SUBSIDIES VOOR EEN JEUGDVERBLIJFCENTRUM EN HOSTEL
Inhoud


De Vlaamse overheid verleent subsidies aan uitbaters van jeugdverblijfcentra en hostels. Die centra stellen een aangepaste en veilige verblijfsaccommodatie ter beschikking van kinderen en jongeren. Ze kunnen er terecht voor vormende en ontspannende activiteiten, hetzij individueel, hetzij in verenigingsverband.

Voorwaarden


Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moeten de hostels en de jeugdverblijfcentra erkend zijn in het kader van het decreet 'Toerisme voor Allen'.Er is een onderverdeling van de jeugdverblijven in twee verschillende categorieën, afhankelijk van de voorwaarden waaraan de jeugdverblijven op infrastructureel vlak voldoen:
  • de jeugdverblijfcentra van type A, B en C
  • de hostels
Naargelang van het type van het centrum kan een basis-, een werkings- en/of een personeelssubsidie worden toegekend.Jeugdverblijfcentra en hostels moeten hun secretariaat en uitbating hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Verdere subsidievoorwaarden staan opgesomd in het decreet van 6 juli 2012.

Procedure


Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u aanvraagformulieren. Elk centrum dat erkend is in het kader van het decreet ‘Toerisme voor Allen’ wordt jaarlijks aangeschreven en ontvangt een formulier.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


  • Decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 maart 2013 betreffende de subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme

Links


Erkenning en subsidiëring van een jeugdverblijfcentrum en hostel

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Jeugd

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest