VRIJSTELLING VOOR STUDIES IN HET KADER VAN KNELPUNTBEROEPEN
Inhoud


Als u een nieuwe studie wilt aanvatten die u voorbereidt op een knelpuntberoep, dan kunt u worden vrijgesteld van sommige verplichtingen die u als werkzoekende hebt. U behoudt in dat geval uw werkloosheidsuitkering, maar u hebt het recht om een werkaanbieding te weigeren, u hoeft zich niet beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt en u hoeft niet meer ingeschreven te zijn als werkzoekende.

Voorwaarden


Om de vrijstelling te krijgen, moet u:
  • een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze zijn
  • uw studies of leertijd ten minste twee jaar geleden beëindigd hebben
  • geen diploma hoger onderwijs hebben
  • een opleiding volgen die u voorbereidt op een knelpuntberoep.

Procedure


Voordat u aan uw studie begint, laat u het formulier 93 C invullen door de onderwijsinstelling waar u de studies wilt volgen. Dat formulier bezorgt u via uw uitbetalingsinstelling aan het werkloosheidsbureau.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Beroepsopleidingen voor werkzoekenden, werknemers en zelfstandigen