Arbeidslaureaten HISTORIEK VAN DE EREMEDAILLES 

De Eremedailles werden bij koninklijk besluit van 7 november 1847 ingesteld om 'al degenen te onderscheiden en te belonen die hun kennis, hun talent, hun toewijding, hun vaardigheid en hun ideaal ten dienste van de arbeid zouden stellen'. Deze medailles kent men nu onder de naam Eretekens van de Arbeid.

In de 19de eeuw werden ook de Nationale Orden gecreëerd: de Leopoldsorde in 1832, de Kroonorde in 1897 en tenslotte de Orde van Leopold II in 1900. Deze Orden werden op hun beurt ingedeeld in graden, waaronder deze van Ridder, Officier, Commandeur en Grootofficier in de drie Nationale Orden, de titel van Grootkruis in de Orde van Leopold II en de Kroonorde evenals het Grootlint van de Leopoldsorde. Verder kennen we ook nog de Palmen en de Medailles. Sedert 1932 worden er Nationale Orden verleend aan werknemers die reeds drager zijn van het Ereteken van de Arbeid eerste klasse. Uit hoofde van 'Arbeid' worden de Gouden Medaille en de Gouden Palmen der Kroonorde toegekend.

Bij koninklijk besluit van 3 augustus 1970 werden de Penningen voor beroepsarbeid ingesteld ten gunste van werknemers die voldoen aan de voorwaarden om een Nationale Orde te bekomen, maar deze niet kunnen ontvangen omdat ze reeds, in een andere hoedanigheid, een ereteken in de Nationale Orden van gelijke of hogere rang bezitten. Er bestaat een Bronzen, Zilveren, en een Gouden Penning.

 TOEKENNINGSPROTOCOL 

Het 'Ereteken van de Arbeid' telt twee klassen:

  • Het Ereteken van de Arbeid tweede klasse: toegekend na 25 jaar arbeid;
  • Het Ereteken van de Arbeid eerste klasse: toegekend na 30 jaar arbeid.

Dit laatste ereteken wordt ook toegekend aan ambachtsbazen na 20 jaar zelfstandige arbeid (vanaf 21 jaar) in België.

Nationale Orden:

  • Gouden Medaille der Kroonorde: toegekend na 35 jaar arbeid.
  • Gouden Palmen der Kroonorde: toegekend na 45 jaar arbeid.

Deze laatste onderscheiding kan eveneens toegekend worden op het ogenblik van pensionering - al dan niet vroegtijdig - op voorwaarde dat de kandidaat minstens 40 jaar arbeid telt.

Het is ook zeer belangrijk om weten dat tussen twee benoemingen in de Nationale Orden een periode van 10 jaar moet verstreken zijn. Deze periode wordt herleid tot minimum vijf jaar in geval van pensionering.

Huldepenningen:

  • De Bronzen penning vervangt de Gouden Medaille der Kroonorde (35 jaar arbeid);
  • De Zilveren penning vervangt de Gouden Palmen der Kroonorde (45/40 jaar arbeid);
  • De Gouden penning vervangt een Ridderorde (55 jaar arbeid)

Dit protocol is van toepassing op:

  • Werknemers uit de privé-sector die onder arbeiders- of bediendencontract zijn tewerkgesteld;
  • Het contractueel personeel uit de openbare sector;
  • Ambachtsbazen (alleen voor het Ereteken van de Arbeid eerste klasse).

 PROCEDURE 

Normaliter neemt de werkgever het initiatief om een aanvraag voor een ereteken in te dienen. De werknemer kan dit evenwel ook zelf doen. De aanvrager dient hiervoor eerst schriftelijk contact op te nemen met de Directie van de eretekens om een dossiernummer en de nodige formulieren te bekomen om een aanvraag in te dienen. Dergelijke aanvraag van dossiernummer kan gebeuren aan de hand van formulieren: