JURIDISCHE TWEEDELIJNSBIJSTAND (PRO-DEOADVOCAAT)
Inhoud


Hebt u een advocaat nodig voor juridisch advies, bijstand of vertegenwoordiging? Als u te weinig bestaansmiddelen hebt, kunt u een beroep doen op de juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro-Deoadvocaten genoemd). Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

Voorwaarden


U kunt een beroep doen op tweedelijnsbijstand als:
  • uw inkomen niet hoger is dan de vastgelegde inkomensgrenzen
  • u onder een bepaalde categorie valt (minderjarigen, leefloners, huurders van een sociale woning, gedetineerden, ...)

Procedure


Als u juridische tweedelijnsbijstand wilt aanvragen, kunt u terecht bijAfhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand. De federale overheid betaalt het restbedrag uit aan de advocaat.

Wat Meebrengen


  • Identiteitskaart of paspoort
  • Samenstelling van uw gezin
  • Recent bewijs dat u behoort tot de rechtzoekende die wordt vermoed onvermogend te zijn of een recent bewijs van uw (vervangings)inkomen en van de personen waarmee u samenwoont
Bent u zelfstandige, breng dan ook uw laatste btw-aangifte mee.

Bedrag


Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

Links


Pro-deoadvocaat
Eerste hulp bij schulden

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden