Bestuur > Bestuur > Schepencollege

Het College van Burgemeester en Schepenen
burgemeester Frank Casteleyn Frank Casteleyn (CD&V)
Burgemeester
0479/21 88 94
Frank.Casteleyn@jabbeke.be

Bevoegdheden: algemeen beleid, burgerlijke stand, communicatie, feestelijkheden, openbare orde en veiligheid, personeel

schepen Claudia Coudeville Claudia Coudeville (CD&V)
Schepen
0472/80 10 05
Claudia.Coudeville@jabbeke.be

Bevoegdheden: cultuur, milieu en ruimtelijke ordening, financiën, kerkfabrieken, jeugd, landinrichting, Fairtrade-korte keten

schepen Chris Bourgois Chris Bourgois (CD&V)
Schepen
Aartrijksesteenweg 82
8490 Jabbeke
0496/26 74 74
Chris.Bourgois@jabbeke.be

Bevoegdheden: openbare werken, private toegangswegen, wegbermbeheer, distributienetten, middenstand en handel, toerisme, tewerkstelling en economie

schepen wim vandenberghe Wim Vandenberghe (CD&V)
schepen
Paradijsweg 23
8490 Zerkegem
0486/07 28 25
Wim.Vandenberghe@jabbeke.be

Bevoegdheden: bibliotheek/ginter, erfgoed, gebouwen/patrimonium, waterlopen, landbouw, ontwikkelingssamenwerking, wijkwerking, meldingskaarten

schepen Geert Depree Geert Depree (CD&V)
Schepen
0479/37 73 05
Geert.Depree@jabbeke.be

Bevoegdheden: sport- en sportinfrastructuur, verkeer en mobiliteit, scholen, gezinnen, personen met een beperking

schepen Paul Storme Paul Storme (CD&V)
Schepen
Paul.Storme@jabbeke.be

Bevoegdheden: voorzitter BSCD, sociale zaken, wonen en woonbeleid, emancipatiebeleid, senioren, dierenwelzijn