SOCIAAL TARIEF VOOR VASTE TELEFONIE EN VAST INTERNET
Inhoud


Het sociaal tarief is een korting op de (vaste of mobiele) telefoon- of internetrekening. Als u in aanmerking komt voor het sociaal tarief, betaalt u minder voor de telefoonaansluiting, betaalt u een lager abonnementsgeld en een lager gesprekstarief.

Voorwaarden


U kunt in aanmerking komen voor het sociaal telefoontarief als u:Daarnaast behoort u tot één van onderstaande doelgroepen:
  • 65+ met bepaalde inkomensvoorwaarden
  • voor meer dan 66% gehandicapt
  • u ontvangt een leefloon
  • slechthorend
  • een laryngectomie ondergaan
  • militaire oorlogsblinde
Op de website van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) vindt u uitgebreidere voorwaarden bij bovenstaande doelgroepen.

Procedure


Als u denkt aan de voorwaarden voor het sociale telefoontarief te voldoen, dient u uw aanvraag in bij de operator van uw keuze. De operator bezorgt uw gegevens aan het BIPT. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kent het BIPT u het sociaal telefoontarief toe.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De korting waar u recht op hebt, hangt af van de doelgroep waartoe u behoort.

Regelgeving


Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (art 3 van de bijlage)

Links


Sociaal tarief vaste telefonie en vast internet (BIPT)

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas (sociale maximumprijzen)
Sociaal tarief voor warmte
Sociaal tarief voor water