BUDGETBEHEER
Inhoud


Als u moeilijkheden hebt met het beheren van uw budget kunt u een beroep doen op het budgetbeheer van het OCMW.Budgetbeheer gaat een stap verder dan budgetbegeleiding. Bij budgetbegeleiding houdt u uw budget zelf volledig in handen, bij budgetbeheer wordt uw budget beheerd door uw maatschappelijk werk(st)er.

Voorwaarden


procedure

Procedure


  • Ga langs bij uw OCMW. Daar zal een maatschappelijk werk(st)er naar uw verhaal luisteren en nagaan of budgetbeheer een oplossing kan zijn voor u.
  • Is budgetbeheer iets voor u, dan zal de maatschappelijk werk(st)er een inventaris opstellen van al uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Daarna wordt er een budgetbeheerrekening geopend op uw naam.
  • Al uw inkomsten worden voortaan op deze rekening gestort. Uw maatschappelijk werk(st)er beheert deze rekening en zal er uw kosten en eventuele schulden mee afbetalen.
  • U ontvangt een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor uw dagelijkse uitgaven.
  • Er wordt onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen en er wordt getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Eerste hulp bij schulden

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Budgetbegeleiding
Schuldbemiddeling