SUBSIDIE VOOR BEDRIJVEN TER COMPENSATIE VAN INDIRECTE EMISSIEKOSTEN
Inhoud


Ondernemingen in elektriciteitsintensieve sectoren kunnen door het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS) als indirect gevolg een hogere elektriciteitsfactuur hebben. De Vlaamse overheid wil dat concurrentieel nadeel wegwerken door een beperkt aantal sectoren te compenseren voor die CO2-kosten.

Voorwaarden


In alle landen van de Europese Unie betalen bedrijven die veel energie verbruiken, via hun elektriciteitsrekening mee voor de zogeheten ‘emissierechten’ waarmee energieproducenten het recht kopen om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten. Doordat de energieproducenten de kosten voor de aankoop van emissierechten doorrekenen, betalen de afnemers meer voor hun elektriciteit en ondervinden zij een concurrentieel nadeel ten opzichte van bedrijven in regio’s met een minder ambitieus klimaatbeleid.Vijftien bedrijfstakken komen in aanmerking voor de maatregel. Dat zijn onder andere producenten uit de aluminium-, de staal-, de kunstmest-, de papier- en de chemische sector.Concreet moet het bedrijf dat een aanvraag indient, een activiteit uitoefenen die behoort tot 1 van 15 specifieke NACE-codes die u op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen vindt. Daar leest u ook aan welke voorwaarden het bedrijf verder moet voldoen en welke uitgaven precies in aanmerking komen.

Procedure


U moet de aanvraag voor deze subsidie indienen vóór 31 maart in het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.Op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen vindt u het aanvraagformulier en informatie over het precieze verloop van de aanvraagprocedure.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De compensatie indirecte emissiekosten wordt toegekend in de vorm van een subsidie met een aflopende steunintensiteit.Meer informatie over de berekeningswijze en de hoogte van de subsidie vindt u op de website van het Agentschap.

Links


Compensatie indirecte emissiekosten (VLAIO.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap Innoveren en Ondernemen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest