Leven > Burgerzaken > Akten & attesten

Online akten, attesten, uittreksels
Hiervoor maakt de gemeente Jabbeke gebruik van eGovFlow. Hiermee kunnen burgers online op een veilige en rechtsgeldige manier een brede waaier aan veelgevraagde aktes, attesten en zeer snel digitaal ondertekend ontvangen. Waar en wanneer ze dat willen. Vaak zonder tussenkomst van een ambtenaar.

Hier kunt u onder andere terecht voor:
   Aangifte poliovaccinatie
   Aangifte van adreswijziging naar/binnen de gemeente
   Akte van Aanpassing van de registratie van het geslacht
   Akte van adoptie
   Akte van afwezigheid
   Akte van Belgische nationaliteit
   Akte van echtscheiding
   Akte van een levenloos kind
   Akte van erkenning (postnataal)
   Akte van erkenning (prenataal)
   Akte van geboorte
   Akte van huwelijk
   Akte van naamkeuze
   Akte van naamsverandering
   Akte van nietigverklaring
   Akte van overlijden
   Akte van voornaamsverandering
   Attest van Belgische nationaliteit
   Attest van gezinssamenstelling
   Attest van hoofdverblijfplaats
   Attest van hoofdverblijfplaats met historiek in deze gemeente
   Attest van hoofdverblijfplaats met volledige historiek
   Attest van leven
   Attest van reistoelating minderjarig kind
   Attest van verblijf en Belgische nationaliteit
   Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
   Attest van wettelijke samenwoning
   Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
   Nieuwe PIN/PUK-codes voor eID of KIDS-ID
   Uittreksel strafregister
   Uittreksel uit de registers
   Verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal

Online aanvraag voorlopig rijbewijsBijkomende stukken kunt u terug vinden op de officiële site van de federale overheid:
https://mijndossier.rrn.fgov.be/

Vindt u niet wat u nodig hebt neem contact op met de bevolkingsdienst (contact)