FINANCIËLE TUSSENKOMST BIJ HET BETALEN VAN UW ENERGIEFACTUREN
Inhoud


Als u problemen hebt met de betaling van uw energiefacturen, kunt u bij het OCMW een financiële tussenkomst in de energiefacturen aanvragen. Deze tegemoetkoming kunt u bovenop de federale verwarmingstoelage krijgen.

Voorwaarden


Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kan het OCMW uw energiefacturen volledig of gedeeltelijk op zich nemen.

Procedure


  • U neemt contact op met de maatschappelijk werker van het OCMW.
  • De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

Wat Meebrengen


  • identiteitsbewijs
  • huurcontract
  • energiefacturen
  • bewijs van inkomsten (bv. loonfiches, uitkeringen, pensioen,...)
  • recente rekeninguittreksels van de laatste 2 maanden.

Bedrag


Financieel voordeel
Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw financiële situatie.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden