Leven > Burgerzaken > Huwelijk/samenwonen

HUWELIJK/SAMENWONEN
HET HUWELIJK

Op het ogenblik dat twee mensen met elkaar huwen, beloven zij met elkaar lief en leed te zullen delen. Maar naast lief en leed zullen ze ook bezittingen verkrijgen, schulden aangaan, goederen kopen en erven, een inkomen verwerven... Dat zal allemaal op een bepaalde manier tussen hen verdeeld worden. Het huwelijksvermogensrecht is de rechtstak die dit alles regelt. Er bestaan dus regels die bepalen welk goed van wie is: van beide echtgenoten, gemeenschappelijk of onverdeeld is, of van één echtgenoot alleen. Dat alles wordt bepaald door het huwelijksvermogensstelsel.

ONGEHUWD SAMENWONEN

De samenleving is in de loop van de laatste jaren grondig veranderd. Steeds meer partners wonen samen zonder gehuwd te zijn. De redenen daarvoor zullen vaak verschillen.
Sommigen verkiezen uit principe samen te wonen en niet te trouwen. Zij wensen een relatie zonder wettelijke verplichtingen en rechten, die ze eventueel makkelijk kunnen verbreken.
Anderen hebben financiële redenen om niet te trouwen. Partners waarvan iemand nog gehuwd is, kunnen niet trouwen.
Jongeren wachten vaak om te trouwen. Bij wijze van proefhuwelijk wonen ze eerst samen om elkaar beter te leren kennen.
En ook oudere mensen wensen vaak niet (opnieuw) te huwen en wonen samen met hun levenspartner. Zij hoeden zich voor erfenisproblemen tussen de families of het verlies van hun overlevingspensioen.
Ten slotte mogen we de samenwonende broers en zussen, ouders en volwassen kinderen niet vergeten.


BUITENLANDSE HUWELIJKSAKTE ERKENNEN EN OVERSCHRIJVEN
HUWELIJK
HUWELIJKSAANGIFTE
NIETIG VERKLAREN HUWELIJK
PREMIE HUWELIJKSJUBILEUM
WETTELIJK SAMENWONEN

  Akte van huwelijk
  Akte van nietigverklaring
  Attest van hoofdverblijfplaats met het oog op huwelijk
  Attest van wettelijke samenwoning