Wonen > Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen > Gemeentelijke Plannen

PROVINCIALE RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN
 LOPENDE PROCEDURES 

Op heden zijn er op het grondgebied van de gemeente Jabbeke geen lopende procedures.

 AFGERONDE PROCEDURES 

Hieronder kan u de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen raadplegen waarvan de procedure is afgerond..