Wonen > Bijzondere plannen van aanleg > Gemeentelijke Plannen

BIJZONDERE PLANNEN VAN AANLEG
Hier vindt u de geldige bijzondere plannen van aanleg. Het is mogelijk dat delen van het plangebied van deze bijzondere plannen van aanleg vervallen zijn door de inwerkingtreding van een recenter plan of verfijnd werden door een verkaveling. Daarom is het noodzakelijk dat voor een specifiek perceel steeds een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister van de gemeente Jabbeke opgevraagd wordt bij de dienst Ruimtelijke Ordening, zo krijgt u correcte informatie over het geldende plan.


De plannen zijn hieronder consulteerbaar.