TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS (TOAH) VOOR ZIEKE LEERLINGEN
Inhoud


Langdurig zieke leerlingen of leerlingen op moederschapsverlof kunnen thuis of op hun verblijfplaats vier uur per week les krijgen via het zogenaamde Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH).TOAH bestaat in het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Als de leerling terug (minstens) halftijds naar school kan gaan, is TOAH niet meer mogelijk.TOAH is niet te verwarren met huisonderwijs (thuisonderwijs).

Voorwaarden


Om in aanmerking te komen voor TOAH, moet uw kind toestemming krijgen van een arts en moet uw kind
 • langdurig of chronisch ziek zijn
 • minstens in de 1ste kleuterklas zitten.
 • voltijds ingeschreven zijn in een basis- of secundaire school, en een regelmatige leerling zijn (dat is informatie die de school nakijkt)
 • op minder dan 10 km van de school verblijven voor het gewoon onderwijs; op minder dan 20 km voor het buitengewoon onderwijs. Als uw kind verder verblijft, is de school vrij om TOAH toe te staan of te weigeren. Verblijft uw kind in een ziekenhuis, preventorium of K-dienst (dienst voor kinderpsychiatrie), bespreek dan de mogelijkheden inzake tijdelijk onderwijs aan huis met de school van uw kind.
Langdurig ziek betekent dat uw kind meer dan 21 kalenderdagen na elkaar afwezig is door een ziekte of ongeval (weekends en vakantiedagen tellen ook). U bewijst dat met een ziektebriefje van uw huisarts of van een specialist.Chronisch ziek betekent dat uw kind een terugkerende behandeling ondergaat en daarom telkens een korte periode niet naar school kan gaan. De behandeling is gespreid over meer dan 6 maanden. U bewijst dat met een ziektebriefje van een specialist.

Procedure


 • Download het juiste aanvraagformulier of vraag het aan bij de school.
 • Vul het eerste deel van het formulier in. De school kan u hierbij helpen.
 • Laat het tweede deel invullen:
  • door de huisarts of specialist voor langdurig zieke kinderen
  • door de specialist voor chronisch zieke kinderen.
 • Bezorg het ingevulde formulier terug aan de school.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.

Links


Onderwijs Vlaanderen - Tijdelijk onderwijs aan huis

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Huisonderwijs voor leerplichtige kinderen