31598 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Gistelsteenweg 577 - het uitbreiden van de melkveestal na afbraak bestaande bebouwing, uitbreiden infiltratievoorziening en erfverharding en aanvraag vroegtijdige hernieuwing exploitatie...
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07-11-2022 Aan: Baliehof (Deloddere Matthias) Betreffende: het uitbreiden van de melkveestal na afbraak bestaande bebouwing,...

31604 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Aartrijksesteenweg 91 - het slopen van een niet-vergunde overdekte constructie, een schuur en een kleine stal, het bouwen van een paardenstal
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07-11-2022 Aan: Vigneron -Hullebusch Ludovic en Sandy Betreffende: het slopen van een niet-vergunde overdekte constructie, een...

31605 - Bekendmaking beslissing gedeeltelijke omgevingsvergunning - Gistelsteenweg 15 - het bouwen van een eengezinswoning met een aangebouwde dubbele carport en een fietsenberging (een afwijking), het rooien van 4 hoogstammige bomen met een...
BEKENDMAKING BESLISSING GEDEELTELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07-11-2022 Aan: Lucas - Loubris Nick en Evy Betreffende: het bouwen van een eengezinswoning met een aangebouwde...

29923 - Bekendmaking weigering van de omgevingsvergunning verleend door de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen - Oudenburgweg 45-45A - het over het bouwen van 57 assistentieflats met ondergrondse parking, bergingen, zone voor wellness en...
BEKENDMAKING WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP NV Levenslang Assisted Living (de Smedt Jan), Fluvius System Operator heeft een aanvraag ingediend voor: - stedenbouwkundige handelingen - de...

31623 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 01-12-2022 tot en met 30-12-2022 - Zomerweg 16 - het bouwen van een loods en regularisatie waterreservoir
Jonckheere Dirk heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van een loods en regularisatie waterreservoir De aanvraag OMV_2022135276 heeft als adres Zomerweg 16 te Jabbeke De...

31599 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Schoolstraat 45 - het aanleggen van verharding in de voortuin, zijtuin en achtertuin
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07-11-2022 Aan: Snauwaert Bart Betreffende: het aanleggen van verharding in de voortuin, zijtuin en achtertuin De...

31600 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Oudenburgweg 48 - het verbouwen en uitbreiden van de bestaande zonevreemde eengezinswoning
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 07-11-2022 Aan: Mus - Wynant Aloïs en Eline Betreffende: het verbouwen en uitbreiden van de bestaande zonevreemde eengezinswoning...

31601 - Bekendmaking aktename melding - Steenovenstraat 83 - het bouwen van een tuinserre
BEKENDMAKING AKTENAME VAN DE MELDING Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jabbeke heeft op 07-11-2022 akte genomen van de melding Seys Danny Betreft: het bouwen van een tuinserre De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen...

31607 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 25-11-2022 tot en met 24-12-2022 - Aartrijksesteenweg 91 - het verplaatsen van eerder vergunde zwembad, het plaatsen van...
Hullebus Sandy heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het verplaatsen van eerder vergunde zwembad, het plaatsen van een warmtepomp, het reduceren en heraanleggen van de bestaande verharding De aanvraag...

31608 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 25-11-2022 tot en met 24-12-2022 - Zerkegemstraat 9 - het bouwen van een ééngezinswoning met praktijkruimte na het slopen...
Aerts – Elfrink Tom en Roos heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van een ééngezinswoning met praktijkruimte na het slopen van bestaande woning en bijgebouwen De aanvraag OMV_2022123267 heeft...

31609 - Bekendmaking weigering beslissing van de omgevingsvergunning verleend door de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen - Hof van Straeten 2 bus 1 en bus 2 - het renoveren en uitbreiden van het gemeentelijk sport- en cultuurcentrum (SPC) te...
BEKENDMAKING WEIGERING BESLISSING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP Gemeente Jabbeke heeft een aanvraag ingediend voor: - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of...

31610 - Bekendmaking weigering van de omgevingsvergunning verleend door de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen - Eernegemweg 17-17A - het bouwen van een dagcentrum met 6 studio's en een fietsenbergplaats, het aanleggen van een verharding en...
BEKENDMAKING WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP De Kade (Campus Het Anker) (Dekeyzer Bert) heeft een aanvraag ingediend voor: - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een ingedeelde...

31594 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 23-11-2022 tot en met 22-12-2022 - Eernegemweg 150 - het bouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een gewijzigde...
Van Damme Mathieu heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een gewijzigde plaats, het aanleggen van een verharding, het rooien van bomen, het slopen van de bestaande...

31595 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 23-11-2022 tot en met 22-12-2022 - Zomerweg 18 - het plaatsen van een kleine windmolen
MATIKA (Mattias Jonckheere) en E.A.Z. Wind (Ziel Ijssebrand) hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een kleine windmolen De aanvraag OMV_2022139970 heeft als adres Zomerweg 18 te...

31589 - Bekendmaking beslissing Deputatie omgevingsvergunning - Vaartdijk-Noord 8 - vereenvoudigde aanvraag bij een oeverinrichting Westernieuwwegzwin / Nieuwegezwin
BEKENDMAKING BESLISSING DEPUTATIE OMGEVINGSVERGUNNING GEDEELTELIJK VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP 3-11-2022 Aan: Nieuwe Polder van Blankenberge (Ben Demeyere) , Kapellestraat 36, 8377 Zuienkerke Betreffende: vegetatiewijziging:...

31579 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 15-11-2022 tot en met 14-12-2022 - Mariënhovedreef 29 - het bouwen van een eengezinswoning met carport en berging na...
Focroul - Jonckheere Paulien en Justijn hebben een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning met carport en berging na afbraak bestaande woning en rooien van bomen De aanvraag...

31585 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Lettenburgstraat 4 - bijstelling milieuvergunningsvoorwaarden
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 17-10-2022 Aan: Algemene Electrische Ondernemingen Kamiel Verstraete en Zoon (Sofie Verstraete) Betreffende: bijstelling...

31586 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning verleend door de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen - Barletegemweg 11 - het herbouwen van een zonevreemde woning en een bijgebouw
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP 20-10-2022 Claeys – Eeckeloo Hein en Annie heeft een aanvraag ingediend voor: - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het...

31561 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 09-11-2020 tot en met 08-12-2020 - Lucien Dendoovenstraat 2 (lot 67), 4 (lot 68), 6 (lot 69), 8 (lot 70), 36 (lot 109),...
NV Matexi West-Vlaanderen (Deconinck Stijn) heeft een aanvraag ingediend voor - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het bouwen van 18 eengezinswoningen, 5 inpandige garages en 13 inpandige carports (een afwijking), het aanleggen van een verharding ...

31376 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek van het ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines van 22 november 2022 t.e.m. 20 januari 2023
Openbaar onderzoek van het ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines van 22 november 2022 t.e.m. 20 januari 2023. De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste...

CONCESSIE POP-UP WINTERBAR 2022-2023
Het schepencollege verleende op 5 oktober 2022 goedkeuring aan het lastenboek van de concessie voor het uitbaten van een pop-up winterbar op een perceel gelegen in het Vlamingveld in de winter van 2022-2023 (met mogelijkheid tot verlenging met 2 extra jaren). De periode van de concessie start op...

31421 - Ruimtelijke Planning - publieke raadpleging Conceptnota Provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen gedurende de periode van 5-9-2022 tot en met 4-12-2022
Publieke raadpleging Conceptnota Provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen Onze West-Vlaamse ruimte is beperkt en iedereen die in West-Vlaanderen woont, werkt of leeft wil die ruimte gebruiken. Als we al die ruimtevragen naast elkaar leggen, is West-Vlaanderen niet groot...

31422 - Ruimtelijke Planning - publieke inspraak - plan-MER voor het ‘Beleidsplan Ruimte provincie West-Vlaanderen’ gedurende de periode van 5-9-2022 tot en met 4-12-2022
De provincie West-Vlaanderen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied waarin ze haar visie op de ruimte in de provincie geeft. Het beleidsplan zal bestaan uit een strategische visie voor de lange termijn en beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering...

30956 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Paradijsweg 59 - het plaatsen van een verblijfshut voor de vissers
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 20-12-2021 Aan: De Cremer Diane Betreffende: het plaatsen van een verblijfshut voor de vissers De aanvraag heeft...

30016 - Bekendmaking beslissing - Zwanestraat onderbroken voor doorgaand verkeer - plaatsen container - werfinrichting
In het kader van een goede werfuitvoering voor bouwwerken aan de Dorpsstraat 42, wordt de Zwanestraat tussen de Dorpsstraat en Zwanestraat nummer 1 voor een periode van 4 maanden (aanvang 13 oktober 2020 - vermoedelijke einddatum 15 februari 2020) afgesloten voor het doorgaand...