FINANCIËLE TUSSENKOMST IN DE SCHOOLKOSTEN
Inhoud


Als u het moeilijk hebt om het nodige schoolmateriaal aan te kopen, of de schoolrekening te betalen,... kunt u voor een financiële tussenkomst terecht bij het OCMW.

Voorwaarden


  • U woont in de gemeente.
  • U hebt een beperkt inkomen.

Procedure


De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden