30198 - publicatiedatum 22/01/2021 - AGENDA GEMEENTERAAD 1 FEBRUARI 2021 - 20U
De voorzitter van de gemeenteraad is overgegaan tot de bijeenroeping van de gemeenteraad om te vergaderen op maandag 1 februari 2021 om 20 uur via digitale procedure. Op 1 februari 2021 wordt geen zitting van de OCMW-raad voorzien Voorafgaand aan de gemeenteraad wordt...

30129 - publicatiedatum 17/12/2020 - GEMEENTERAAD 14 DECEMBER 2020 - Financiën - gemeentebelasting - invoering gemeentebelasting op de realisatie van meergezinswoningen
Het is een maatschappelijk en ruimtelijk gegeven dat gemeenten in de rand van de stad voor hun hoofdkernen op vandaag in belangrijke mate betrokken worden bij woonverdichting en de realisatie van meergezinswoningen. Dit heeft voor gevolg dat de gemeente ook genoodzaakt is om passende ruimtelijke...

30130 - publicatiedatum 16/12/2020 - OCMW-RAAD 14 DECEMBER 2020 - Preventie - Corona/Covid 19 - subsidiemaatregelen - algemeen reglement dienstverlening "Tegemoetkoming in de kosten psychosociale hulpverlening"
Neerlegging van het Algemeen reglement dienstverlening "Tegemoetkoming in de kosten psychosociale hulpverlening t.g.v. Covid-19", dat op 30.11.2020 ter goedkeuring werd voorgelegd aan het Vast Bureau en waarbij een aanvullend addendum (ter verduidelijking van het bedrag van de terugbetaling) op het...

30131 - publicatiedatum 16 december 2020 - POLITIEBESLUIT VAN 16 DECEMBER 2020 VAN DE PROVINCIEGOUVERNEUR VAN WEST-VLAANDEREN HOUDENDE DE PLICHT TOT HET DRAGEN EN HET BIJ ZICH HEBBEN VAN EEN MONDNEUSMASKER OP HET GRONDGEBIED VAN DE PROVINCIE...
Besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 16 december 2020 houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

30125 - publicatiedatum 16/12/2020 - OCMW-RAAD - BESLISSINGEN 14 DECEMBER 2020
Bekendmaking in toepassing van artikel 285 decreet lokaal bestuur Beslissingen OCMW-raad Jabbeke – 14 december 2020 Aanwezig: Voorzitter: Vandenberghe Wim Burgemeester: Vanhessche...

30126 - publicatiedatum 16/12/2020 - GEMEENTERAAD - BESLISSINGEN 14 DECEMBER 2020
Bekendmaking in toepassing van artikel 285 decreet lokaal bestuur Beslissingen OCMW-raad Jabbeke – 14 december 2020 Aanwezig: Voorzitter: Vandenberghe Wim Burgemeester: Vanhessche...

30127 - publicatiedatum 16/12/2020 - GEMEENTERAAD 14 DECEMBER 2020 - Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - kruispunt Isenbaertstraat met Gistelsteenweg - invoeren parkeerverbod
De gemeenteraad, Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16...

30128 - publicatiedatum 16/12/2020 - GEMEENTERAAD 14 DECEMBER 2020 - Vrijetijd - wedstrijdreglement kerstversiering van huizen - ontwerp
In deze donkere tijden van het jaar en de moeilijkere periode rond Corona, is het belangrijk om sfeer in de gemeente te hebben. In dit kader is een gemeentelijke oproep aan haar inwoners om kerstverlichting en -versiering aan de voorgevel, -tuin en balkon aan te brengen een hartverwarmend...

30122 - publicatiedatum 15 december 2020 - POLITIEBESLUIT VAN 14 DECEMBER 2020 VAN DE PROVINCIEGOUVERNEUR VAN WEST-VLAANDEREN HOUDENDE DE PLICHT TOT HET DRAGEN EN HET BIJ ZICH HEBBEN VAN EEN MONDNEUSMASKER OP HET GRONDGEBIED VAN DE PROVINCIE...
Besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 14 december 2020 houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

30078 - publicatiedatum 04/12/2020 - AGENDA GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 14 DECEMBER 2020 - 20U
De voorzitter van de gemeenteraad en de OCMW-raad is overgegaan tot de bijeenroeping van de gemeenteraad en de OCMW-raad om te vergaderen op maandag 14 december 2020 om 20 uur via digitale procedure. Voorafgaand aan de gemeenteraad wordt op donderdag 10 december 2020 om 19 uur de...

POLITIEBESLUIT GOUVERNEUR PROVINCIE WEST-VLAANDEREN - AANVULLENDE MAATREGELEN IN DE STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS COVID-19
Politiebesluit van 3 december 2020 van de provinciegouverneur houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

30055 - 17/11/20 - POLITIEBESLUIT GOUVERNEUR PROVINCIE WEST-VLAANDEREN - AANVULLENDE MAATREGELEN IN DE STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS COVID-19
Politiebesluit van 2 november 2020 van de provinciegouverneur houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen. POLITIEBESLUIT PROVINCIE WEST-VLAANDEREN De gouverneur van de provincie...

30052 - 16/11/20 - BESLUIT VLAAMSE REGERING 30 OKTOBER 2020 - VLAAMS RAMPENFONDS
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest werd op 9 november 2020 bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit voert nieuwe...

30050 - 13/11/20 - Gemeenteraadscommissie Verkeer - agenda - 19 november 2020
De Gemeenteraadscommissie Verkeer kent volgende agenda: Goedkeuring verslag vorige vergadering Melding - Kerkeweg 6 - landbouwverkeer in de straat - verzoek tot dichtlassen putdeksels/verzoek tot politiecontrole (511574) Melding - Boterstraat Snellegem - voorstel...

30048 - 12/11/2020 - GEMEENTERAAD 9 NOVEMBER 2020 - Politiereglementen - politiereglement op het wegverkeer - Hagebos 30 en 31 - mindervalide parking
De gemeenteraad, Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16...

30049 - 12/11/2020 - GEMEENTERAAD 9 NOVEMBER 2020 - Vrijetijd - Jeugdwerkbeleid - reglement kampvervoer voor jeugdverenigingen - herneming
Gelet op het feit dat door de gemeenteraad op 1 juli 1996 een reglement op het kampvervoer werd goedgekeurd. Gelet op het feit dat door de gemeenteraad op 20 juni 2006 dit reglement op het kampvervoer werd hernomen en aangepast. Gelet op het feit dat in de loop van het...

30006 - 23/10/2020 - Besluit gouverneur West-Vlaanderen - oplegging van een uniform en verplicht sluitingsuur vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur ‘s morgens voor alle inrichtingen met alcoholische dranken in het aanbod, met inbegrip door middel van...
De gouverneur, Gelet op de provinciewet van 30 april 1836, in het bijzonder op artikel 128; Gelet op de wet van 6 maart 1818 betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen of te stellen bij provinciale of plaatselijke...

30003 - 21/10/2020 - Politiebesluit gouverneur West-Vlaanderen - plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836; Gelet op de artikelen 4, 5, 7, 8 en 11 van de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992; Gelet op artikel 65 van het Provinciedecreet van 9 september...

29946 - 28/09/2020 - Politiebesluit gouverneur West-Vlaanderen - houdende de plicht een mondmasker te dragen langs het parcours van wielerwedstrijden op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen en een verbod op particulier gebruik van drones...
De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836; Gelet op artikel 65 van het Provinciedecreet; Gelet op de wet van 6 maart 1818,...

29918 - 09/09/2020 - GEMEENTERAAD 7 SEPTEMBER 2020 - Adviesraden - GECORO - goedkeuring huishoudelijk reglement
Op 29 juni 2020 werd door de GECORO goedkeuring gegeven aan het ontwerp van huishoudelijk reglement in toepassing van het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke...

AANGEPAST POLITIEBESLUIT VAN DE GOUVERNEUR OVER SEIZOENSARBEID
Op 25/8 paste de gouverneur zijn besluit op de seizoensarbeid aan. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende: Registratie van temperatuurmeting kan wettelijk niet (is dus weg gelaten); Rode’ seizoensarbeiders dienen verplicht getest,’ oranje’ seizoensarbeiders:...

29827 - 08/07/2020 - GEMEENTERAAD 6 JULI 2020 - Coronacrisis - relancemaatregelen - onderdeel gemeente
Eerder werd aan de gemeenteraad gerapporteerd met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die in de loop van de coronacrisis werden genomen. Door diverse overheden en besturen wordt ook gewerkt aan een aantal relancemaatregelen bij het her opstarten van de economische...

29828 - 08/07/2020 - GEMEENTERAAD 6 JULI 2020 - Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Stroperspad - aanpassing met tractorsluis
De gemeenteraad, Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16...

29829 - 08/07/2020 - GEMEENTERAAD 6 JULI 2020 - Woonbeleid - conformiteitsattest - beperking van de duur tot maximum 5 jaar - reglement
Juridisch kader • Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 • Decreet van 14 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode • Decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van...

29831 - 08/07/2020 - OCMW-RAAD 6 JULI 2020 - Coronacrisis - relancemaatregelen - onderdeel OCMW
Eerder werd aan de gemeenteraad gerapporteerd met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die in de loop van de coronacrisis werden genomen. Door diverse overheden en besturen wordt ook gewerkt aan een aantal ondersteunende maatregelen bij het her opstarten van de...

29739 - 25 mei 2020 - Politiebesluit gouverneur West-Vlaanderen - captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het Ijzerbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van Rivierbeek, Hertsbergebeek en de...
Politiebesluit gouverneur West-Vlaanderen - captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het Ijzerbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van Rivierbeek, Hertsbergebeek en de...

29730 - BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER - HEROPENING SPEELPLEINEN 27 MEI
Na overleg met de experts is beslist dat de buurtspeeltuinen in open lucht vanaf woensdag 27 mei, door de lokale autoriteiten heropend kunnen worden voor kinderen tot en met 12 jaar. Grotere speeltuinen in parken kunnen onder toezicht van de lokale autoriteiten worden geopend onder dezelfde...

29725 - Gemeenteraadscommissie Verkeer - 28 mei 2020 - agenda
Goedkeuring verslag vorige vergadering; Mobiliteit en verkeer – verkeersveiligheid – Legeweg –onaangepaste snelheden – verzoek tot snelheidsbeperking (489563); Melding – plaatsing van 1 of 2 palen tussen of op de scheiding dreef Stroperspad en de dreef naar de visput –...

29689 - 07/05/2020 - GEMEENTERAAD 4 MEI 2020 - Vrije tijd - uitleendienst - podiumwagen - reglement uitlening
Naar aanleiding van de gemeenteraad van 6 mei 2019 waarop de aankoop van een podiumwagen werd goedgekeurd en de vraag werd gesteld om een voorstel van reglement voor uitlening van een podiumwagen op te maken. Het reglement werd voorgelegd aan de sportraad, die in zitting van 24 februari...

29690 - 07/05/2020 - GEMEENTERAAD 4 MEI 2020 - Vrije tijd - sport - gebruiks- en retributiereglement kunstgrasterrein en andere sportterreinen.
Naar aanleiding van het aanleggen in 2019 van een kunstgrasterrein te Varsenare wordt voorgesteld om een gebruiks- en retributiereglement aan te nemen voor dit terrein en de andere gemeentelijke sportterreinen (grasterreinen voor voetbal en krachtbal). Er wordt vastgesteld dat de...

29691 - 07/05/2020 - GEMEENTERAAD 4 MEI 2020 - Cultuurbeleid - bibliotheek - samenwerking Ginter - nieuwe toepassingssoftware - aanpassing dienstreglement
Gelet op het streven naar een uitbreiding van de toegankelijkheid van de bibliotheekgebouwen naar minder mobiele gebruikers en hun geleidehonden wordt voorgesteld om het toegangsverbod voor dieren op te heffen voor deze speciale dieren. Gelet op een streven naar een zo goed mogelijke...

29692 - 07/05/2020 - OCMW-RAAD 4 MEI 2020 - Reglementering - sociale dienst - financiële dienstverlening - tegemoetkoming in de medische kosten
Aan de OCMW Raad worden aanpassingen voorgesteld aan de reglementering “tegemoetkoming in de medische kosten” . 1. Wettelijke bepalingen m.b.t. de dienstverlening: Het recht op gezondheidszorg is een basisrecht voor iedereen. Het is de opdracht van het OCMW om dat recht te...

29629 - 16 april 2020 - TMVW - GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Op 19 december 2019 vond een buitengewone algemene vergadering van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) plaats. Enkele agendapunten hadden betrekking op een statutenwijziging binnen TMVW. De aanwezige deelnemers keurden de voorgestelde...

29625 - BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER - ORGANISATIE EN REGELS VIRTUELE GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 4 MEI 2020
BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER van 14 april 2020 COVID‐19‐pandemie ‐ organisatie en regels inzake de virtuele gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 4 mei 2020 Gezien de COVID‐19‐pandemie en de bestaande federale maatregelen vanuit de nationale...

29626 - 14 april 2020 - TMVS - GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Op 10 december 2019 vond een buitengewone algmene vergadering van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS) plaats. Enkele agendapunten hadden betrekking op een statutenwijziging binnen TMVS. De aanwezige deelnemers keurden de voorgestelde wijzigingen aan de statuten met...

CONTAINERPARK HEROPENT ONDER STRIKTE VOORWAARDEN
Alle Vlaamse recyclageparken mogen op 7 april opnieuw de deuren openen, zolang de veiligheidsmaatregelen kunnen worden gegarandeerd en de afvalophaling niet in het gedrang komt. Zo liet minister Zuhal Demir weten op 31 maart 2020. Het gemeentelijk containerpark zal aldus vanaf...

29562 - 16/03/2020 - MAATREGELEN FEDERALE OVERHEID IN STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS
Voor alle updates verwijzen we graag naar ons webonderdeel www.jabbeke.be/corona. Het zijn verwarrende tijden. We vechten massaal tegen een onzichtbare vijand. En net door die onzichtbaarheid is het voor velen...

29527 - 05/03/2020 - GEMEENTERAAD 2 MAART 2020 - Financiën - retributiereglement - 2020 - 2022 - aanpassing tarieven
De gemeenteraad, Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied; Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de...

29488 - VERKEERSCOMMISSIE - 25 FEBRUARI 2020 - AGENDAPUNTEN
1/ Goedkeuring verslag vorige vergadering. 2/ Mobiliteit en verkeer - verkeersveiligheid - melding - Eernegemweg - Bakkerij - gevaarlijke uitrit om parking bakkerij te verlaten - gearceerde parkeerstroken (495554) 3/ Mobiliteit en verkeer - Veiligheid aan school 't Boompje -...

29339 - WVI - OPRICHTINGSAKTE EN GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Volgens het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286, § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente: de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met...

29172 - 09/10/2019 - GEMEENTERAAD 4 NOVEMBER 2019 - Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - ophaling restafval in Zerkegem - maximum gewicht afvalzak - aanpassing reglement
De gemeenteraad Er is het gemeentelijke reglement administratieve sancties (GAS) zoals goedgekeurd door gemeenteraad in zitting van 10 maart 2008. In dit reglement is de regeling inzake het ophalen van huisvuil geregeld, waarbij in artikel 105 §3. geregeld is dat de zakken...

29174 - 05/11/2019 - OCMW-RAAD- 4 NOVEMBER 2019 - Sociale Dienst - Lokaal Opvanginitiatief - huishoudelijk reglement - herwerkte versie - goedkeuring
Aan de OCMW-raad wordt goedkeuring gevraagd voor een herwerkte versie van het huishoudelijk reglement voor het Lokaal Opvanginitiatief (LOI). Dit huishoudelijk reglement wordt aldus voorgesteld door FEDASIL: "Huishoudelijk reglement voor de opvangstructuren - Welkom in onze...

29156 - Gemeenteraadscommissie subsidies - 18 november 2019 - agenda
Op 18 november 2019 gaat de gemeenteraadscommissie subsidies door om 20u in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis Jabbeke. Agenda: - Bespreking gemeentelijke subsidies werkingsjaar 2018-2019

29106 - 14/10/2019 - BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER - AGRESSIEVE HONDEN
Besluit van de burgemeester

29103 - 09/10/2019 - GEMEENTERAAD 7 oktober 2019 - Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Kalsijdeweg - parkeerplaats voor mindervaliden
De gemeenteraad, Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16...

28982 - PZ Kouter - politieraad 18 september 2019 - beslissingen politieraad LP Kouter
Hierbij laten we u de beslissingen van de politieraad de dato 18 september 2019 geworden.

28929 -05/09/2019 - GEMEENTERAAD 2 september 2019 - Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - inrichten fietsstraten
De gemeenteraad, Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16...

28788 - AGENDA VERKEERSCOMMISSIE - 7 AUGUSTUS 2019
1. Melding - verkeer Hageweg Snellegem - kennisgeving verzoek tot snelheidsbeperking/enkel plaatselijk verkeer en aangelanden. 2. Melding - Hoge Akker - onveilige verkeerssituatie. 3. Melding - Stationsstraat 111 - verzoek tot parkeerstrook voor bewoners. 4....

28664 - gemeenteraadscommissies - gemeenteraadscommissie Verkeer - agenda 6 juni 2019
GEMEENTERAADSCOMMISSIE VERKEER - AGENDA 6 JUNI 2019 Melding - verkeersveiligheid - Krakeelstraat - sluipverkeer - verzoek instellen tijdelijke maatregel "uitgezonderd plaatselijk verkeer" Bosweg - maatregelen drukke verkeer Weststraat - passage teveel...

28601 - 09/05/2019 - Gemeenteraad 6 mei 2019 - huishoudelijk reglement van de gemeenteraad - participatiereglement - herneming
Aan de gemeenteraad wordt voorlegging gedaan van een ontwerp van huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 oktober 2007 werd gewijzigd in de gemeenteraad van 9 februari 2009. In het...

28602 - 09/05/2019 - Gemeenteraad 6 mei 2019 - presentiegelden - kostenvergoedingen - herneming
Aan de gemeenteraad wordt voorlegging gedaan van een ontwerp van een reglement. Dit ontwerp werd goedgekeurd door de gemeenteraadscommissie interne zaken van 16 april 2019. Door de gemeenteraad werd op 4 maart 2013 goedkeuring verleend aan een reglement voor de zitpenningen en...

28605 - 09/05/2019 - OCMW-raad 6 mei 2019 - Bestuur - raad voor maatschappelijk welzijn - huishoudelijk reglement
Aan de OCMW-raad wordt voorlegging gedaan van een ontwerp van huishoudelijk reglement voor de raad voor maatschappelijk welzijn op basis van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de bepalingen van het DLB. Dit ontwerp werd goedgekeurd door de gemeenteraadscommissie interne...

28606 - 09/05/2019 - OCMW-raad 6 mei 2019 - Bestuur - deontologische code OCMW-raad - ontwerp
Aan de OCMW-raad wordt voorlegging gedaan van een ontwerp opgemaakt op basis van het model van VVSG. Dit ontwerp werd goedgekeurd door de gemeenteraadscommissie interne zaken op 16 april 2019. Door de gemeenteraad werd dezelfde deontologische code aangenomen. "Deontologische...

28607 - 09/05/2019 - OCMW-raad 6 mei 2019 - Interne zaken - raad voor maatschappelijk welzijn - BCSD - presentiegelden - kostenvergoedingen - legislatuur 2019-2024
Op basis van het ontwerp van besluit voor de presentiegelden en kostenvergoedingen van de gemeenteraad, wordt het volgend ontwerp voorgelegd voor voorlegging aan de raad voor maatschappelijk welzijn:I "A. Presentiegelden Van toepassing zijn artikel 17, 73 en 107 DLB....

