TEGEMOETKOMING VOOR HULP VAN DERDEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Inhoud


Bent u arbeidsongeschikt en hebt u voor bepaalde taken in het dagelijks leven hulp van anderen nodig, dan kunt u bovenop uw ziekte-uitkering een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen. Deze tegemoetkoming is forfaitair.

Voorwaarden


  • U kunt deze tegemoetkoming ten vroegste aanvragen vanaf de vierde maand van uw arbeidsongeschiktheid en uiterlijk tot het einde van uw arbeidsongeschiktheid.
  • U ontvangt een ziekte- of invaliditeitsuitkering.
  • U bent ernstig zorgbehoevend. Dit betekent dat u ernstige problemen hebt op het vlak van mobiliteit, huishouding, zelfzorg, communicatie en sociale contacten.
    • U scoort minstens 11 op 18 punten op de schaal van zelfredzaamheid
    • De arts oordeelt dat hulp van derden onmisbaar is voor een periode van ten minste 3 maanden.

Procedure


Neem contact op met uw ziekenfonds om de erkenning van de behoefte aan hulp van derden aan te vragen. De adviserend arts van uw ziekenfonds onderzoekt of u voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van de behoefte hulp van derden.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Werknemers, werklozen en zelfstandigen ontvangen hetzelfde forfaitair bedrag per dag.

Links


RIZIV - Hulp van derden

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Inhaalpremie voor langdurige arbeidsongeschiktheid
Ziekte- en invaliditeitsuitkering