ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN CULTUUREDUCATIEVE VERENIGINGEN
Inhoud


De Vlaamse overheid erkent en subsidieert cultuureducatieve verenigingen. Dat zijn verenigingen die in hoofdzaak activiteiten opzetten waarbij de artistieke creativiteit bij kinderen en jongeren gestimuleerd wordt en/of de jeugd de taal van de kunsten leert begrijpen en gebruiken.

Voorwaarden


Uw vereniging moet volgende doelstellingen hebben om in aanmerking te komen voor subsidies:
  • de artistieke creativiteit van de jeugd stimuleren
  • de jeugd de taal van de kunsten leren begrijpen en gebruiken.
Daarnaast moet u als cultuureducatieve vereniging aan een aantal algemene en bijkomende voorwaarden voldoen.

Procedure


Als erkende vereniging kon u tot uiterlijk 1 januari 2021 een beleidsnota indienen voor het verkrijgen van een variabele subsidie voor de periode 2022-2025.U kon uw aanvraag vanaf 1 oktober 2020 indienen via KIOSK.U kunt ook jaarlijks tot uiterlijk 1 september een projectsubsidie aanvragen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Links


Erkenning en subsidiëring van cultuureducatieve verenigingen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Jeugd

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest