Bestuur > Beleid > Gemeentesubsidies en -toelagen

Gemeentesubsidies en -toelagen
Indien er geen specifieke aanvraagformulieren zijn, kan de toelage schriftelijk aangevraagd worden via het college van burgemeester en schepenen, dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke of via het emailadres gemeentehuis@jabbeke.be.

 GEMEENTELIJKE SUBSIDIES EN TOELAGEN AAN INWONERS 

 GEMEENTELIJKE SUBSIDIES EN TOELAGEN AAN VERENIGINGEN 

 GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN LEEFMILIEU 

 GEMEENTELIJKE AANVRAAGFORMULIEREN SUBSIDIES EN TOELAGEN