Leven > Veiligheid / Preventie > AED – Defibrillatoren

JABBEKE IS EEN HARTVEILIGE GEMEENTE
In België wordt naar schatting elk jaar 1 op 1.000 mensen getroffen door een plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis. Een defibrillator kan hier een oplossing bieden.

HARTSTILSTAND: TIJD IS CRUCIAAL


Bij een plotselinge hartstilstand gaat bij de meeste slachtoffers het hart ongecontroleerd trillen. Het gevolg ervan is dat de bloedtoevoer in het lichaam en daarmee het zuurstoftransport stoppen. Na een 4 à 6-tal minuten lopen de hersencellen een onherstelbare schade op. Slechts 5 tot 10% van de mensen die buiten het ziekenhuis getroffen worden door een plotselinge hartstilstand overleven. Maar indien binnen de eerste 3 tot 4 minuten een stroomstoot toegediend wordt met een automatische externe defibrillatoren, kan het overlevingspercentage tot 74% stijgen. Tijd is dus de cruciale factor!

DE HULPDIENSTEN


De hulpdiensten kunnen moeilijk optreden binnen dit heel korte tijdsbestek. Ook als ze onmiddellijk verwittigd worden, gaan er toch al 8 à 10 minuten kostbare tijd verloren. Wordt er binnen de eerste zes minuten niet ingegrepen, is de overlevingskans veel kleiner.

Automatische externe defibrillatoren (AED)


Wordt er binnen die cruciale zes minuten direct basisreanimatie toegepast (mondop-mondbeademing en hartmassage) en zo vroeg mogelijk gedefibrilleerd, dan kan de overlevingskans tot 70% bedragen. Er zijn nu kleine draagbare toestellen op de markt die door iedereen gebruikt kunnen worden in afwachting van professionele zorg. In België is dit sinds kort bij wet toegestaan. Het toestel werkt volledig automatisch en bepaalt zelfstandig of er een schok moet worden toegediend. Een menselijke fout kan dus niet optreden. Het is de bedoeling om binnen de drie minuten te starten met het defibrilleren.

LOCATIES AED IN JABBEKE


De defibrillatoren zijn eigendom van de gemeente Jabbeke, die maandelijks de staat van het toestel nagaat. Elk misbruik wordt gesanctioneerd. Wie geïnteresseerd is om de standaardopleiding AED van het Rode Kruis Vlaanderen te volgen (duurtijd: drie uur), kan daartoe contact opnemen met Rode Kruis-Vlaanderen info@rodekruis.be. De volledige informatie en een toelichtend filmpje hieromtrent vind je ook op de webstek www.rodekruis.be.

Wenst u met uw vereniging een AED te plaatsen dan komt de gemeente Jabbeke voor een stuk tussen Subsidieregement AED voor verenigingen