MELDEN VAN GEBREKEN AAN WEGEN, FIETSPADEN, WEGVERLICHTING, ... IN VLAANDEREN
Inhoud


Gebreken aan voetpaden, fietspaden, straten, wegen, openbare verlichting, ... in Vlaanderen, kunt u online of telefonisch melden.Een zeer gevaarlijke situatie of een probleem dat de veiligheid ernstig in het gedrang brengt, meldt u het best onmiddellijk op het noodnummer 101.

Voorwaarden


Bij het Meldpunt Wegen kunt u terecht voor meldingen over wegen in Vlaanderen zoals:
 • wegdek
 • fietspaden, oversteekplaatsen voor fietsers
 • voetpaden, zebrapaden, ...
 • tunnels, bruggen, ...
 • verkeersdrempels, vluchtheuvels, ...
 • verkeersborden, markeringen, signalisatie
 • openbare verlichting
 • verkeerslichten, flitspalen, trajectcontrole, andere camera's, ...
 • straatmeubilair (paaltjes, banken, vuilnisbakken, publiciteitsborden, ...)
 • vangrails, vangplanken, pechstroken
 • bermen: onderhoud, beplanting (ook bijv. reuzenberenklauw of Japanse duizendknoop of andere invasieve planten), geluidsschermen, ...
 • waterafvoer
 • snelwegparkings, carpoolparkings
 • toegankelijkheid voor personen met een handicap (voetpad, voetgangersgebied, halteplaatsen, parkeerplaatsen, oversteekplaatsen, ...)
 • wegenwerken (werfsignalisatie, veiligheid, verkeershinder door wegenwerken, communicatie, opmerking na uitvoering, ...)
 • sluipverkeer
 • geluidshinder, trillingshinder, geurhinder en ongedierte
 • zwerfvuil of sluikstort, netheid, onderhoud, dood dier, ...
 • onvoldoende gestrooid of geruimd
 • ontwerp en inrichting van de weginfrastructuur.
Hebt u schade door de slechte staat van de weg of door wegenwerken? Ga na of u een schadevergoeding kunt krijgen.Wilt u iets melden over wegen in Brussel of Wallonië? Zie: Melden van gebreken aan wegen in Brussel en Wallonië.

Procedure


Online melden van gebreken

 • Verzamel genoeg gegevens (straatnaam of wegnummer, huisnummer, nummer van paal, …. U kunt eventueel ook foto’s toevoegen.
 • Ga naar de website Meldpunt Wegen en vul de gegevens in. Zodra uw melding is geregistreerd, krijgt u een bericht.
 • De melding wordt automatisch naar de juiste wegbeheerder gestuurd. Die zal uw melding behandelen en het probleem zo snel mogelijk onderzoeken en/of oplossen.

Telefonisch melden van gebreken

 • Verzamel genoeg gegevens (straatnaam of wegnummer, huisnummer, nummer van paal, ...).
 • Bel gratis naar 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur.

Rechtstreeks bij de wegbeheerder

 • Als het probleem zich voordoet op een gemeenteweg of -straat, kunt u dat ook rechtstreeks melden bij de gemeente of de stad in kwestie.
 • De autosnelwegen en gewestwegen in Vlaanderen worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (provinciale afdelingen). Gewestwegen en autosnelwegen zijn de verbindingswegen die aangeduid worden door een letter en een nummer (bijv. E314, A12, R0, N20).
 • Voor bruggen over bevaarbare waterwegen zijn de waterwegbeheerders bevoegd. Zij beheren ook de jaagpaden en de oevers.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Meldpunt Wegen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Vergoeding voor schade door slechte staat van de weg of door wegenwerken