32647- OMGEVING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 26-03-2024 tot en met 24-04-2024 - Aartrijksesteenweg 68 - aanvraag losstaande terrasoverkapping en aan het huis gekoppelde carport en tuinOvereenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering brengen wij u in kennis dat er een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend door Dequeker Jorne

De aanvraag heeft betrekking op het adres Aartrijksesteenweg 68 met kadastrale ligging 1ste afdeling, sectie C nr. 0724 P.

Kort omschreven gaat de aanvraag over het plaatsen van een losstaande terrasoverkapping en aan het huis gekoppelde carport en tuin.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvraag is het college van burgemeester en schepenen

De aanvraag OMV_2024026604 ligt van 26-03-2024 tot en met 24-04-2024 ter inzage op het gemeentehuis van Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke.
Voor inzage gelieve telefonisch een afspraak te maken op het telefoonnummer 050/81.02.11.
Het volledige omgevingsvergunningsdossier kan u eveneens inkijken via het Inzageloket

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over deze aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
  • analoog per brief op het volgend adres: Gemeente Jabbeke, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
  • per e-mail
  • digitaal via het Inzageloket