OPGRAVING VAN EEN STOFFELIJK OVERSCHOT OF URNE
Inhoud


Onder bepaalde voorwaarden kan de burgemeester van een Vlaamse gemeente de toestemming verlenen om een stoffelijk overschot of een asurne uit een graf te laten opgraven met de bedoeling te herbegraven op een andere locatie of, in geval van een stoffelijk overschot, te cremeren. Die toelating kan enkel om ernstige redenen of op gerechtelijk bevel. De burgemeester kan zelf bepalen wat de ernstige redenen kunnen zijn.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De gemeenteraad bepaalt zelf de hoogte van de belasting op de opgraving.

Regelgeving


  • Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 tot wijziging van het besluit van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria (B.S. 11 januari 2006)
  • Omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten (B.S. 07 april 2006)

Links


Begraafplaatsen en lijkbezorging

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Lokale Organisatie en Werking

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest