SUBSIDIE VOOR VERENIGINGEN MET EEN SPECIFIEKE OPDRACHT VOOR DE CULTUUR-, JEUGDWERK- EN SPORTSECTOR
Inhoud


Verenigingen die hun expertise op het vlak van participatie ter beschikking stellen van de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector kunnen een subsidie krijgen van de Vlaamse overheid.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet)

Links


Subsidie voor verenigingen met een specifieke opdracht voor de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Sociaal-cultureel & Transversaal

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest