VERLAAGD BTW-TARIEF VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VOOR DE AANKOOP VAN EEN WAGEN
Inhoud


Personen met een handicap hebben recht op een verlaagd btw-tarief als zij een wagen kopen. Het verlaagde btw-tarief bedraagt 6% (in plaats van 21%). Het verlaagde btw-tarief geldt ook voor de aankoop van onderdelen en toebehoren voor de wagen, voor het onderhoud van de wagen en voor herstellingen aan de wagen.

Voorwaarden


U gebruikt de wagen tenminste 3 jaar als persoonlijk vervoermiddel en u behoort tot een van de volgende categorieën van personen met een handicap:
  • ofwel bent u volledig blind
  • ofwel bent u volledig verlamd aan de bovenste ledematen
  • ofwel hebt u een blijvende invaliditeit van minstens 50% toe te schrijven aan de onderste ledematen
  • ofwel werden uw bovenste ledematen geamputeerd
  • ofwel bent u een oorlogsinvalide (militair of burgerlijk) met een invaliditeitspensioen van minstens 50%.

Procedure


De bevoegde overheid die het invaliditeitsattest aflevert hangt af van de aard van de handicap. Na het afsluiten van de koopovereenkomst voor de aankoop van uw auto vraagt u het aanvraagformulier aan in het btw-kantoor van uw woonplaats.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


  • aankoop van een wagen: u betaalt 6% btw die u na levering terugkrijgt
  • aankoop van onderdelen of toebehoren: u betaalt 6% btw
  • onderhouds- of herstellingswerken: u betaalt 6% btw

Links


Autogebruikers met een handicap

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Federale Overheidsdienst Financiën
Directie-generaal Personen met een Handicap

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling en de verkeersbelasting (VKB) voor personen met een handicap en oorlogsinvaliden