VERMINDERINGSKAART NMBS VOOR PERSONEN MET EEN VISUELE HANDICAP
Inhoud


Personen met een visuele handicap hebben bij de NMBS recht op een nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer. Met de nationale verminderingskaart kunt u gratis met de trein reizen in tweede klas.

Voorwaarden


  • Voor blinden en slechtzienden met een definitieve invaliditeit van tenminste 90% door een oogaandoening, erkend door de Federale Overheidsdienst.
  • Een begeleider kan de voordelen van de nationale verminderingskaart combineren met de voordelen van de kaart 'Kosteloze begeleider'. De geleidehond wordt gratis vervoerd.

Procedure


  • Bij uw gemeentebestuur kunt u een aanvraagformulier krijgen.
  • Dit vult u in en stuurt u naar de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap.
  • U krijgt uw verminderingskaart met de post toegestuurd.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Blind of slechtziend (Verminderingskaart) (NMBS)

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Directie-generaal Personen met een Handicap

Geografische Toepassingsgebieden