FINANCIËLE TUSSENKOMST IN MUTUALITEITSBIJDRAGEN
Inhoud


Het ziekenfonds of de mutualiteit beheert de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Wanneer u uw bijdrage niet kunt betalen, kunt u een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het OCMW.Het OCMW stelt u in regel met de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld.

Wat Meebrengen


  • identiteitskaart
  • huurcontract
  • bewijs van inkomsten, uitgaven en schulden
  • rekeningnummer
  • originele factuur van de ziekenfondsbijdrage

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden