INSTALLATIEPREMIE VOOR DAK- EN THUISLOZEN
Inhoud


De installatiepremie voor dak- en thuislozen is een premie die u helpt om een woning te betrekken en in te richten. Dit is een eenmalige premie.

Voorwaarden


  • U ontvangt een leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid zoals een werkloosheidsvergoeding of een invaliditeitsuitkering. Als u werkt, moet uw inkomen lager zijn dan het leefloon vermeerderd met 10%.
  • U hebt een woning gevonden en bent dus niet langer dakloos. U bent dakloos als u op straat woont, in een kraakpand woont, in een opvangtehuis woont, bij iemand woont die u voorlopig ontvangt, in de gevangenis verblijft, in een gemeenschap voor daklozen verblijft.
  • U huurt een kamer of appartement of u mag deze gebruiken als hoofdverblijfplaats, u woont in deze woning alleen of samen met personen die u vrij hebt gekozen.
  • U hebt nog nooit een installatiepremie ontvangen.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Het bedrag van de installatiepremie komt overeen met 1/12de van het jaarbedrag van de leeflooncategorie 'personen met gezinslast'.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Leefloon