Vrije tijd > Organiseren > Activiteitenagenda en banners

Activiteitenagenda en banners
ACTIVITEITENAGENDA FYSIEKE BANNERS DIGITALE BANNERS

Opgelet: het activiteitenformulier van het e-loket is niet meer in gebruik. Alle activiteiten die door de organisatie/organisator zelf worden ingegeven, worden overgenomen van de Uitdatabank van Vlaanderen (www.uitdatabank.be). Gelieve daar uw activiteiten in te geven.

Een korte handleiding van hoe dit werkt kun je in dit document vinden.

ACTIVITEITENAGENDA/INGAVE ACTIVITEITEN


De ActiviteitenAgenda is een maandelijkse publicatie waarin alle activiteiten kunnen worden gepubliceerd tussen de eerste en de laatste dag van de publicatiemaand. Het gemeentebestuur zorgt voor een huis-aan-huisbedeling tegen het einde van de maand voorafgaand aan de publicatiemaand.

De ActiviteitenAgenda wordt telkens afgesloten om 17u30 op de vooravond van de 10de van de maand voorafgaandelijk aan de publicatiemaand. Indien de 10de van de maand op een zaterdag, zondag of maandag valt, wordt de ActiviteitenAgenda afgesloten op de voorafgaande vrijdagavond. Elke activiteit die na voornoemd tijdstip wordt ingegeven, wordt evenwel opgenomen op de gemeentelijke website.

De redactie van de ActiviteitenAgenda beslist over de opname van activiteiten in de ActiviteitenAgenda en over de inlassing van eventuele extra ruimte. Er worden in de ActiviteitenAgenda enkel activiteiten geplaatst die betrekking hebben op de publicatiemaand, tenzij de beschikbare ruimte in de ActiviteitenAgenda aanvullende publicaties toelaat.

De activiteiten die worden gepubliceerd in de ActiviteitenAgenda:
 • moeten ingericht worden op het grondgebied Jabbeke of worden ingericht door een Jabbeekse vereniging
 • moeten toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden
 • mogen geen commercieel karakter hebben

Inkomgelden, tombolaprijzen en dergelijke, worden niet gepubliceerd. Lessenreeksen of activiteiten die op een vast tijdstip terugkeren, worden enkel vermeld bij aanvang van de reeks. Enkel sportwedstrijden van de eerste ploegen die plaatsvinden op het grondgebied Jabbeke kunnen worden gepubliceerd.

Activiteiten die worden ingericht of worden ondersteund door de lokale overheid krijgen voorrang in de publicatie.

FYSIEKE BANNERS


De gemeente Jabbeke wil mensen, particulier of in verenigingenverband, stimuleren activiteiten te organiseren. Daartoe bieden wij banners aan om je activiteit te promoten. Een aanvraag kan je richten naar gemeentehuis@jabbeke.be.

Vergeet bij de aanvraag volgende zaken niet te vermelden:
 • contactgegevens van de organisator
 • infogegevens voor het publiek
 • datum en tijdstip van de activiteit
 • naam van de activiteit
 • korte omschrijving van de activiteit
 • plaats van de activiteit
 • eventuele website van de organisator

Vijf weken vóór de activiteit aanvragen is een minimum. De verwerking van de aanvraag kan twee weken duren. Net zoals bij de ActiviteitenAgenda komen enkel activiteiten ingericht op het grondgebied Jabbeke of ingericht door een Jabbeekse vereniging die toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden. De activiteit mag geen commercieel karakter hebben.

Er kan steeds een voorontwerp worden ingediend. Hierbij is het belangrijk steeds alle inbegrepen of gebruikte grafische elementen afzonderlijk door te sturen aan gemeentehuis@jabbeke.be. Het defenitieve ontwerp en lay-out blijft evenwel voorbehouden voor de gemeentelijke dienst.

DIGITALE BANNERS


Sinds geruime tijd biedt de gemeente Jabbeke ook de mogelijkheid om op de digitale schermen een activiteit te laten verschijnen. Voor de opname van digitale banners geldt ook het publicatiereglement voor de ActiviteitenAgenda en de fysieke banners. Wie een aanvraag wil doen, kan dit via gemeentehuis@jabbeke.be.

Er kan steeds een voorontwerp worden ingediend. Hierbij is het belangrijk steeds alle inbegrepen of gebruikte grafische elementen afzonderlijk door te sturen. Het definitieve ontwerp en lay-out blijft evenwel voorbehouden voor de gemeentelijke dienst.

Vergeet bij de aanvraag volgende zaken niet te vermelden:

 • contactgegevens van de organisator
 • infogegevens voor het publiek
 • datum en tijdstip van de activiteit
 • naam van de activiteit
 • korte omschrijving van de activiteit
 • plaats van de activiteit
 • eventuele website van de organisator
 • eventuele grafische onderdelen