens inkijken via het Inzageloket

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over deze aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
  • analoog per brief op het volgend adres: Gemeente Jabbeke, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
  • per e-mail
  • digitaal via het Inzageloket