ATTEST VOOR DE ERKENNING VAN EEN VLAAMS DIPLOMA OF GETUIGSCHRIFT IN HET BUITENLAND
Inhoud


Wilt u met een Vlaams diploma of getuigschrift in het buitenland werken of studeren? Dan bepaalt de bevoegde instantie van het land van bestemming de waarde van uw diploma. Bij NARIC-Vlaanderen kunt u een attest aanvragen dat bevestigt dat uw diploma in Vlaanderen erkend is, en uitgereikt werd door een erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel.
 • Dit attest bevat beknopte informatie over uw diploma: het studiegebied, de studieomvang, en of het voldoet aan de Europese richtlijnen.
 • Het wordt opgesteld in het Nederlands of het Engels. U kunt het op uw beurt in een andere taal laten vertalen door een beëdigd vertaler.

Voorwaarden


NARIC-Vlaanderen maakt enkel attesten op voor einddiploma's:
 • getuigschrift basisonderwijs
 • diploma secundair onderwijs
 • diploma hoger beroepsonderwijs
 • diploma's van het hoger onderwijs
 • diploma's en getuigschriften van het volwassenenonderwijs.

Procedure


 • Vermeld uw adresgegevens en in welke taal (Engels of Nederlands) u het attest wenst te ontvangen.
 • Stuur uw aanvraag per mail of brief, samen met een scan of kopie van uw Vlaams diploma of getuigschrift naar NARIC-Vlaanderen:
NARIC-Vlaanderen
Consciencegebouw 2A
Koning Albert II-laan 15
1210 Brusselnaric.attesten@vlaanderen.be
 • U ontvangt geen ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
 • U ontvangt het attest binnen 1 maand.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


NARIC-Vlaanderen levert het attest gratis af.

Links


NARIC-Vlaanderen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


NARIC Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest