ATTEST VAN BELGISCHE NATIONALITEIT
Inhoud


Het attest of bewijs van Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.Dat attest wordt meestal gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden


  • U hebt de Belgische nationaliteit.
  • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.
De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:
  • uzelf
  • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure


U kunt het attest van Belgische nationaliteit opvragen bij uw gemeente.Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Wat Meebrengen


Als u het attest zelf ophaalt:
  • uw eigen identiteitskaart.
Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:
  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • uw eigen identiteitskaart.

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden