Omgeving > Afval > Afvalophaling

AFVALOPHALING JABBEKE EN DEELGEMEENTEN AFVALKALENDER 

De laatste jaren is er werk gemaakt van de selectieve inzameling van het huishoudelijk afval. Om de inwoner goed te informeren over alle ophalingen bieden het gemeentebestuur, de intercommunale IVBO en de vzw Fost Plus deze afvalkalender aan.

De afvalkalender wordt jaarlijks gratis bedeeld per deelgemeente. Een bijkomende afvalkalender kan steeds bekomen worden bij de dienst onthaal in het gemeentehuis te Jabbeke en in het deelgemeentehuis te Varsenare.


Afvalkalender deelgemeentes 2024


 RECYCLE APP 

Recycle App
 

 WEBSITE IVBO 

🌐 Website IVBO