TEGEMOETKOMING IN DE REISKOSTEN VAN KANKERPATIËNTEN
Inhoud


Als u radiotherapie of chemotherapie tegen kanker volgt, kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de reiskosten naar het ziekenhuis. Ook als ouder of wettelijke voogd van een kankerpatiënt jonger dan 18 jaar die in een ziekenhuis is opgenomen, krijgt u een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten.

Voorwaarden


procedure

Procedure


U vraagt deze toelage aan bij uw ziekenfonds met een formulier, ingevuld door de behandelende arts van het ziekenhuis.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kankerpatiënt
  • Openbaar vervoer: integrale terugbetaling
  • Ander vervoer: een toelage van 0,25 euro per kilometer
Ouder of voogd van een kankerpatiënt jonger dan 18 jaar opgenomen in het ziekenhuis
  • Per hospitalisatiedag van het kind bedraagt de vergoeding 0,25 euro per kilometer voor één heen- en terugreis (beperkt tot 75 euro per dag).

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geografische Toepassingsgebieden