30201 - Bekendmaking beslissing Deputatie - Westernieuwweg 80 - het rooien van 32 populieren, 3 wilgen en een linde boom, het heraanplanten van streekeigen bomen
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP 14-01-2021 BVBA Patrim – Agri Louis Gillodts – Van Severen (Van Wassenhove Olivier, Trutie de Vaucresson Aude) hebben een...

30184- Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Aartrijksesteenweg 91 - het herbouwen van een woning op gewijzigde plaats, het herbouwen van verschillende bijgebouwen op gewijzigde en dezelfde plaats, het bouwen van een paardenstal, het...
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-01-2021 Aan: Vigneron – Hullebus Ludovic en Sandy Betreffende: het herbouwen van een woning op gewijzigde plaats, het herbouwen...

30185 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - het regulariseren van de verbouwing van een zonevreemde woning met het opstarten van een B&B met 1 kamer (Cathilleweg 22)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-01-2021 Aan: Verdonck Michael Betreffende: het regulariseren van de verbouwing van een zonevreemde woning met het opstarten van...

30186 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Westernieuwweg 19 - het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning (een afwijking), het regulariseren van de bestaande garage
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-01-2021 Aan: Noël Seppe Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning (een afwijking), het regulariseren van...

30187 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Romain Maesstraat 21-22 - het wijzigen van de grootte van de percelen
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-01-2021 Aan: Claeys Johan Betreffende: het wijzigen van de grootte van de percelen De aanvraag heeft betrekking op...

30188 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Smissebeekstraat 54 - het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en een vrijstaande bijgebouw, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 04-01-2021 Aan: Gryson Wim Betreffende: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en een vrijstaande bijgebouw, het aanleggen...

30189 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Gistelsteenweg 237 - het her aanleggen van verharde oprit
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 11-01-2021 Aan: Sanders Pieter Betreffende: het her aanleggen van verharde oprit De aanvraag heeft betrekking op een...

30190 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Kroondreef 64 - het wijzigen van de raamopeningen in de voorgevel
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 11-01-2021 Aan: Devoogt – Vansteelandt Manuel en Lynn Betreffende: het wijzigen van de raamopeningen in de voorgevel...

30191 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Kerkeweg 63 - het aanleggen van een zwembad
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 11-01-2021 Aan: Piette Yves Betreffende: het aanleggen van een zwembad De aanvraag heeft betrekking op een terrein,...

30192 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Bitterstraat 4A (lot 1b), 4B (lot 1a) - het bouwen van twee eengezinswoningen met een garage en een carport, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 11-01-2021 Aan: Duron Leon Betreffende: het bouwen van twee eengezinswoningen met een garage en een carport, het aanleggen van een...

30193 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Marienhovedreef 4A - het rooien van een boom
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 11-01-2021 Aan: De Jonghe Wim Betreffende: het rooien van een boom De aanvraag heeft betrekking op een terrein,...

30194 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Poortestuk 15 - het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 11-01-2021 Aan: Ryheul Kurt Betreffende: het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning, het aanleggen van een verharding...

30195 - Bekendmaking Bodemsaneringsproject - Isenbaertstraat 90
Op 4 januari 2021 ontving de OVAM het verslag van het bodemsaneringsproject met als titel ‘Bodemsaneringsproject Isenbaerstraat 90 te Snellegem (BOFAS 7122)’ dat werd opgemaakt in opdracht van BOFAS vzw. Overeenkomstig artikel 86 van het Vlarebo wordt het bodemsaneringsproject voor...

30171 - Bekendmaking aktename melding - Oudenburgweg 34 - het aanbouwen van een veranda aan de woning
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 04-01-2021 akte genomen van de melding Desutter Kelly Betreft: het aanbouwen van een veranda aan de woning De aanvraag heeft betrekking op...

30139 - Bekendmaking beslissing Deputatie omgevingsvergunning - Hoge Akker 5 - het herbouwen van een woning na het slopen van de bestaande bebouwing, splitsing van het perceel, het aanleggen van een verharding (aangepaste plannen)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP 10-12-2020 NV Elphica (Bogaert Frank) heeft een aanvraag ingediend voor: - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het...

30142 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 29-12-2020 tot en met 27-01-2021- Zomerweg 33 - verlenging milieuvergunning Dogotel
Nierinck Michele heeft een aanvraag ingediend voor - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over verlenging milieuvergunning Dogotel De aanvraag OMV_2020144194 heeft als adres Zomerweg 33 te Jabbeke...

30143 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 29-12-2020 tot en met 27-01-2021- Kasteeldreef 16-18 - het verbouwen en uitbreiden van twee woningen
Lust Els heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van twee woningen De aanvraag OMV_2020118027 heeft als adres Kasteeldreef 16-18 te Jabbeke De overheid,...

30144 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 29-12-2020 tot en met 27-01-2021- Dorpsstraat 66 - het aanbouwen van een veranda aan de woning
Hanne Justine heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het aanbouwen van een veranda aan de woning De aanvraag OMV_2020145769 heeft als adres Dorpsstraat 66 te Jabbeke De overheid,...

30145 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 29-12-2020 tot en met 27-01-2021- Dorpsstraat 38-40, Zwanestraat 2 - tijdelijke bemalingswerken
BVBA Gedan heeft een aanvraag ingediend voor - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over tijdelijke bemalingswerken De aanvraag OMV_2020145124 heeft als adres Dorpsstraat 38-40, Zwanestraat 2 te Jabbeke...

30146 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 29-12-2020 tot en met 27-01-2021- het verbouwen van eengezinswoning (Mosselstraat 20), het herbouwen van een...
Goethals Martin heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen van eengezinswoning (Mosselstraat 20), het herbouwen van een eengezinswoning (Mosselstraat 22), het aanleggen van een verharding en een zwembad ...

30147 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 29-12-2020 tot en met 27-01-2021- Grote Thems 46 lot 74 - het bouwen van een eengezinswoning (een afwijking), het...
NV Defraron (Dedecker Frank) heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning (een afwijking), het aanleggen van een verharding De aanvraag OMV_2020145429 heeft als adres...

30148 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 29-12-2020 tot en met 27-01-2021- Hoge Akker 22 - het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning (een afwijking)
Packeu – Roose Thomas en Lien hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning (een afwijking) De aanvraag OMV_2020129149 heeft als adres Hoge Akker 22 te...

30150 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 29-12-2020 tot en met 27-01-2021- Varsenareweg 22H - het bijstellen van de bestaande verkaveling: het splitsen van lot 7...
Gama Company (Pollet Luc) heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - het verkavelen van gronden Kort omschreven gaat het over het bijstellen van de bestaande verkaveling: het splitsen van lot 7 in twee loten De aanvraag...

30151 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 29-12-2020 tot en met 27-01-2021- Gistelsteenweg 237 - het regulariseren van aanleg aarden wal
Sanders Pieter heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het regulariseren van aanleg aarden wal De aanvraag OMV_2020136711 heeft als adres Gistelsteenweg 237 te Jabbeke De overheid,...

30152 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 29-12-2020 tot en met 27-01-2021- Oudenburgweg 43a, 43b, 43c - het bouwen van drie ééngezinswoningen (een afwijking), het...
BVBA Alleman Nick heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van drie ééngezinswoningen (een afwijking), het aanleggen van een verharding De aanvraag OMV_2020137252 heeft als adres Oudenburgweg...

30153 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 29-12-2020 tot en met 27-01-2021- Pieter Derudderstraat - het bouwen van een meergezinswoning (20 appartementen) met...
BVBA Jabito heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Kort omschreven gaat het over het bouwen van een meergezinswoning (20 appartementen) met ondergrondse parking + tijdelijke bemaling...

30154 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 29-12-2020 tot en met 27-01-2021- Walbekestraat 16 - het herbouwen van een stal als hobbystal/garage met aanhorigheden op...
Laleman – Verstegen Jeroen en Raisa hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het herbouwen van een stal als hobbystal/garage met aanhorigheden op gewijzigde plaats De aanvraag OMV_2020148229 heeft als...

30155 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Gistelsteenweg 577 - het plaatsen van een niet-betreedbare prefab elektriciteitscabine
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 14-12-2020 Aan: Callemeyn Luc Betreffende: het plaatsen van een niet-betreedbare prefab elektriciteitscabine De...

30156 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Hoge Akker 12 - het rooien van een hoogstammige boom
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 14-12-2020 Aan: Amery Wout Betreffende: het rooien van een hoogstammige boom De aanvraag heeft betrekking op een...

30157 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Lijsterdreef 27 - het aanleggen van een zwembad
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 14-12-2020 Aan: Naeyaert Jannes Betreffende: het aanleggen van een zwembad De aanvraag heeft betrekking op een...

30158 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Lijsterdreef 27 - het aanleggen van een verharding (terras)
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 14-12-2020 Aan: Naeyaert Jannes Betreffende: het aanleggen van een verharding (terras) De aanvraag heeft betrekking...

30159 - Bekendmaking aktename melding - Kerkeweg 38a, 38b, 40a, 40b, 42a, 42b - tijdelijke bronbemaling
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 14-12-2020 akte genomen van de melding Hof ter Jan (Spiesschaert Jan) Betreft: tijdelijke bronbemaling De aanvraag heeft betrekking op een...

30160 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Oudenburgweg 9 - het verkavelen van gronden
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-12-2020 Aan: Lammerant – Viaene Wim en Jasmine Betreffende: het verkavelen van gronden De aanvraag heeft...

30161 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Legeweg zn - het bouwen van 2 eengezinswoningen met een tuinberging, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-12-2020 Aan: Kerckhove Lieven Betreffende: het bouwen van 2 eengezinswoningen met een...

30162 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Gistelsteenweg 275 - het plaatsen van een houten afsluiting in de voortuin
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-12-2020 Aan: Cools Jelka Betreffende: het plaatsen van een houten afsluiting in de voortuin De aanvraag heeft...

30163- Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Gistelsteenweg 65 - het verbouwen en uitbreiden van een woning na afbraak van een wasplaats en een tuinberging, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-12-2020 Aan: Schepens Petra Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een woning na afbraak van een wasplaats en een...

30164- Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Legeweg 43 - het slopen van de serres, regenwaterciternes en opslagtanks, het verwijderen van steenslagverharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-12-2020 Aan: BV Franco Building Betreffende: het slopen van de serres, regenwaterciternes en opslagtanks, het verwijderen van...

30165- Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Halfweghuisstraat 10 - het verbouwen van een ééngezinswoning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-12-2020 Aan: Vanthuyne – Dobbelaere Niels en Fien Betreffende: het verbouwen van een ééngezinswoning De aanvraag...

30166- Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Traversestraat 8 - het bouwen van een eengezinswoning, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-12-2020 Aan: NV Durabrik Bouwbedrijven – Durabrik Enterprises de Construction Betreffende: het bouwen van een eengezinswoning,...

30167- Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Kerkeweg 25 - het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen van een verharding
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-12-2020 Aan: Moerman – Petrovic Tom en Aleksandra Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het...

30168- Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Gistelsteenweg 511b - het vervangen van een garagepoort door een deur met twee zijlichten
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-12-2020 Aan: Mechelaere Veerle Betreffende: het vervangen van een garagepoort door een deur...

30169 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Oudenburgweg 11a - het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-12-2020 Aan: Van Aerschot – Ranson Pieter en Iris Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning...

30170 - Bekendmaking aktename melding - Blauwhuisstraat, Hoge Poortstraat, Ter Lovestraat, Wijngaardstraat, Rietscheldestraat, Devulderestraat - tijdelijke bemalingswerken bij rioleringswerken
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 21-12-2020 akte genomen van de melding NV Devagro Betreft: tijdelijke bemalingswerken bij rioleringswerken De aanvraag heeft betrekking op...

30016 - Bekendmaking beslissing - Zwanestraat onderbroken voor doorgaand verkeer - plaatsen container - werfinrichting
In het kader van een goede werfuitvoering voor bouwwerken aan de Dorpsstraat 42, wordt de Zwanestraat tussen de Dorpsstraat en Zwanestraat nummer 1 voor een periode van 4 maanden (aanvang 13 oktober 2020 - vermoedelijke einddatum 15 februari 2020) afgesloten voor het doorgaand...

28595 - 08/04/2019 - Vergadering Hulpverleningszone 1 - lijst van beslissingen
Bekendmaking van de beslissingen van het Zonecollege van 8 april 2019 Lijst van beslissingen van het Zonecollege van 8 april 2019 Lijst van beslissingen van het extra...

GEMEENTERAADS- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN - bekendmakind
De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau deelt de gemeenteraadskiezers van de gemeente Jabbeke mee dat hij de voordrachten van kandidaten in ontvangst zal nemen op zaterdag 15 september 2018 (29ste dag voor de verkiezingen), van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur, op het volgende...

25917 - Patrimonium - begraafplaats - Aartrijksesteenweg - uitbreiding - aanleg bosuitbreiding - Maskobossen
Voor de uitbreiding en de begraafplaats moet overgegaan worden tot de verplaatsing en de wegname van een aantal graven. Het college van burgemeester en schepenen bericht de bevolking dat een procedure voor de opzegging van graven wordt ingezet en dit voor de termijn van 01 november 2017...