28598 - 09/05/2019 - Gemeenteraad 6 mei 2019 - deontologische code gemeenteraad - herneming
Dit ontwerp, op basis van een model van VVSG, werd goedgekeurd door de gemeenteraadscommissie interne zaken op 16 april 2019. Voor de OCMW-raad wordt dezelfde deontologische code voorgesteld. "Deontologische code voor lokale mandatarissen van gemeente en...

28455 - 13/03/2019 - Gemeenteraad 4 maart 2019 - Jeugdwerkbeleid - omvorming subsidie experimenteel jeugdwerk/projectwerking tot subsidie voor occasionele jeugd- en jongerenactiviteiten
Op vandaag leent de subsidie experimenteel jeugdwerking/projectwerking zich tot het omschreven doel: De subsidiereglementering projectwerking heeft tot doel het ondersteunen van éénmalige, waardevolle projecten of startende initiatieven die een uitgesproken jeugdwerkkarakter hebben. De...

28457 - 2019 - KANDIDAATSTELLING GEMEENTELIJKE COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING (GECORO)
De leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening worden benoemd voor een periode van 6 jaar. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad wordt er overgegaan tot de benoeming van de commissie. Het aantal leden van de GECORO is afhankelijk van het aantal inwoners van de...

28350 - 21/02/19 - POLITIEBESLUIT GOUVERNEUR VERKIEZINGEN 26 MEI 2019
Naar aanleiding van de verkiezingen op 26 mei 2019 werd door dhr. Carl Decaluwé, gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, een politiebesluit uitgevaardigd. Het volledige politiebesluit kunt u hier...

28243 - FARYS - OPRICHTINGSAKTE EN GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Volgens het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente: de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met...

28212 - INFRAX - INFRAX WEST - OPRICHTINGSAKTE EN STATUTEN
Volgens het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente: de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met...

28205 - IMEWO - OPRICHTINGSAKTE EN STATUTEN
Volgens het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286 § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente: de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met...

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 4 DECEMBER 2018
Financiën - BBC - budgetwijziging 2018 - vaststelling. Financiën - BBC - meerjarenplan 2014-2020 - aanpassing - budget 2019 - vaststelling. Patrimonium - huis C. Permekelaan 2 Jabbeke - renovatie woning tot kinderopvang - onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking -...

28050 - AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 6 NOVEMBER 2018
Bestuur - Nieuwe Polder van Blankenberge - Jaarlijkse Algemene Vergadering - kennisneming en aanduiding OCMW-vertegenwoordiger. Patrimonium - ruimtelijke planning - inbreidingsproject - omgevingsaanleg - parkingplan - verzoek tot samenwerking met OCMW Jabbeke - woningen C....

27930 - AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 2 OKTOBER 2018
Patrimonium - bejaardenwoningen Westernieuwweg 2/4/6/8 te Varsenare - plaatsen van nieuwe goten in zink - goedkeuring. Patrimonium - bejaardenwoning Westernieuwweg 6 Varsenare - plaatsen van een nieuwe keuken + deuren voor inkomkast - goedkeuring. Patrimonium - huizen...

27834 - OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 4 SEPTEMBER
Patrimonium - C. Permekelaan 2 - 4 - 6 Jabbeke - inbreidingsproject gemeente - omgevingsaanleg - parkingplan - kennisneming / goedkeuring. Patrimonium - huizen C. Permekelaan 2 + 4 + 6 Jabbeke - architect - start werkzaamheden - kennisneming / goedkeuring. Patrimonium -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 7 AUGUSTUS
Patrimonium - Bosweg 2, 2A, 2B, 4 en 6 - studie landschaps- en tuinarchitect Paul Deroose - kennisneming. Externe dienst - Eerstelijnszone Beernem - Oostkamp - Zedelgem - Jabbeke - Veranderforum - 18/09/2018 - kennisneming.

