SAMENWERKINGOVEREENKOMST MET DE SCHOLENVanuit de vrije scholen van Jabbeke werd de vraag gesteld of de gemeente Jabbeke in het kader van het flankerend onderwijsbeleid bijkomende maatregelen kan nemen in het belang van de scholen. Daarbij werd verwezen naar het feit dat de toekenning van voordelen aan scholen op vandaag vrij is.

 DE GEMEENTE JABBEKE HEEFT EEN GEMEENTELIJKE SUBSIDIE VAN XXX EURO PER KIND. DAARNAAST ZIJN ER VOLGENDE TUSSENKOMSTEN 

  • schoolvoorstellingen cultuur
  • schoolsportdagen
  • medewerking met de uitleendienst en vervoer
  • afhuren sporthal en gemeentelijke culturele centra
  • gemeentelijke vrijstelling van retributie op restafval
  • gemeentelijke tussenkomsten via de dienst gemeentewerken
  • Organisatie voor- en naschoolse kinderopvang
  • Organisatie van naschoolse studie

Jabbeke doet ook inspanning via de werking van de bibliotheek en heeft een volledige uitgebouwde gemeentelijke organisatie van buitenschoolse kinderopvang in elke deelkern. Jabbeke zorgt ook voor de inzet van PWA-medewerkers voor de verkeersveiligheid in de buurt van de scholen (Gistelsteenweg Jabbeke en Varsenare). Tenslotte is de gemeente Jabbeke eigenaar van het schoolgebouw te Stalhille.