Vlaamse Codex Ruimtelijke OrdeningDe Vlaamse Regering heeft de bepalingen van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (het DRO) opnieuw gecoördineerd. De nieuwe tekst krijgt de naam ‘Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening’. De meeste bepalingen van de nieuwe Codex zijn in werking getreden op 1 september 2009.

Met het decreet van 16 juli 2010 verscheen een eerste grote wijziging van de Codex. Globaal genomen trad het wijzigingsdecreet van 16 juli 2010 in werking op 19 augustus. Sindsdien werd de Codex nog (minimaal) gewijzigd door het decreet van 23 december 2010 en het arrest nr. 8/2011 van het Grondwettelijk Hof, dat twee artikels van de Codex gedeeltelijk vernietigde.