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - AGENDA 3 JULI 2018
Bestuur - Sociaal beleid - Afbouw Lokale Opvang Initiatieven - voorstel tot vrijwillige afbouw - advies sociale dienst - goedkeuring. Patrimonium - C. Permekelaan 2 + 4 + 6 te Jabbeke - verzoek tot gemeenschappelijk beheer en toewijzing aan het openbaar domein -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 5 JUNI
Op dinsdag 5 juni om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Bestuursorganen - data zittingen - tweede semester 2018 - kennisneming. Externe dienst - Woonpunt...

27525 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 8 MEI 2018
Financiële dienst - BBC - jaarrekening 2017 - vaststelling. Bestuur / patrimonium - minnelijke onteigening woningen te Jabbeke, Constant Permekelaan 2-4-6 + garages - akte minnelijke onteigening - handtekeningbevoegdheid - OCMW raadsbeslissing dd. 3.04.2018 - wijziging artikel...

27359 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 6 MAART 2018
Financiële dienst - Oproep aan de OCMW's voor intekening vrij gebruik gecumuleerde LOI reserves & instructies in het kader van de afbouw van huidige reserves en opbouw van toekomstige reserves - kennisneming. Kantoor Interne Zaken - onderhandelingsprocedure tot aankoop van een...

27302 - 2018 - Jeugdwerkbeleid - aanpassing subsidiereglement op het kampvervoer ten behoeve van jeugdverenigingen
SUBSIDIEREGLEMENT VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP HET KAMPVERVOER TEN BEHOEVE VAN HET JEUGDWERK Art. 1. Algemeen. 1. Binnen de perken van het goedgekeurde budget kan elke erkende Jabbeekse jeugd‐ en jongerenvereniging, die haar werking en maatschappelijke zetel te Jabbeke heeft, een...

24845 - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - 3 OKTOBER 2017
Financiële dienst - budgetwijziging 2017/1 - formele vaststellingen Gouverneur C. Devaluwé dd. 19/09/2017 - kennisneming. Bestuur - Project Nesteling - oprichten wooneenheid voor kinderen met mentale en motorische beperking - vraag financiële steun - vraag schepencollege -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 8 AUGUSTUS 2017
Personeel - fietsplan voor interne mobiliteit - aankoop fietsen en berging (zie raadsbeslissing dd. 13/06/2017) - bij uitbreiding: voorstel tot aankoop mandjes en sloten - goedkeuring. Personeel - lunch/middagpauze - lunchruimte interne zaken - gemeentelijk netwerk - aankoop...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 4 JULI 2017
Financiële dienst - BBC - budgetwijziging 1.2017 - goedkeuring. Patrimonium - bejaardenwoning Bosweg 2b te 8490 Snellegem - bestemmingswijziging - goedkeuring. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2de afd., Vlissegem, Sie B nrs. 907a en 908a, groot respectievelijk...

24637 - POLITIEBESLUIT - PREVENTIEVE MAATREGELEN ONNODIG DRINKWATERVERBRUIK
Door de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, werd op 21 juni 2017 een aanvullend politiebesluit uitgevaardigd met preventieve maatregelen om het onnodig gebruik van drinkwater tegen te gaan.

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DE DATO 13 JUNI 2017
Financiële 1 dienst - BBC - jaarrekening 2016 - vaststelling. Patrimonium - percelen gelegen te De Haan, 2e afd., Vlissegem, Sie B nrs 907 A en 908 A, groot respectievelijk 33a 50ca en 21a 50ca - verkoop in het openbaar - 2e zitdag - aanpassing voorwaarden -...

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 7 MAART 2017
Op dinsdag 7 maart om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Personeel - rechtspositieregeling - aanpassing arbeidsreglement OCMW Jabbeke -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 4 OKTOBER 2016
Financiële dienst - financiële kwartaalrapportage Q2.2016 - beschrijvend gedeelte - kennisneming (OSE/351305). Financiële dienst - interne kredietaanpassing 1 - 2016 - goedkeuring (OSE/367328). Sociale dienst - minimale levering aardgas winterperiode...