babysitdienstbabysitdienst

Hoe goed de organisatie binnen een gezin ook is afgelijnd, hoezeer de agenda's naast elkaar worden gelegd en afgestemd, er is ooit een moment dat de hulp van een babysit meer dan welkom is of dat ouders er ook zelf even van tussen willen/kunnen. Er zijn diverse babysitalternatieven - professioneel en/of particulier - die kunnen aangewend worden. Onderstaande opsomming is uiteraard niet limitatief, maar wenst een aanreik te bieden.