Leven > Veiligheid > Gas-reglementering

GASREGLEMENTERING (GAS)gasreglementering

Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) is een straf, meestal een boete, die een gemeente kan opleggen voor inbreuken op zijn gemeentereglement. Het is op die manier een instrument om op lokaal niveau een antwoord te bieden aan de problematiek van openbare overlast.

 ONTSTAAN 

Het systeem van gemeentelijke administratieve sancties wordt mogelijk gemaakt door de wet van 13 mei 1999.[1] Deze wet werd in minder dan twee maanden ingediend, besproken en goedgekeurd door het parlement.[2] Met dit instrument is het de bedoeling dat de gemeenten de overlastproblematiek op een administratieve manier kunnen aanpakken, in de geest van een lik-op-stukbeleid.

Het doel van de wet bestond er in het gevoel van straffeloosheid tegen te gaan voor bepaalde inbreuken en weinig ernstige gedragingen (die tóch als overlast worden ervaren) niet langer strafrechtelijk te laten afhandelen, maar eerder door een administratieve sanctie. De GAS-reglementering werd in het leven geroepen om de gemeenten de nodige ruimte te bieden om een adequaat handhavingsbeleid te organiseren en zo de plaatselijke reglementeringen en vorderingen meer afdwingbaar te maken.

Zowel in 2004 als in 2005 werden er aan die wet reeds aanpassingen verricht, onder meer rond de praktische problemen ten aanzien van minderjarigen.

🖨 GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES